Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
 
Şavşat.com'a Üye
Değil misiniz ?


Köşkidekiler

AnaSayfa
Kültür ve Sanat
Duvar Gazetesi
Haber/Güncel
Mesaj Tahtası
Foto Galeri
iletişim
Şavşat ve Şavşatlılar Rehberi
Şavşat ve Turizm
Şavşat ve Medya

Bugün
23 Nisan 2019 02:57

Son 25 Üye

Ramazan Yıldırım

Tekin Acı

Seyfettin Özışık

Yaşar Temur

Nuran Aydın

Kadir Yalciner

Şenol Boz

Erdem Altun

Onur Geçkin

Zeki Ekinci

Selçuk Özgür

Mehmet Çiçek

Şeyma Dede

Naim Gümüş

Özbay Demir

Gizem Yazar

Nurbay Demir

ibrahim Büyük

Gökhan Durmuş

Nurbay Gül

Erkan Yılmaz

Nehir Kübra Avcı

Selçuk Gündüz

Ali Osman Yıldız

Özgür Çelik


Fuat Yüksek - Foto Galeri
  DUVAR YAZILARI ...

  KATEGORİK BAŞLIKLAR ...

Şavşat Köy İsimleri ve Gürcüce Anlamları

Tetri Şavşeteli / 19 Aralık 2005 02:00

Ah’aldaba (TEPEKÖY) Ah’aldaba
Ahaldaba Yeni Kasaba demektir. Ayrıca, buna benzer Gardabani (Dış Kasaba) ve Dabazveli (Eski Kasaba) adlı yerleşim bölgeleri de mevcuttur.

Carat (KÖPRÜYAKA) Careti
Careti – Car-et-i. Car, bu kelimenin köküdür. Cara yada Cari (Ordu anlamına gelir) kelimeleri ile bağlantılı olabilir. – et- yer belirten Gürcüce ektir.

Cvarep (ŞALCI) Cvarebi (Cuarebi)
Cvarebi – Cvarilerin (Haçların) olduğu yer demektir. Cvari – Haç anlamına gelir.

ÇAĞLAPINAR (H’oh’levi)
H’oh’levi – H’oh’l-ev-i. H’oh’ol kök –ev- ise ektir.

Çartulet (ÇAMLICA) Çartuleti
Çartuleti – Çartuli kelimesi Çartva fiilden gelmektedir. Çartul-et-i – Birbirine bağlanan çeşitli coğrafi yerleri ifade etmektedir: vadiler, dereler vs.

Çıkta (AKDAMLA) Çih’ta
Çih’ta Çih (Çıkmaz)’ların olduğu yer demektir. Çixi – çıkmaz sokak anlamında da kullanılmaktadır.

Çisvet (ATALAR) Ts’its’veti
Gürcücede Ts’its’vi çam yaprağı demektir. Ts’its’veti, Ts’its’vili yer demektir.

Dabatzrul (MEŞELİ) Dabats’ruli
Dabats’ruli Dabats’rva fiilinden türenmiş bir kelimedir. Bats’ari- ince ip ve ts’vrili gza - patika yol demektir. Dabats’ruli patika yolların bol olduğu yer demektir.

Gürnateli (SUSUZ) Gurnatle (Gurnateli)
Gurnateli iki kelimeden ibarettir: Gur-netel-i. Guri Laz-Megrelcede kalp, yürek (Gürcücede Guli) demektir. Guli/Guri merkezi bir yer anlaminda da kullanılmaktadır. Gurnateli merkezinin aydın olduğunu ifade etmektedir. (Gürcücede Nateli - Aydın anlamına gelir)

Mamanelis (YAVUZKÖY) Mamanelisi
Mamanelisi – Bu köyün adı özel takma ismi olan Mamanela’dan türenmiş olabilir. Burası Mamanela’ya ait yer demekti. Aynı durum Şindi/Şinda – Şindisi kelimelerinde de görülebilir.

Merya (VELİKÖY) Meria
Meria/Mere. Gürcüce Sözlüğü’nde su kenarı, su kenarındaki düzlük demektir. Bugünkü Gürcüce’de Meria-Belediye anlamında kullanılmaktadır.

Mikelet (ÇERMİK) Mikeleti
Mikeleti – Mikela’ya ait yer demektir. Mikela-dze Gürcistan’da çok yaygın bir soy adıdır.

Muhoban (ÜZÜMLÜ) Muh’obani
Muh’obani – Muh’-ovan-i – Muh’aların (Gürcücede Muh’a - Meşe demektir.) olduğu yer. Benzer durum Vaşli – Vaşl-ovan-i, Ç’ala – Ç’al-ovan-i kelimelerinde de görülebilir.

Satapliya (OTLUCA) Sataplia
Sataplia, Tapli’nin olduğu yer demektir. (Gürcücede Tapli - Bal demektir). Benzer durum Nalia – Sa-nalia, Kaji – Sa-kaj-ia, Mela – Sa-mel-ia kelimelerinde de görülebilir.

Satlel (SÖĞÜTLÜ MAH.) Satleli
Satleli – Gürcüce, Gatla (Türkçede yontma demektir) fiilinden türemiş bir kelimedir. Tlis – Gatala, Sa-tl-el-i. – el- ekin etkisi ile kökteki a harf çıkarılmıştır. –tal- - -tl-. Satleli taş veya ağaç oyma, işleme yeri anlamında kullanılmaktadır.

SABZALİ – Bu ad Sabz’eli kelimesinden gelmektedir. Gürcücede Sabz’eli otluk yer, otların kış için saklandığı mereğin Gürcüce adıdır.

Seslavur (ZİYARET) Seslauri
Bu ad Tsetsh’lauri kelimesinden türenmiş olabilir. Tsetsh’lauri Acara Kobuleti’de bir köyün de adıdır. Tsetsh’lauri – Tsetsh’l-av-ur-i – Tsetsh’l-avi. – Ur- Man-av-i – Man-av-ur-i de olduğu gibi ikinci ektir. Ayrıca, Sesla, Sasela’nın bir şekli olabilir. Sasela bir armut türüdür. Sasela-ur-i Seslauri bu tür armutun olduğu, yetiştiği yer demektir.

Sih’izir (KAYADİBİ) Tsih’isz’iri
Stih’isz’iri’de iki kelimeden oluşmaktadır. (Tsih’e – Kale ve Z’iri – Dip anlamına gelir). Gürcüstan’da birkaç yerleşim bölgesinin adı Sih’isz’iri (Acara’da ve Mtsh’eya’da) vardır.

Sih’iya (YONCALI) Tsih’ia
Tsih’ia kelimesi de Tsih’e (Gürcücede Tsih’e- kale demektir)’den türemiştir. Tsih’ia kale gibi bir yer anlamına gelmektedir.

Suloban (PINARLI) Sh’lobani
Sh’lobani, Msh’al (Gürcücede Armut demektir) kökünden türenmiştir. Msh’alo-oban-i – Sh’alobani –Sh’lobani şeklinde.

Svirevan (DUTLU) Surevani
Surevani – Surovani. Suro-ovan-i. Bu ad hakkında birinci kısmına bakın.

Şavket (KARAKÖY) Şavketi
Şavketi’de iki kelime vardır. (Şavi – Kara, Siyah anlamına gelmekte ve Kedi – kelimesi de sırt anlamına gelmektedir) Köyün Türkçe adına da ismin birinci kısmından hareketle karaköy adı verilmiştir.

Şavta (ŞENKÖY) Şavta
Şavta – Burada da kök Şavi kelimesidir. İki kelimeden (Şavi ve Mta- Dağ) ibarettir. Bir diğer versiyon (Şavta – Şavların yaşadığı yer) da olabilir.


Tabaketili (YAŞARKÖY) Dabaketili
Dabaketili’de de iki kelime (Daba – Kasaba ve Ketili - İyi) vardır. Benzer durum Gare Dabani – Gardabani, Var Ketili – Varketili kelimelerinde de görülmektedir.

Tibet (CEVİZLİ) T’beti
T’beti – T’b-et-i Gürcücede göllü yer demektir. T’beti, Acara’da da vardır. Ayrıca Gürcüstan’ın diğer bölgelerinde T’abah’mela, T’abats’uri vardır.

Tsortsel (ÇAVDARLI) Tsortseli
Morfolojiye göre Tsortseli –’nin Gürcüce olduğu açıktır. Tsort kök –el- ise ektir. Gürcüce de Küçük kırıntılar anlamına gelmektedir.

Turmanet (KAYABAŞI) Turmaneti
Turmaneti – Turman-et-i. Turman, Gürcüce’de bir özel addır. Turmanidze soyadı da vardır. Turman-et-i Turmaniz’elerin köyü yada onlara ait yer demektir.

Vanta (ELMALI) Vanta
Vanta’da kök vanidir. Gürcücede Vani, dinlenme, tatil yeri demektir. Eski Gürcücede Vani ev, manastır ve kasaba demekti. Vanta – Vani yer demektir.

Vel (CİRİTDÜZÜ) Veli
Veli, Gürcücedir ve düz yer, ova ve düz tarla demektir.

Verh’unal (KARAAĞAÇ) Verh’vnali
Verh’vnali – Verh’v-nar-i Verh’vilerin bol olduğu yer demektir. Benzer durum K’ak’ali – K’ak’lnari, Th’emla- Th’emlnari, Vaşli – Vaşlnari.Duvar Yazı Yorumları
Şavşat köy isimleri

Nusret Erişti / 11 Temmuz 2013 15:42

Şavşat köy isimleri ile ilgili olarak birkaç not yamak istiyorum. Bu not, köy isimlerinin gürcüce anlamları konusunu içercektir ve de kaynak gösterilerek alıntı yapılacaktır:

Şavşat Öğretmenlerinden Bir Heyet tarafından yazılmış olan Çoruh-Şavşat isimli eser,Sayfa23-24-25
''...Yine propagandaları icabıdır ki, Gürcüler , kendi hareket ve ilerleyişleriyle değil de Hazar ve Kıpçak (Kuman)lar yardımıyle yaptıkları istila çağında, aslında Türkçe olan Çoruh boyu yer adlarını Gürcüceye çevirirlerken, gerek yerli Türkler , gerekse sonradan yerleşen Türk zümreleri bu ad çevrilmesinde bir zorluk ve yabancılık göstermemişler ve böylece yer adlarımız ya büsbütün Gürcüceye çevrilmiş veya kısmen o dile mal edilircesine bozularak bugünkü manasız duruma girmiştir.Buna rağmen bazı yer adlarımız Türkçe- Moğolca olarak yaşamaktadır.Şavşat'ta Moğolca'dan GUÇEN (Kuçen biçimine giren şimdiki Kocabey köyü) .......Tarih gösteriyor ki; Sasani'lerden Kubad devrinin (M.491-531) sonlarına kadar Gürcistan ve etrafında Hazar Türkleri ve onların akrabaları elinde bulunmasından bütün bu ülkelere (Hazarlar Ülkesi) denmişti. Ardanuç'da (Hazer-ket), Artvin'in Sirya bucağına bağlı (Hezor) köyü adları bu ulustan kalmıştır.
...İskit Ulu Ata'sı Tigrat'ın adıyle ilgili görülen birkaç yer adını misal olarak gözden geçirmek faydalı olacaktır.:
Tekrit- (Tegrit); Bağdat-Musul arasında ve Dicle'nin batı kıyısında İran hükümdarlarından Şapur I. çağında (M.238-271) bu hükümdar tarafından kurulmuş bir kasabadır )(1)
Tekrat (tam mahalli söylenişi ile Tigrat ) Şavşat'da Yavuzköyü'nün doğusunda , Sahara dağı eteklerindeki gür ormanın adıdır.

(1)-Kamus'ul alam C.3.s. 1721 .tekrit maddesi


Kurela dedikleri

Sinan Keskin / 04 Eylül 2012 17:57

Kurela(Demirkapı) denilen köyümüze sınırın hemen karşısındaki(Gürcistan'da) akrabalar ' kvirela' diyorlar. Türkçedeki karşılığı 'bağırılan yer' anlamındadır. Kvirili gürcüce bağırmak anlamındadır. Kvirela ise bağırılan yer.


Şavşat Köy isimleri ve anlamları

Nusret Erişti / 29 Şubat 2012 11:25

Şavşat'ın eski köy isimlerinin tamamının Gürcüce oldukları şeklinde bir anlayışla anlamları açıklanmış ve bu arada birçoğunda ''böyle olduğu düşünülmektedir'' gibi bilimden ve ispattan uzak bir ifade kullanılmış. Elbette ki eski köy isimlerinin birçoğu Gürcüce isimlerdir. Ancak, her isimin sonuna bir ''i'' harfi eklemekle o isim gürcüce olmaz. Bu topraklarda binlerce yıl Kıpçak ve diğer birçok Türk ırkı da yaşamıştır. Açıklamalardaki birçok hatayı burada tek tek açıklamam çok zor. Kaldı ki bu açıklamayı yapabilmek için o kelimelerin her birinin kök ve eklerinin dil bilimi açısından incelenmesi lazım. Sadece şu Tibet isminin bin yıllık bir Türkçü isim olduğunu, halen dahi Asya'da Tibet isimli bir devletin bile farkında olmamanın nasıl bir ciddiyetten uzak anlayışı temsil ettiğini ve de Tibet isminin sonuna ''i'' harfi eklemekle Gürcüceye dönmeyeceğini bilmenizi istedim. Saygılarımla.
Nusret Erişti.


Mokta

Okan Büyük / 26 Ocak 2008 14:52

mokta demek "ÖLÜN YERİ" anlamına gelmektedir.


Köy İsimlerinin Bazıları Yanlış Yazılmış

Kamuran Aydın / 15 Ocak 2008 13:04

Sitedeki köylere ait gürcüce veya eski isimlerden bazılarının yanlış yazıldığını düşünüyoru. Örneğin, kireçli köyünün gürcüce karşılığı kötetris değil kvatetris ( beyaz taş ), mısırlı köyünün adı, zağlismer değil, skalsimer (suyun karşısı) olmalı. Çağlayan köyü, hevsrul olmalı.

Kamuran Aydın


Annem Artvinli

Lale Gül Subaş Dursun / 02 Ocak 2006 02:24

BEN ARTVİNLİ DEĞİLİM BEN GİRESUNLUYUM... GİRESUN-GÖRELELİYİM... ANNEM ARVLİ... ÇOĞU ARTVİNLİ TANIYORUM ÇOK İYİLER... ANNEMDE GÜRCÜ... HEPİNİZİ ÖPÜYORUM HOŞÇAKALIN ARTVİNLİLER !..


Quçen ne anlama geliyor acaba

Nurcan Bulut / 01 Ocak 2006 00:19

Quçen'inde ne anlama geldiğini açıklamamışsınız.


Süles - Sulak

Taner Işık / 31 Aralık 2005 10:18

Arkadaşlar çok önemli birkonuya el atmışsınız teşkkür ederim. yanlız çok sayıda köyümüzün eski adının Türkçe karşılığı yok. Ben aşağı koyunludanım namı diğer aşşağki süles bildiğim kadarı ile sulak yer anlamına geliyor. bu konuda aydınlatırsanız sevinirim selamlar Taner IŞIK


Ube Köyü Unutulmuş - Elbisede Cep, Deniz Kıyısında Koy

Yaşar Duman / 01 Ocak 2006 12:05

Ube(OBA)Köyü

Gürcüce’de ube (უბე) sözcüğü elbisenin bir parçası (cep gibi) ve deniz koyu anlamında kullanılır. Bu ad köye coğrafi durumundan dolayı verilmiş olabilir.

Hocam Oba köyünüde unutmuşsunuz!Saygılar


Garkulep

Ferhan Altun / 31 Aralık 2005 00:29

yav gargulep in anlamı nedur


Mori Tomruk Ğele Dere - Tomruklu Dere = Morğel

Mevlüt Çelik / 30 Aralık 2005 19:09

KURUDERELİ TANER BEYİN DİKKATİNE KÖYÜNÜZ İSMİ KASITLI YORUMLANMAMİŞ DENEMEZ ÇUNKU ÇOĞU KÖYLER YOKKİ AMA BEN BİR GÜRCÜ OLARAK SIZI AYDINLATAYIM İSTERSENİZ İKİ ANLAMDA İNCELENEBİLİR MORĞEL MORİ TOMRUK ANLAMINDADIR ĞELE DERE ANLAMINI TAŞIR TOMRUKLU DERE OLARAK BİRLEŞTİRİLEBİLİR.


Morğel ???

Taner Sancar / 30 Aralık 2005 08:15

BU LİSTE OLUŞTURULURKEN BAZI KÖYLERİMİZİN İSİMLERİNİN YAZILMAMASI GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ. KASIT ARAMAK İSTEMİYORUM AMA KURUDERE' NİN UNUTULMUŞ OLMASI DA İMKANSIZ....
TANER SANCAR


Mama (anne) Eli (diyar) - Mamanelis

/ 29 Aralık 2005 10:16

Ben Ayhan DURSUN mamanelis bizim bildiğimiz mama (anne) (eli) de diyar birleştirirsek anne diyarı anlamında biliyordum ama sizin açıklamalarınızla daha çok andınlanmış olduk tüm emeği geçen herkese selamlar


Ankliya - Ansliluğ - Yeşil Vadi Demek

Fahriye Yılmaz / 29 Aralık 2005 10:15

Ankliya ansli dıye bir bitkinin yaygın olduğu yer anlamında diğer bir anlamıda yeşil vadi demek


AĞALDABA Daba sı ile Dabacurul Daba sı Farklı mı?

Vedat Demir / 28 Aralık 2005 02:01

SAYIN ÇEVİRMEN

AĞALDABADA DABA KELİMESİNİ KASABA ANLAMINDA TERCÜME EDİYORSUNUZ DABACURULDA İSE BAŞKA BİR KELİMEDEN TÜRETİP İNCE İP ANLAMINDA KULLANIYORSUNUZ BU İKİ KÖY İSMİNDEKİ DABA KELİMESİ FARKLI BİR KELİMEMİ.


Meydancık Yok

Gülizar Urhan / 26 Aralık 2005 13:01

ya tamamda haniya bizim meydancığımız. olmaz ama böyle. şavşatın en güzel beldelerinden biri ve ismi listede yok. lütfen ama lütfen en kısa zamanda güzel köyümün ismini listede görmek istiyorum okey mi. bütün şavşat, meydancıklılara selam. özellikle kumaşete. GÜLİZAR URHAN (PİRELERDEN)


Mokta

Oktay Durmuş / 25 Aralık 2005 13:19

arkadaş herkes kendi köyönü sorarsa bende sorarım ''mokta'' ne anlama geliyor


Sırasinkot

Badem Şentürk / 25 Aralık 2005 05:10

Şavşat'ın köyleri diyorsunuz. HaniÇayağzı nerde. Lütven ayrım yapmayalım. Herkese selam :)


Suloban / Armutlu (Pantalı) Yer

Sibel Demir / 24 Aralık 2005 03:18

Her zaman merak ettiğim konu idi, Köylerin anlamları, bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim bir SuLobanlı olarak sağolun Sulobanı sulu yer olarak algılıyorduk ama armutlu demekmiş öğrendiğim iyi oldu. Şavşat'ın anlamı ne onuda yazarsanız sevirim.


Emeği geçenlere teşekkürler.


Süles

Aykut Özcan / 21 Aralık 2005 17:08

benimde dikkatimi çekti Eda Kara süles yok bende yukarki sülesliyim yani annem oralı ama :)

Süles ne demek bide onu açıklarsanız arkadaşlar.


Uked ve Sabzelat

Nevzer Yılmaz / 21 Aralık 2005 10:18

arkadaşlar uked in anlamı varsa rica edyim birde sabzelat


Cinal ???

Cahit Levent / 20 Aralık 2005 07:12

ola cinalin anlami nedur.


Süles Anlamı Yok

/ 20 Aralık 2005 03:23

Hani sülesin anlamı yok iyi madem ben bilidiğim kadarıyla söyliyim kara orman mış!


  LİNKLER ...
  KATEGORİ İÇERİK LİSTESİ ...
Tarih

Gürcistan Taraf ...

Savaşın Patoloj ...

Çiçek Nene Kimd ...

Kültürünüzü Bes ...

Mesket-Türkleri ...

Nevruz Tarihçes ...

Şavşat Tarihi v ...

Karyatidler ...

Mesk - Kartvel ...

Yöremizde Tarih ...

Eski Çağlarda A ...

Gürcülerin Tari ...

Urum Türkleri ...

Gürcülerin Tari ...

Hazarlar ...

Gürcülerin Tari ...

Neden Resmi Tar ...

Maçaheli"nin Ad ...

Osmanlı Öncesi ...

Artvinin Kurtul ...

Kırk Yıllık Kar ...

Amerika Heyeti ...

Çoruh Havzası A ...

Şavşatlının Suç ...

Osmanlıda Gürcü ...

Cenubi Garbi Ka ...

Sakın ...

Güney Kafkasya ...

Güney Kafkasya ...

Güney Kafkasya ...

Duvar Yazısı ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

Haberler

Duvar Gazetesi

Mesaj Tahtası

Foto Galeri

Kültür&Sanat

Ticari Rehberi

İçerik ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

  

SAVSAT.COM un kayıtlı 6774 üyesi bulunmaktadır.

Öneri ve İstekleriniz | Çağrı | Katılım ve Katkı | Kullanım Şartları