Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
 
Şavşat.com'a Üye
Değil misiniz ?


Köşkidekiler

AnaSayfa
Kültür ve Sanat
Duvar Gazetesi
Haber/Güncel
Mesaj Tahtası
Foto Galeri
iletişim
Şavşat ve Şavşatlılar Rehberi
Şavşat ve Turizm
Şavşat ve Medya

Bugün
31 Mayıs 2020 22:01

Son 25 Üye

Osman Dündar

ENİS KUMAŞ

TURHAN TÜREMEN

Ramazan Yıldırım

Tekin Acı

Seyfettin Özışık

Yaşar Temur

Nuran Aydın

Kadir Yalciner

Şenol Boz

Erdem Altun

Onur Geçkin

Zeki Ekinci

Selçuk Özgür

Mehmet Çiçek

Şeyma Dede

Naim Gümüş

Özbay Demir

Gizem Yazar

Nurbay Demir

ibrahim Büyük

Gökhan Durmuş

Nurbay Gül

Erkan Yılmaz

Nehir Kübra Avcı


Qencian / Suloban
Aburli

Doğru, düzgün. Kurallı, "Abur"

Alaseviya

Gelişigüzel, baştan savma. Düzeysiz.

Alavi

Alev

Alğoç

Dikdörtgen ve karenin açılarının bozulmuş şekli.

Alver

Alışveriş, takas.

Beli

Evet anlamında.

Beres

Davranışı kötü kimse.

Boy

Kadar (edat)

Bıldır

Geçen yıl.

Bögür

Böğür) Göğüs, sine.

Çaçiyan

Kılık kıyafeti bozuk. (Çaçuna)

Çarbadan

At ile yük taşıyan kişi.

Cazi

Kötülük düşünen, şeytan.

Çemsitmek

Korkup vazgeçme, geri durma.

Çerma

Ilık kaynak suyu.

Çermik

Şifalı su. Ilıca, Kaplıca.

Çerpeş

Eriyerek lapalaşmış kar.

Cevrelemek

Israr etmek

Çiçina

Küçük delik.

Cok

Uzun değnek

Çıpırt

Göz çapağı

Çırmak

Yırtmak.

Çırmıklamak

Tırmalamak.

Çırtım

Zerre

Çörüşmek

Buruşmak.

Degenek

Değnek.

Didmek

Yolmak.

Diksinmek

Tiksinmek.

Dolamaç

Dönemeç, viraj.

Dolukmak

Ağlayacak hale gelmek.

Er

Tez. Acele.

Erinmek

Bir işi yapmayı istememek. Tembellik.

Felemma

İki yüzlü kimse.

Finikmek

Koşuşmak.

Fitoz

Sevimli

Fizzah

Sesli ağlamak, Figan.

Fortman

Para cüzdanı.

Fund

Kavga, kargaşa.

Funğar

Pınar.

Fıştra

Polis ya da hakem düdüğü

Gabap

Çene altındaki kabartı.

Geberasica

Karşısında ki insana beddua etmek.

Girinti

Açık göz, atak kişi.

Gkolo

Kısa kesilmiş, parçalanmamış yuvarlak odun.

God

Değirmen suyunu toplayan depo. Bir ağırlık ölçüsü.

Gor

Mezar.

Gorbagor

Toplu mezar.

Gorluk

Cenaze masrafı olarak biriktirilen para.

Gunzura

Kötülük düşünen. Sinsi.

Gurğumela

Akarsudaki girdap.

Güman

Umut, beklenti.

Gırıç

Kapı ya da pencerenin aralık olması.

Güvezi

Bordo.

Gönakop

Aynı sülaleden, Arazileri ortak olanlar.

Göze

Pınar başı. Su kaynağı.

Harbi

Çabuk.

Harbutlamak

Suyu ılıştırmak.

Hardahurda

Kırıntı, döküntü.

Harfana

Arifane. Ortaklaşa yapılan ziyafet.

Harmahılat

Karmakarışık.

Hğuzsi

Kıymık.

Hğızek

Büyük yük kızağı.

Helavet

Ciddiyet, asalet.

Helek

Aşırı derecede yorulmak.

Henek

Şaka.

Him

Bina temeli.

Hotak

Çift sürerken boyunduruğa binen çocuk.

Hılakoba

Derma, çetme.

Hılaport

Karışıklık.

Hılat

Karışık.

Hırhıtmak

Suçüstü yakalamak.

Hırlı

Doğru kimse. Hırsız karşıtı.

Hırtlatmak

Oyun bozanlık etmek sözünden dönmek.

Hırtlek

Gırtlak

Hızan

Aç gözlü. (Çocuklar için kullanılır.)

igaşmak

Çekişmek. Kıskançlıktan doğan çekişme.

ihbala (ikbal)

Rasgele, Talih, şansa bağlı

ilişil

Geçen yıldan önceki yıl. İki yıl öncesi.

imtizaç

Uyum, Uygunluk.

irip

Gönyesine uygun olmayan.

iskat

Cenaze töreninden sonra dağıtılan şey.

ispirik

Odun ve çıra ufantısı.

iteklemek

İtmek.

işkanlamak

Filiz sürmek. Işkın.

işkillenmek

Şüphelenmek.

işmar

İşaret (Kaş-göz işareti)

Kalmakal

Karışıklık.

Kanç

Pençe.

Karişkal

İnce yağan dolu.

Katalamak

Kovmak.

Kav

Kuruntulu gösterişli.

Kazonni

Fabrika yapısı. Orijinal.

Kecera

Sertçe.

Kertmek

Çentik atmak

Kocor

Küçük sırt.

Kokoroz

Gösterişe önem veren.

Kolo

Küt.

Komboş

Değeneğin başındaki kabarıklık.

Konçik

Küçük çıra kütüğü.

Kopit

Kabaca.

Kota

Küçük kısa odun parçası. Bondruğ tutmağı.

Koteta

Köşeli kesilmiş tahta parçası.

Koş

Alın.

Kıjğırmak

1. Kışkırmak, 2. Kışkırtılmış

Külufak

Kırım kırım. Param parça.

Kıniyaz

Her şeye aşırı özen gösteren. Hassas.

Kıntıravaz

Kolay kolay bir şeyi beğenmeyen.

Kınıçka

Nüfus hüviyet cüzdanı.

Kırav(i)

sabah çisesi.

Kırç

Sertleşmiş kar.

Körezlemek

Bir şeyi sinirlenerek savurmak, atmak.

Lapiska

Birisine yazılan kısa mektup. Pusula.

Laşiyan

Ağzı büyük, dudakları iri.

Leçek

Bir çeşit beyaz kadın başörtüsü.

Lek

Akçaağaç.

Loğlanmak

Meyvaların olgunlaşıp çürümeye yüz tutması.

Loppo

Sulu, kaygan.

Luker

Yüz parlaklığı.

Lurs

Çatı kenarındaki kirişler.

Lığlamak

Gevşeyip dağılmak.

Mağlata

Karışıklık. Gürültü.

Malağma

Kapışma, yağma etme.

Mavhoş

Ekşi.

Mimilo

İbik.

Mitkal

Patiska.(Bez)

Miyençi

Alışverişte arabulucu.

Mogletil

Karmakarışık.

Mosdoro

Gösteriş. Fantazilik.

Moshepil

Derli toplu.

Muçlamak

Gelişigüzel katlamak.

Mucrum

Paramparça.

Mudara

İyi olmayan.

Muğber

Hasım. Birbirine kötülük düşünenler.

Mur

Kömür isi.

Muzevil

Haberci. Muhbir.

Muzveillemek

İhbar etmek.

Mürgüllemek

Uyuklamak.

Müşeviş

Şüpheli.

Nağvela

Zehir. Çok acı.

Nakat

Çapa yaparken işlenerek götürülüne şerit.

Nakot

Zerre. En küçük parça.

Nalev

Eğrice.

Napiskal

Bir şeydan kopan küçük parça.

Nasibur

Bez ya da kumaş kenarı.

Nataş

Çıra parçası.

Natesul

Bez veya başka bir dokumanın yanığı, külü.

Nikor

Hayvanların alnındaki beyaz nokta. Nikorlu hayvan.

Ola

Bir seslenme ünlemi.

Opo

Bahçe ve Tarla sulamak için su biriktirilen çukur.

Parax (parah)

God delerken açılan dilikler.

Peçatlamak

Ağzını ya da kapısını bağlayıp sağlama almak.

Picska

Kibrit. Piçka

Pin

Kümes.

Pipki

Yeni yağmış, gevşek kar.

Piplemek

Ankara nakliyat firmalari

nakliyat

Piskina

Çekirdek özü.

Potlika

Şişe.

Potot

Dolgun

Pumpul

Süslü anlamında.

Purti

Manifatura.

Puskavat

Dayanıksız, tez biten.

Put

Bir ağırlık birimi (Ölçüsü)

Putur

Yarı çürümüş (odun).

Puş

Karın. Karın bölgesi.

Pırtıklanmak

Aniden sıçramak. Yerinde duramamak.


Pıtpıta

Yerinde duramayan yaramaz çocuklar için kullanılır.

Pızıklanmak

Ürkerek hızla kaçmak.

Pöçük

En geride. En sonda.

Qavi, Qevi

Sağlam

Qeş

Katı, sert.

Qirqit

Sert,kırılmaz

Qoş

Alın, Şakak.

Rabiteli

Düzgün

Sanahev

Bir ağacın elyaf özelliğini saptamak için gövdesinden alınan örnek.

Satapav

Ahırın üstene düşene ince tomruk

Satar

Ormanda ağaçların atıldığı dik yamaç.

Segirtmek

Bir çırpıda koşmak. Rastgele oraya buraya koşuşturmak.

Sinskal

Ateş kıvılcımı.

Sumplamak

Suyu kirletmek.

Sumpo

Pis su birikintisi.

Sıbırmak

Saygısızca karşı koymak. Sözle saldırmak.

Sılık

Islık.

Tarpoş

Bakır sahan kapağı. Konik.

Taykeş

Denk yada eşit olması gerekenlerin denk ve eşit olmaması durumu.

Teğayır etmek

Bozup dağıtmak.

Telis

İnce örülmüş çuval.

Termaş

Hayırsız mal ve eşya için söylenir.

Tintillenmek

Uğraştığı halde bir iş yapamamak.

Titak

Böbrek.

Titaq

Dirsek.

Tivitivi

Telaşa düşmek.

Tokabur

Dedikodu. Asılsız söylenti.

Trink

Derhal. Hemen. Parayı peşin ödeme.

Turoş

Pis, iğrenç.

Tülek

Korkak. Hemen kaçan.

Tılız

Saçı dökülmüş kafa.

Tırık, tıraş

İşhal. Sıvı dışkı.

Tızıkmak

Hızla kaçmak.

Vecehetli

İri yarı.

Vira

Sürekli olarak. Devamlı.

Yanbegi

Yatay yol.

Yanpuri

Düzgün olmayan. Eğri.

Yanslamak

Taklit etmek.

Yeka

İri. Büyük.

Üryan

Ciplak

Yüngül

Hafif.

Zabun

Güçsüzleşmiş. Çelimsiz.

Zahar

Gerçekten.

Zegan

Rakımı yüksek ve serin yerler.

Zehrikat

Öldürücü zehir

Zerzebil

Yıkılma, çökme.

Zevzek

Yarı. Anormal.

Zibidi

Her kötülüğü işleyebilen. Saygısız.

Zibil

Çöp.

Zirkol

Koltuk altı çıbanı.

Zodlamak

Demir araçlara su vererek sertleştirmek.

Zukumet

Bir hastalık çeşidi.

Zığarbi

Kirpi.

Zırlamak

Haddini bilmeden konuşmak.
Ağlamak

Zırzop

Havai, hafifmeşrep. Yarı deli.

Ötegün

Dünden önceki gün. İki gün önce

Şapalak

Şamar.

Şendoba

Düğün, eğlence.

Şerşelek

Dağınık ev eşyası.

Şitanmak

İştahlanmak. Heves duymak. Tekrar yapmaya güvenmek.

Şoğurt

Salya.

Şoş, Şose

Stabilize veya asfalt yol.

Şumlamak

Ümidi kırılarak sefilleşmek.

Şılap

Sulu. Sulak.

Şılıp

Islak. Kaygan.

Şölve

Işık yansıması.

Genel Kavramlar
Tarım
Hayvancılık
Hayvanlar
Toplumsal
Ev -Ev İçi Araçlar
Bitkiler ve Meyveler
Ahşap İşçiliği
Mutfak
Giyim
Çeşitli Alet ve Araçlar
  LİNKLER ...

A B C D E F G H i K l M N O P Q R S T U V X Y Z Ö Ş

Sözlük Ana Sayfa

  KATEGORİ İÇERİK LİSTESİ ...

Genel Kavramlar

Aburli

Alaseviya

Alavi

Alğoç

Alver

Beli

Beres

Boy

Bıldır

Bögür

Çaçiyan

Çarbadan

Cazi

Çemsitmek

Çerma

Çermik

Çerpeş

Cevrelemek

Çiçina

Cok

Çıpırt

Çırmak

Çırmıklamak

Çırtım

Çörüşmek

Degenek

Didmek

Diksinmek

Dolamaç

Dolukmak

Er

Erinmek

Felemma

Finikmek

Fitoz

Fizzah

Fortman

Fund

Funğar

Fıştra

Gabap

Geberasica

Girinti

Gkolo

God

Gor

Gorbagor

Gorluk

Gunzura

Gurğumela

Güman

Gırıç

Güvezi

Gönakop

Göze

Harbi

Harbutlamak

Hardahurda

Harfana

Harmahılat

Hğuzsi

Hğızek

Helavet

Helek

Henek

Him

Hotak

Hılakoba

Hılaport

Hılat

Hırhıtmak

Hırlı

Hırtlatmak

Hırtlek

Hızan

igaşmak

ihbala (ikbal)

ilişil

imtizaç

irip

iskat

ispirik

iteklemek

işkanlamak

işkillenmek

işmar

Kalmakal

Kanç

Karişkal

Katalamak

Kav

Kazonni

Kecera

Kertmek

Kocor

Kokoroz

Kolo

Komboş

Konçik

Kopit

Kota

Koteta

Koş

Kıjğırmak

Külufak

Kıniyaz

Kıntıravaz

Kınıçka

Kırav(i)

Kırç

Körezlemek

Lapiska

Laşiyan

Leçek

Lek

Loğlanmak

Loppo

Luker

Lurs

Lığlamak

Mağlata

Malağma

Mavhoş

Mimilo

Mitkal

Miyençi

Mogletil

Mosdoro

Moshepil

Muçlamak

Mucrum

Mudara

Muğber

Mur

Muzevil

Muzveillemek

Mürgüllemek

Müşeviş

Nağvela

Nakat

Nakot

Nalev

Napiskal

Nasibur

Nataş

Natesul

Nikor

Ola

Opo

Parax (parah)

Peçatlamak

Picska

Pin

Pipki

Piplemek

Piskina

Potlika

Potot

Pumpul

Purti

Puskavat

Put

Putur

Puş

Pırtıklanmak

Pıtpıta

Pızıklanmak

Pöçük

Qavi, Qevi

Qeş

Qirqit

Qoş

Rabiteli

Sanahev

Satapav

Satar

Segirtmek

Sinskal

Sumplamak

Sumpo

Sıbırmak

Sılık

Tarpoş

Taykeş

Teğayır etmek

Telis

Termaş

Tintillenmek

Titak

Titaq

Tivitivi

Tokabur

Trink

Turoş

Tülek

Tılız

Tırık, tıraş

Tızıkmak

Vecehetli

Vira

Yanbegi

Yanpuri

Yanslamak

Yeka

Üryan

Yüngül

Zabun

Zahar

Zegan

Zehrikat

Zerzebil

Zevzek

Zibidi

Zibil

Zirkol

Zodlamak

Zukumet

Zığarbi

Zırlamak

Zırzop

Ötegün

Şapalak

Şendoba

Şerşelek

Şitanmak

Şoğurt

Şoş, Şose

Şumlamak

Şılap

Şılıp

Şölve

Kültür - Sanat Sayfaları:

Şiir

Türkü

Atasözleri

Mani

Öykü

Fıkra

Şavşat Mutfağı

Gürcüce

Şavşatça Sözlük

İçerik ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

  

SAVSAT.COM un kayıtlı 6779 üyesi bulunmaktadır.

Öneri ve İstekleriniz | Çağrı | Katılım ve Katkı | Kullanım Şartları