Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
 
Şavşat.com'a Üye
Değil misiniz ?


Köşkidekiler

AnaSayfa
Kültür ve Sanat
Duvar Gazetesi
Haber/Güncel
Mesaj Tahtası
Foto Galeri
iletişim
Şavşat ve Şavşatlılar Rehberi
Şavşat ve Turizm
Şavşat ve Medya

Bugün
10 Temmuz 2020 00:11

Son 25 Üye

Osman Dündar

ENİS KUMAŞ

TURHAN TÜREMEN

Ramazan Yıldırım

Tekin Acı

Seyfettin Özışık

Yaşar Temur

Nuran Aydın

Kadir Yalciner

Şenol Boz

Erdem Altun

Onur Geçkin

Zeki Ekinci

Selçuk Özgür

Mehmet Çiçek

Şeyma Dede

Naim Gümüş

Özbay Demir

Gizem Yazar

Nurbay Demir

ibrahim Büyük

Gökhan Durmuş

Nurbay Gül

Erkan Yılmaz

Nehir Kübra Avcı

Özkemal Altun
Abad

İyi, kazançlı. (Abad olmak, abad etmek deyim.)

Abli

İnce ve uçan kül.

Abo

Yenge

Aburli

Doğru, düzgün. Kurallı, "Abur"

Acuza

Huysuz

Ağarti

Yağ,peynir,süzme v.s.

Ağirşax

İğe takılan delikli topaç biçimli araç

Ağuz

Doğum yapmış ineğin sütünden yapılan bulamaç.

Ağırşak

İğin başına takılan topaç.

Aho

Karşıki kişi veya nesne.

Alaseviya

Gelişigüzel, baştan savma. Düzeysiz.

Alavi

Alev

Alğoç

Dikdörtgen ve karenin açılarının bozulmuş şekli.

Alot

Sabun yerine kullanılan beyaz kül.

Alver

Alışveriş, takas.

Aqoz

Tarla sürülürken açılan kanal, hark.

Aquşka

Pencere

Arki(Germücek)

Değirmen taşına takılan demir.

Avi

Ayı. Datvi,gr.

Axbun

Hayvan gübresi.

Axe

Kadınlar kocasına seslenme sözü.

Axo

Orman kesilerek açılan tarla, çayır.

Axor

Ahır

Ayvan

Balkon

Baga

Ahırdaki hayvan yemliği.

Barhuna

Ev eşyası.

Beç

1.Bedevre açmaya yarayan alet. 2. Akılsız.

Bedevra

İnce yarılmış, rendesiz, çatıya örtülen tahta.

Beli

Evet anlamında.

Bera

Ağıl

Beres

Davranışı kötü kimse.

Bibi

Hala

Bicico

Çam, köknar, ladin kozalağı.

Bilav, bilavlamak.

Bilemek. Balta, tırpan, bıçak veya kesici aletleri bilemek. Masat yada uygun bir metalle yapılırdı.

Bimbal

Bir kiraz türü

Bişemek

Değirmen taşını pürüzlü hale getirmek.

Boçocova

Örümcek ağı.

Borani

Bir yemek türü.

Borbal

Değirmenin su çarkı

Boy

Kadar (edat)

Boylama

Entari

Buçula

Küçük su değirmeni

Buhari

Baca

Burut

Koyunlarda görülen beyin hasarına dayalı bir hastalık.

Bıldır

Geçen yıl.

Bögür

Böğür) Göğüs, sine.

Cac

Ekilmiş tarlayı düzleyen tapanın arkasına takılan dallı, saçaklı ağaç.

Çaçan

Kıldan örülü süt süzgeci

Çaçiyan

Kılık kıyafeti bozuk. (Çaçuna)

Cadi

Mısır ekmeği.

Çakma

Evin önüne yapılan sundurmanın üstü

Cakva

Ağzı yuvarlak, açılır kapanır bıçak.

Çala

Mısır sapı

Çalaheş

Beşikte döşek altına konan çaput.

Camuş

Manda

Çan

Yarı burulmuş tosun.

Çançala

İki yaşındaki tosun.

Çancik

Külek sapını bağlayan ağaç perçin.

Çarbadan

At ile yük taşıyan kişi.

Çarbadan

Koyun Zili

Çarhala

Pazı

Çatan

Gübre taşımakta kullanılan büyük kızak sepeti.

Çaxçax

Değirmen taşına dokunarak tahıl danelerinin dökülmelerini sağlayan xaroya aslı bir alet

Cazi

Kötülük düşünen, şeytan.

Çeçil

Bir peynir türü.

Cecim

El tezgahında dokunan basit kilim.

Çegil

Çakıl taşı, Taş yığını.

Çemsitmek

Korkup vazgeçme, geri durma.

Çenço

Kurutulmuş taze fasulye

Çenkürmek

Havlamak.

Çeper

Ağaç çit.

Çerma

Ilık kaynak suyu.

Çermik

Şifalı su. Ilıca, Kaplıca.

Çerpeş

Eriyerek lapalaşmış kar.

Cevrelemek

Israr etmek

Çiçina

Küçük delik.

Çiçkar

Ağaçtan yapılmış ağıl kapısı.

Çiğit

Çekirdek.

Çil

Hasır otu.

Cimcima

Yumuşak, sulu arazi.

Çinacuna

Taze yenen yeşil bir bitki.

Cincar

Isırgan otu.

Çirbağa

Küçük erkek çocuk.

Çivlika

Ahşap kapı kilidi.

Coç

Sulak veya bataklık yer.

Çoçetmek

Çocuğun emeklemesi.

Cok

Uzun değnek

Çoka

Yün dokuma kumaş ve ceket.

Csisip

Sakız yapılan çam reçinesi.

Cucuk

Civciv (çuçul)

Cılga

Bir çeşit kara saban.

Cıncık

Eşya üzerindeki süsleme.

Çıpırt

Göz çapağı

Çırmak

Yırtmak.

Çırmıklamak

Tırmalamak.

Çırtım

Zerre

Çörüşmek

Buruşmak.

Dabak

Bir hayvan hastalığı.

Dato

Datvi(gr), avi, ayı. Sıfat ve Argo "ayı gibi" anlamında, şişman ve hareketleri göreli yavaş canlılara söylenir

Debe

Hayalara inmiş fıtık.

Dedaber

Yaşlı kadın.

Degenek

Değnek.

Dehre

Tahra, nacak

Dergüle

Küçük turşu küpü.

Didmek

Yolmak.

Diksinmek

Tiksinmek.

Dolamaç

Dönemeç, viraj.

Dolap

Büyük su değirmeni

Dolukmak

Ağlayacak hale gelmek.

Dığırbi

Koyunlarda görülen kene.

Düga

Düve.

Düngür

Dünür

Döşeklenmek

Kadının doğum yapması.

Egiş

Hamur teknesini kazımaya yarayan yassı demir araç.

Er

Tez. Acele.

Erinmek

Bir işi yapmayı istememek. Tembellik.

Felemma

İki yüzlü kimse.

Fetir

Kaymaklı hamurdan yapılan ekmek.

Finikmek

Koşuşmak.

Fitoz

Sevimli

Fizzah

Sesli ağlamak, Figan.

Fortman

Para cüzdanı.

Fund

Kavga, kargaşa.

Funğar

Pınar.

Furuç

Armut kurusu.

Fışkı

Koyun keçi gübresi.

Fıştra

Polis ya da hakem düdüğü

Gabap

Çene altındaki kabartı.

Gansev

Samanlığın üstündeki kiriş

Gata

Kedi.

Geberasica

Karşısında ki insana beddua etmek.

Gedek

Manda yavrusu.

Gedel

Tahta ev ve mereğin köşesı

Gemi

Döven

Geven

Dikenli kır bitkisi.

Gidela

Arka sepeti.

Girinti

Açık göz, atak kişi.

Gkolo

Kısa kesilmiş, parçalanmamış yuvarlak odun.

God

Değirmen suyunu toplayan depo. Bir ağırlık ölçüsü.

Gogmasona

Kaymağı alınmış süt.

Gor

Mezar.

Gorbagor

Toplu mezar.

Gorluk

Cenaze masrafı olarak biriktirilen para.

Gorolh

Sert toprak parçası. Topak.

Gullep

Bir çeşit menekşe

Gunzura

Kötülük düşünen. Sinsi.

Gurğumela

Akarsudaki girdap.

Güman

Umut, beklenti.

Gırıç

Kapı ya da pencerenin aralık olması.

Güvezi

Bordo.

Gönakop

Aynı sülaleden, Arazileri ortak olanlar.

Göze

Pınar başı. Su kaynağı.

Harbi

Çabuk.

Harbutlamak

Suyu ılıştırmak.

Hardahurda

Kırıntı, döküntü.

Harfana

Arifane. Ortaklaşa yapılan ziyafet.

Harmahılat

Karmakarışık.

Haro

Kilerde tahıl, un konulan derin bölüm.

Harşo

Mısır unundan yapılan bir yemek.

Havs

Yosun.

Hğinkal

Mantı.

Hğuzsi

Kıymık.

Hğızek

Büyük yük kızağı.

Helavet

Ciddiyet, asalet.

Helek

Aşırı derecede yorulmak.

Henek

Şaka.

Herk

Sürülmüş tarla.

Hevenk

Kara batmamak için ayağa takılan araç.

Him

Bina temeli.

Hop

Saban ve pulluk demiri.

Hotak

Çift sürerken boyunduruğa binen çocuk.

Hotak

Ekinde öndeki öküzlerin boynuna oturan çocuk ve bağlanan taş.

Hozan

Ekilmemiş tarla. Nadas.

Hozik

Bazı bitkilerin tepesindeki dikenli yumru.

Huliki

Yeşil kertenkele.

Huna

Küçük kulaklı koyun.

Huti

Lahana sapı.

Hılakoba

Derma, çetme.

Hılaport

Karışıklık.

Hılat

Karışık.

Hırhıtmak

Suçüstü yakalamak.

Hırlı

Doğru kimse. Hırsız karşıtı.

Hırtlatmak

Oyun bozanlık etmek sözünden dönmek.

Hırtlek

Gırtlak

Hızan

Aç gözlü. (Çocuklar için kullanılır.)

Yün eğirme aracı.

igaşmak

Çekişmek. Kıskançlıktan doğan çekişme.

ihbala (ikbal)

Rasgele, Talih, şansa bağlı

ilişil

Geçen yıldan önceki yıl. İki yıl öncesi.

imtizaç

Uyum, Uygunluk.

irip

Gönyesine uygun olmayan.

iskat

Cenaze töreninden sonra dağıtılan şey.

ispirik

Odun ve çıra ufantısı.

istol

Sandalye.

istol

Sandalye

iteklemek

İtmek.

işkanlamak

Filiz sürmek. Işkın.

işkillenmek

Şüphelenmek.

işmar

İşaret (Kaş-göz işareti)

Kaçe

Kız çocukları içi azarlama sözü.

Kaçka

Ağaçtan yapılmış el arabası.

Kalat

Kol sepeti.

Kale

Boynuzlu koyun.

Kalmakal

Karışıklık.

Kanç

Pençe.

Kandara

Ağaç beşiğin üstteki boylama ağacı.

Karişkal

İnce yağan dolu.

Katalamak

Kovmak.

Katami

Tavuk.

Katmer

Bir çeşit börek.

Kav

Kuruntulu gösterişli.

Kavut

kurutulmuş armut'un öğütülerek saklanması. Daha sonra gerektiğinde su ile ezilerek katık olarak kullanımı

Kaygana

Yumurta un ve peynir karıştırılarak yapılan yemek.

Kazonni

Fabrika yapısı. Orijinal.

Kecera

Sertçe.

Kedel

Evin yan duvarı.

Kelle

Başak.

Kerdige

Arpa buğday karışımı. Mahült.

Kersan

Ağaçtan yapılmış hamur teknesi.

Kert

Bayat ekmek.

Kertmek

Çentik atmak

Kileka

Büyük külek.

Kirkal

"U" harfi şeklinde kıvrılmış, ağaç hayvan bağı.

Kmi

Turşusu yapılan bir bitki.

Koçik

Bel üstü kadın giysisi. Kofta.

Kocor

Küçük sırt.

Kod

1. Yaklaşık 16 desimetreküp hacminde, ağaçtan yapılan hububat ölçü aracı. 2. Su değirmenlerinde kapalı oluk.

Kofta

Bel üstü kadın giysisi. Koçik.

Kokol

Hilal boynuzlu (öküz).

Kokollamak

Üst üste yığın tepe haline getirmek.

Kokoroz

Gösterişe önem veren.

Kolo

Küt.

Kolopa

Ağaçtan yapılan mini külek.

Kom

Koyun ahırı.

Komboş

Değeneğin başındaki kabarıklık.

Komzek

Ahırda dışkıların dışarı atıldığı delik.

Konçik

Küçük çıra kütüğü.

Koper

Daneleri alınmış mısır koçanı.

Kopit

Kabaca.

Kopo

Kağnı arabasında bir parça.

Kort

Yeşil çimenlik.

Kosat

Köprü ve binalarda yük taşıyan kalın ağaç.

Kosravi

Bir nevi tırpan bileme taşı.

Kota

Küçük kısa odun parçası. Bondruğ tutmağı.

Koteta

Köşeli kesilmiş tahta parçası.

Kotik

Manda yavrusu. Malak.

Koş

Alın.

Kratuna

Yabani elma. Bazı yerlerde "kivil" denir.

Kuci

Cecim tezgahında kullanınlan bir alet

Kurat

Çocuğu olmayan. Çocuksuz.

Kuruşta

Gazla yanan mini lamba. İdare lambası.

Kuymak

Kaymak katılarak yapılan bir yemek.

Kuzuk

Kambur.

Kuşkana

Küçük tencere.

Kıdık

Keçi yavrusu.

Kıjğırmak

1. Kışkırmak, 2. Kışkırtılmış

Kükner, Köknar.

Göknar

Küla

Patatesin pişince dağılıp açılan cinsi.

Külek

Ağaçtan yapılan silindir biçiminde saplı kap.

Külufak

Kırım kırım. Param parça.

Külül

Bezelye.

Kıniyaz

Her şeye aşırı özen gösteren. Hassas.

Kıntıravaz

Kolay kolay bir şeyi beğenmeyen.

Kınıçka

Nüfus hüviyet cüzdanı.

Kırav(i)

sabah çisesi.

Kırç

Sertleşmiş kar.

Kırvanka

Yaylı el kantarı.

Kürün

Hayvanların su içtiği yalak.

Kütan

Ağaç pulluk.

Küze

Topraktan yapılan su kabı. Testi.

Körezlemek

Bir şeyi sinirlenerek savurmak, atmak.

Körüt

Kartlaşmış erkek keçi yavrusu.

Köynek

Gömlek

Köşki

Köy evlerinde arka balkonun ortasına çıkma biçiminde yapılan süslemeli yüksekçe bir yer. Köşk.

lakatka

kuş avlamak için yapılan sapan

Lapera

Kara lahana döğeceği.

Lapiska

Birisine yazılan kısa mektup. Pusula.

Lazut

Mısır.

Laşiyan

Ağzı büyük, dudakları iri.

Leçek

Bir çeşit beyaz kadın başörtüsü.

Lek

Akçaağaç.

Lenger

Büyük ve yayvan sahan.

Lobiya

Fasulye.

Loğlanmak

Meyvaların olgunlaşıp çürümeye yüz tutması.

Logor

Bedava. Karşılıksız.

Loppo

Sulu, kaygan.

Luker

Yüz parlaklığı.

Lurs

Çatı kenarındaki kirişler.

Lığlamak

Gevşeyip dağılmak.

Lıkıns

Patatesin sulu ve dağılmayan çeşidi.

Lıpız

Saçı dökülmüş baş. Kel.

Lökar

Hizmetkar.

Mağ

Çatıda bedevre sırası.

Mağlata

Karışıklık. Gürültü.

Makar

Gelin almaya giden erkekler.

Malağma

Kapışma, yağma etme.

Maran

Kağnı tekerleğin geçirilen demir halka.

Masat

Tırpan bileme taşı.

Matli

Yiyecek maddelerinde üreyen kurt.

Mavhoş

Ekşi.

Mazi

Kağnıda tekerleklerin takıldığı yuvarlak parça.

Merek

Samanlık.

Midgül

Mevsimlik un ve yiyecekler.

Mimilo

İbik.

Mitil

Eskileşmiş, kalitesiz yatak.

Mitkal

Patiska.(Bez)

Mitliko

Konuşkan ve sevimli (kız çocuk.)

Miyençi

Alışverişte arabulucu.

Mogdam

Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın herbiri. Örenk tarla koşarken brilikte koşmak.

Mogletil

Karmakarışık.

Morbet

Ev işlerine yardımcı olan erkek çocuk.

Mosdoro

Gösteriş. Fantazilik.

Moshepil

Derli toplu.

Muçlamak

Gelişigüzel katlamak.

Mucrum

Paramparça.

Mudara

İyi olmayan.

Muğber

Hasım. Birbirine kötülük düşünenler.

Mur

Kömür isi.

Musinli

Yaşlı (insan)

Muzevil

Haberci. Muhbir.

Muzveillemek

İhbar etmek.

Mürgüllemek

Uyuklamak.

Müşeviş

Şüpheli.

Nağvela

Zehir. Çok acı.

Nakat

Çapa yaparken işlenerek götürülüne şerit.

Nakot

Zerre. En küçük parça.

Nalev

Eğrice.

Napiskal

Bir şeydan kopan küçük parça.

Napuzar

Kapı tarla.

Nasibur

Bez ya da kumaş kenarı.

Nat

Tırpan sapı.

Nataş

Çıra parçası.

Natesul

Bez veya başka bir dokumanın yanığı, külü.

Neker

Meşe ve benzeri ağaçların yaprağı.

Nikor

Hayvanların alnındaki beyaz nokta. Nikorlu hayvan.

Ogeç

Bir yaşını bitiren koç.

Ola

Bir seslenme ünlemi.

Opo

Bahçe ve Tarla sulamak için su biriktirilen çukur.

Palağ

Ayı Yavrusu

Panta

Yabani armut. Ahlat.

Papa

Unun suda pişirilerek hamur haline gelmiş yemek.

Papasela

Kabağın şerit haline getirilerek kurutulmuş şekli.

Papul

Çocuk ayakkabısı. Patik.

Parax (parah)

God delerken açılan dilikler.

Paska

Eski ve basit ev.

Patat

Sıcak şeyleri tutmaya yarayan bez v.b. Tutaç.

Patuna

Mısır patlaması.

Peçatlamak

Ağzını ya da kapısını bağlayıp sağlama almak.

Peleş

Boynuzları yana doğru uzanmış (öküz).

Pepela

Kelebek

Peşxun

Oyma ayaklı tahta sofra

Picska

Kibrit. Piçka

Pileki

Ekmek pişirmede kullanılan, topraktan yapılan araç.

Pin

Kümes.

Pipki

Yeni yağmış, gevşek kar.

Piplemek

Ankara nakliyat firmalari

nakliyat

Pisik

Kedi.

Piskina

Çekirdek özü.

Pitik

Köpek yavrusu.

Pitpita

Kelebek

Poğaça

Yuvarlak, yassı ekmek.

Potlika

Şişe.

Potoro

Susuz, verimsiz arazi. Kıraç.

Potot

Dolgun

Puçeç

Mısır koçanının kabuğu.

Pumpul

Süslü anlamında.

Purti

Manifatura.

Puskavat

Dayanıksız, tez biten.

Put

Bir ağırlık birimi (Ölçüsü)

Putur

Yarı çürümüş (odun).

Puş

Karın. Karın bölgesi.

Puşruk Aşı

Bir çorba.

Pırtıklanmak

Aniden sıçramak. Yerinde duramamak.


Pıtpıta

Yerinde duramayan yaramaz çocuklar için kullanılır.

Pıxali

Kara Lahana.

Pızıklanmak

Ürkerek hızla kaçmak.

Pöçük

En geride. En sonda.

Qarapan

Samanlığın önündeki gölgelik. Daldalık, Çatma.

Qavi, Qevi

Sağlam

Qeş

Katı, sert.

Qirqat

Genelde ormanda yetiþen yabani meyve

Qirqit

Sert,kırılmaz

Qoş

Alın, Şakak.

Qırgal

Samanlıkta tepili ve bastırılmış otu yolma işleminde kullanılan kücük el aleti. Bir tarafı uzun el tutma yeri bir çatalı kısa V biçimindeki bu alet ağaç dallarının çatal kısmından yapılır.

Rabiteli

Düzgün

Rakuna

Yünden yapılan kumaşı (Şal) tepme aracı.

Ramka

Arı kovanı.

Ruka

Hazırlanmış hamurun altına konan ince, genişçe tahta.

Ruka

Düz ekmek tahtası.

Sağdıç

Düğünde makar başı ve kız tarafının muhatabı.

Sakera

Bir armut ismi.

Sako

Palto.

Sakulak

Henüz olmamış meyve.

Sambağı

Kağnılarda öküzlerin koşumunda boyunduruktan geçirilmiş öküz boynunun iki yanındaki ağaç çubuklar olan samileri bağlayan ip.

Sami

Boyundurukta öküzün boynunu bağlamaya yarayan ağaç çubuklar.

Sanahev

Bir ağacın elyaf özelliğini saptamak için gövdesinden alınan örnek.

Sanaskal

Ahırda dışkı ve sidiğin toplandığı oluk.

Sansalak

Tek kişinin geçebileceği ilkel köprü.

Sapli

Su alıp dökmeye yarayan uzun saplı kap.

Sarol

Can eriği.

Sartumel

Yastık altına konan yükseltme tahtası.

Sasxavi

Bostanda su serpmede kullanılan avuçlu kürek.

Satapav

Ahırın üstene düşene ince tomruk

Satar

Ormanda ağaçların atıldığı dik yamaç.

Satrev

Öküz arabasının iniş inerken hızını azaltmak için arkasına bağlanan dallı ağaç ya da ağırlık.

Savacak

Değirmenin su goduna takılan süzgeç.

Savahil

Rakımı az ve sıcak bölgeler.

Segirtmek

Bir çırpıda koşmak. Rastgele oraya buraya koşuşturmak.

Seki

Odanın bir başından bir başına uzanan, yatılacak ve oturulacak yer.

Selakap

Ekin bitkilerinin biçilince tarlada kalan kısmı.

Seyif

Başıboş, hayvanların serbest bırakılması.

Sika

Kar kızağı.

Sinskal

Ateş kıvılcımı.

Sintal

Kedi yavrusu.

Sitil

Genellikle yoğurt yapmakta kullanılan beli dar bir kap.

Soç

Ladin ağacı.

Soko

Yer mantarı.

Sova

Kapı kasasının dik ağaçları.

Stahan

Bulgur kabuğunu ayıran değirmen.

Sumplamak

Suyu kirletmek.

Sumpo

Pis su birikintisi.

Sıbırmak

Saygısızca karşı koymak. Sözle saldırmak.

Sılık

Islık.

Tapan

Sürülen tarlayı düzeltmekte kullanılan ağaçtan bir araç.

Tapul

Küçük ot yığını.

Tarpoş

Bakır sahan kapağı. Konik.

Tarpoş

Bakır sahan kapağı. Konik.

Tatarzena

Sincap.

Tatman

Eldiven.

Tavrecul

Bir armut.

Tavşal

Kalın ve etrafı püsküllü kadın başörtüsü.

Taykeş

Denk yada eşit olması gerekenlerin denk ve eşit olmaması durumu.

Taşti

Derin olmayan genişçe kazan.

Teğayır etmek

Bozup dağıtmak.

Telis

İnce örülmüş çuval.

Tepur

Ağaçtan yapılan küçük sini.

Tepur

Kenarlı ekmek tahtası

Terek

Raf.

Termaş

Hayırsız mal ve eşya için söylenir.

Teşi

İplik bükmeye yarayan büyük iğ.

Tilo

Telis çuvalı.

Tintillenmek

Uğraştığı halde bir iş yapamamak.

Tita

Bir çeşit mantar.

Titak

Böbrek.

Titan

Büyük keçi yavrusu

Titaq

Dirsek.

Tivitivi

Telaşa düşmek.

Tokabur

Dedikodu. Asılsız söylenti.

Toprik

Küçük torba.

Torlak

Acemi, Şişko

Toros

Kesilen ağaçları sürüterek taşımak için uç kısmına açılan delik.

Tosbağa

Kaplumbağa.

Trink

Derhal. Hemen. Parayı peşin ödeme.

Tuman

Kadın külotu.

Tumbul

Tombul. Şişmanca.

Tump

Tarlalar arasında sınır olan gedik ya da kademe.

Turoş

Pis, iğrenç.

Tığ

Saman yığını. Tınaz.
Tığ Makinası ile danenin saptan ayrılması...

Tığa

Saygısız erkek çocuk.

Tığırbi

Koyunlarda görülen bir parazit.

Tılap

Derin çamur.

Tülek

Korkak. Hemen kaçan.

Tılız

Saçı dökülmüş kafa.

Tırık, tıraş

İşhal. Sıvı dışkı.

Tütün

Hane.

Tıxmela

KIZILAĞAÇ

Tızıkmak

Hızla kaçmak.

Törek

Evlat ve torunlar.

Udmi

Bıçaksız ölen hayvan. Murdar.

Ursan

Çocuk getirmeyen. Dölsüz.

Urum

Rum.

Urup

Dört kg. Buğday alan kap. Kodun dörtte biri.

Urus

Rus.

Vecehetli

İri yarı.

Vira

Sürekli olarak. Devamlı.

Virxit

Ox oduna bağlanan kiriş

Xaşil

Mısırın yarma, ya da bulgur kalınlığında öğütülmüşüne "Kaş", bununla yapılan haşile de "Kaş Haşili" denir.

Haşil yapmak için önce su kaynatılır. Yeterince tuz katılır. İstenilen haşilin unu çalınarak cıvık hamur kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Bir tepsiye dökülürü. Ortasında ufak bir çukur açılır. Yörede "Hopo" denen bu çukura eritilmiş tereyağı, pekmez konur. Varsa ayran, ya da korova eşliğinde kaşıkla alınan haşil hopodaki yağa, pekmeze batırılarak yenir.

Recep Demirkıran

Xınkal

Buğday unundan hamur yoğrulur. Sinirleri ayıklanmış kavurma kuşbaşı doğranarak hazırlanır. Ortalama bir ceviz kadar hamur alınır. Açılır. İçerisine kavurma konarak kapatılır. Sulu köfte yapar gibi ve ısırılmadan bir defada ağza alınabilecek büyüklükte küreler halinde hazırlanır. Tuzlu suda haşlanarak dibi yağlı bir tepsiye konur. Pilekide kızartılır. Üzerine tereyağı eklenir, yoğurtla veya sade olarak yenir.

Recep Demirkıran

Yanaşma

Ahıra yandan eklenen kom.

Yanbegi

Yatay yol.

Yanpuri

Düzgün olmayan. Eğri.

Yanslamak

Taklit etmek.

Yeka

İri. Büyük.

Yozi

Bir yaşındaki dana.

Üryan

Ciplak

Yığın

Bir kağnılık yığılan ot.

Yüngül

Hafif.

Yüzgörümce

Gelinin yüzü açılınca verilen bahşiş.

Zabun

Güçsüzleşmiş. Çelimsiz.

Zağar

Azılı küçük köpek.

Zağli

Köpek. Zağar.

Zahar

Gerçekten.

Zanga

İki üç kişinin binebileceği büyük kızak.

Ze

Süt.

Zegan

Rakımı yüksek ve serin yerler.

Zehrikat

Öldürücü zehir

Zerzebil

Yıkılma, çökme.

Zevzek

Yarı. Anormal.

Zibidi

Her kötülüğü işleyebilen. Saygısız.

Zibil

Çöp.

Zirkol

Koltuk altı çıbanı.

Zoğ

1. Hayvan derisinden kesilen şerit. 2. Tarla, çayır biçerken, bir biçicinin biçerek ilerlediği şerit. 3. Kabarcık veya şişmiş yer

Zodlamak

Demir araçlara su vererek sertleştirmek.

Zubun

Erkek gömleği. Tişört.

Zukumet

Bir hastalık çeşidi.

Zunkal

Kız çocukların azarlarken söylenir.

Zığarbi

Kirpi.

Zırlamak

Haddini bilmeden konuşmak.
Ağlamak

Zırza

Pencereve kapılara takılan bir tür kilit.

Zırzop

Havai, hafifmeşrep. Yarı deli.

Ötegün

Dünden önceki gün. İki gün önce

Şapalak

Şamar.

Şaşorti

Yaylacı kadın. Yaylaya çıkıp oradaki işlere bakan kadın.

Şekerdan

Şekerlik.

Şendoba

Düğün, eğlence.

Şerşelek

Dağınık ev eşyası.

Şitanmak

İştahlanmak. Heves duymak. Tekrar yapmaya güvenmek.

Şoğurt

Salya.

Şor

Tuzlu.

Şoş, Şose

Stabilize veya asfalt yol.

Şumlamak

Ümidi kırılarak sefilleşmek.

Şuvarmak

Bahçe sulamak.

Şılap

Sulu. Sulak.

Şılıp

Islak. Kaygan.

Şırat

Yağı, peyniri alınmış süt kalıntısı sıvı.

Şürütma

Kızağın ayaklarına takılan önü yukarı kalkık, kaymayı sağlayan parça.

Şölve

Işık yansıması.

Genel Kavramlar
Tarım
Hayvancılık
Hayvanlar
Toplumsal
Ev -Ev İçi Araçlar
Bitkiler ve Meyveler
Ahşap İşçiliği
Mutfak
Giyim
Çeşitli Alet ve Araçlar
  LİNKLER ...

A B C D E F G H i K l M N O P Q R S T U V X Y Z Ö Ş

Sözlük Ana Sayfa

  KATEGORİ İÇERİK LİSTESİ ...

Kültür - Sanat Sayfaları:

Şiir

Türkü

Atasözleri

Mani

Öykü

Fıkra

Şavşat Mutfağı

Gürcüce

Şavşatça Sözlük

İçerik ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

  

SAVSAT.COM un kayıtlı 6780 üyesi bulunmaktadır.

Öneri ve İstekleriniz | Çağrı | Katılım ve Katkı | Kullanım Şartları