Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
 
Şavşat.com'a Üye
Değil misiniz ?


Köşkidekiler

AnaSayfa
Kültür ve Sanat
Duvar Gazetesi
Haber/Güncel
Mesaj Tahtası
Foto Galeri
iletişim
Şavşat ve Şavşatlılar Rehberi
Şavşat ve Turizm
Şavşat ve Medya

Bugün
16 Şubat 2019 23:56
Son 25 Üye

Ramazan Yıldırım

Tekin Acı

Seyfettin Özışık

Yaşar Temur

Nuran Aydın

Kadir Yalciner

Şenol Boz

Erdem Altun

Onur Geçkin

Zeki Ekinci

Selçuk Özgür

Mehmet Çiçek

Şeyma Dede

Naim Gümüş

Özbay Demir

Gizem Yazar

Nurbay Demir

ibrahim Büyük

Gökhan Durmuş

Nurbay Gül

Erkan Yılmaz

Nehir Kübra Avcı

Selçuk Gündüz

Ali Osman Yıldız

Özgür Çelik

Quçen Yayla
  DUVAR YAZILARI ...

  KATEGORİK BAŞLIKLAR ...

Vakıflar Ve 2b Yasası-Özelleştirme İle Küresel Sermayenin Talan Politikası

Hafit Yılmaz / 24 Şubat 2010 20:38

Kapitalist işleyişte bir artı değer sömürüsü vardır. Fakat bunun dışında vergi vb. yollarla kimi kaynaklar devletin elinde toplanır. Son-rada sosyal harcamalar vb. biçimde bu kaynaklar tekrar dağıtılır. Bu bir çeşit yeniden paylaşımdır. İşte burjuvazi gelirinin bir kımını bu yeniden paylaşımın dışına çıkarmak(vergi kaçırmak) istiyorsa bunun en çağdaşlaştırılmış araçlarından biride vakıftır. Diğer bir ifadeyle vakıf, denetim dışına çıkarılmış mülkiyet ilişkisidir; sahibine çeşitli avantajlar sağlar. Özetle vakıflar yasası bunun için çıkarıldı.

Mevcut tehlikenin boyutu ve haber vererek gelen talan için kıyılar iyi bir örnektir. Yasalarımıza göre kıyılarımızın 200 metrelik kısmı kamu alanıdır. Yani bu kesimler özelleştirilemez, buralarda özel mülkiyete dayalı yapılaşmaya gidilemez. Ama bu değişik yasalar aşılabiliyor. Örneğin turizm işletmesinin kullanacağı sahil bölgesini parsellemesini serbest bırakılıyor. İşte vakıflar bütün sınırlamalardan da tümüyle muaf tutuluyor. Turizm şirketinin sadece kendi kullandığı kıyı için sahip olduğu ayrıcalığa turizm koşulu aranmadan vakıflar sahip oluyor. Sermayelerin büyüklüğüne ve mülk edinme oranına da sınırlama getirilmiyor.

İşte doğrudan sermaye girişini sağlamak için satılabilecek ticari değeri olan mülkün kalmadığı, kamunun elindeki bütün araçların, tesislerin bir şekilde elden çıkarıldığı; mevcut 530 milyarlık dolarlık toplam borcun 300 milyarının özel sektöre ait olduğu, dolayısıyla ticari kuruluşların büyük çoğunluğunun kendi mülkiyetlerini tümüyle elden çıkarmadan döviz olarak borçlanabilmesinin de mümkün olmadığı bu koşullarda, Türkiye’nin doğrudan yatırım olarak sermaye çekebilmesi mümkün değildi. Bu nedenle AKP’nin attığı ve ancak günü kurtarmaya yarayacak olan bu adımı (yasanın çıkarılmasını),”sonucu ne olursa olsun yeterki bir şeyler satılsın yeterki sıcak para girişi yaşansın” biçiminde bir çaresizlik hali olarakta okuyabiliriz.

Türkiye’de emperyalizmle girilen yeni sömürgecilik ilişkisine rağmen,emperyalist sömürü alanının dışına taşırabilmiş, Kemalist dönemden bugüne sarkan bazı ilişki ve alanların kalıntılarından söz edilebilir. Örneğin Türkiye’de toprak mülkiyetinin tamamı kamuya ait değildir. Toprak mülkiyetinin alım satımının önünde önemli bir engelde yoktur Ama bazı alanların ticari meta haline getirilmesinin önünde engeller vardır. Bu konuda akla gelebilecek örnek ormanlardır. Köylünün kullanım alanı olan çayırlık, meralık alanlarında ticari meta haline dönüştürülmesi ancak özel yasalarla mümkündür. Benzer şekilde, kıyı alanlarına tesis kurabilmek ya da bireysel mülkiyete dayalı bir yapılaşmaya gidebilmek özel izne tabidir. Bu türden kontroller/ sınırlamalar genelde yeni sömürge ülkelerde görülmeyen bir olgudur. Ama Türkiye’de bu Kemalist dönemden günümüze sarkan bir niteliktir. İşte bugün Türkiye’de emperyalizmin ihtiyaçları doğrultusunda yapılmakta olan düzenlemeler, söz konusu sınırlamaları kaldırmayı ve her alanın metalaştırılmasını amaçlamak için 2B yasası çıkartılmıştır.

Dünyada var olan ticari ürünleri yedi kez satın alabilecek bir kredi köpüğü oluşmuştur. Bu para sermayenin bir meta sermayeye dönüşmesi, yani uzun süre enflasyondan, aşınmadan vb. korunabileceği menkul ya da gayri menkul bir değere yatırılması ihtiyacı öne çıkmış durumdadır. Petrole, buğday ve pirinç gibi gıda maddelerine, demir-çelik, bakır, alüminyum, çinko gibi metalara yapılan ve fiyatları yükselten spekülatif yatırımların sebebi budur. Bu süreçte sermayenin yatırım amacıyla ilgi duyduğu bir diğer alan gayrimenkul oldu. Çünkü gayrimenkul, daha sonraki dönemde istenildiği zaman tekrar paraya dönüştürülebilecek bir yatırım alanıdır. Hele günümüzde aşırı kar ve tüketim hırsıyla her şeyin yok edildiği, kirletildiği, küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklerinin yaşandığı, giderek dünyada bir çok alanların çöle dönüşme ihtimalinin olduğu düşünüldüğünde. Kirlenmemiş işlenmemiş alanların ne kadar kıymetli olacağının da bilincinde olan sermaye gelecek on yılların hesabını yapmakta. Tarımsal arazileri, su ve ormanları satın almaktadı

İşte kredi köpüğünün patlamak üzere olduğu ve özellikle körfez sermayesinin , Avrupa sermayesinin kendilerine güvenli bir liman gibi o kriz dönemini atlatabilecekleri yer aradığı bir dönemde böyle bir yasanın çıkması; bütün yabancı spekülatörlere “gelin size Türkiye’nin tamamını güvenli bir liman olarak ayırdık” çağrısı yapmakla aynı anlama gelecek bir yasa çıkarılmıştır. Başbakan’ın “ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” dediği, Maliye Bakanı’nın “özelleştirmede satıyorsun, satıyorsun bitmiyor, ulaştırma , çimento, kağıt,şeker, her şey devlete ait. Bu kadar komünist bir ülkeymişiz. Komünizmin ağdalısıymışız. Bir berber dükkanları kalmış özel teşebbüsün elinde. Özelleştirmelere devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptığı AKP hükümeti ülkede satılmadık tek bir değer bırakmamaya ant içmiş gibi hareket ediyor. Şimdi de su şebekesi, kanalizasyon altyapısı, sağlık, savunma, radyo televizyon yayıncılığı, doğalgaz piyasası, kömür ve diğer madenlerin, hava ve deniz ulaşımı gibi pek çok alanda özelleştirme AB uyum yasaları kapsamına alınmış durumda. Vakıflar yasası, 2B yasası, SSGSS yasası meclisten geçirildi. En antidemokratik yasaların dahi tepkisiz bir şekilde geçmesinde yasalara dair bilgi eksikliğinin yanında kitlelerin örgütsüz ve özgüvensiz olmasının da rolü vardır.

Fazla haksızlık etmemek için bir parantez açarak:

Özelleştirmelerin ve anti demokratik yasaların çıkarılmasının sermayenin talan düzeninin ihtiyacı olduğunun bilincinde olan sendika ve partilerin var olduğunu ancak bunların karşı duruşları iktidarın ve sermayenin geri adım atmasına yetmemektedir. Çünkü Dünyada ve ülkemizde küresel sermayenin egemen olduğu neo-liberal politikalar uygulanmakta, karşı duruşları ya da karşı duran sendikaları, partileri örgütleri marjinal ideolojik yapılar olarak lanse edilip iktidar çoğunluklarını sağlamaktadırlar. Ne yazık ki bazı sol yapılanmalar emperyalizmin bu ideolojik yaklaşımına çanak tutmakta ya da görmemezlikten gelmektedirler.

Özal’la başlayıp devam eden liberalleşme ve özelleştirme politikalarının canımızı acıtınca farkında oluyoruz. Bugün TEKEL işçilerinin direnişi bunlardan birisidir. Bir başka örnek Munzur Vadisi Projesi, bir başka örnek Hasankeyf, Balıkesirde Kaz dağları, Suriye sınırındaki mayınlı araziler. Hepside ülkemiz zenginliklerinin emperyalist tekellere peşkeş çekilmesinin birer parçasıdır. Şimdide Karadeniz’deki su ,orman, çayırlıklar, meralar emperyalistlerin iştahını kabartan gelecekteki on yılların vazgeçilmez kaynaklarıdır.

Su iki boyutu ile ele alınmalıdır. Birincisi su, tüm canlılar için, canlılığını sürdürmedeki en temel ihtiyaç maddelerinden biridir. İkincisi su tarımsal ve endüstriyel üretim süreçlerinin tümünde önemli bir girdidir.

Sömürü amaçlı aşırı tüketimin ve kontrolsüz kullanımıyla ,kirlenmenin etkisiyle dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynakları azalmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olan iklim değişiklikleriyle dünya çölleşme sorunuyla karşı karşıyadır. Bu nedenle bakir dediğimiz işlenmemiş topraklar, sular, madenler önem kazanmaktadır. Dikkat edersek son yıllarda Karadeniz hele hele Doğu Karadeniz sermayenin gündemindedir. Dünyanın bir çok yerini talan edip aşırı kar hırsıyla kontrolsüz bir şekilde tüketen sermaye kendine yeni alanlar aramaktadır. Bu alanlardan biri de ARTVİN’dir. Emperyalizm girdiği her alanı yaşanmaz hale getirmektedir. Bu nedenle gelecek yıllarda memleketimiz paha biçilmez bir değerdir. Canımızı acıtmadan, geç olmadan sularımıza, ormanlarımıza, yaylalarımıza, yeşillik alanlarımıza sahip çıkalım. Eğer memleketimizde yaşamak istiyorsak.

KÜRESEL SERMAYENİN TALANINA DUR DİYELİM !
DERELERİMİZ ÖZGÜR AKSIN ÖZGÜR KALSIN !

YEŞİLİME DOKUNMA, DOĞAMA DOKUNMA

HES’LERE HAYIR !
HAFİT YILMAZ

19/02/2010Duvar Yazı Yorumları
BUYURSUN GELSİNLER

Faruk Kalın / 29 Haziran 2010 12:24

BİR ARTVİN KALDI DİYORDU VALİ. :)

EVET BİR ARTVİN KALDI. İŞGAL EDİLMEMİŞ DOĞASIYLA İNSANIYLA KİRLENMEMİŞ BİR ARTVİN. BİNBİR PALAVRA İLE BİNBİR YALAN ÜÇKAĞIT İLE TALAN EDİLDİ MEMLEKETİMİN HER KÖŞESİ. FABRİKALARI ARAZİLERİ HATTA İNSANLARIMIN BEYNİ BİLE..

BİR ARTVİN KALDI AMA BİR DE ARTVİNLİ...

ÜLKEMİN HER KÖŞESİ KAPİTALİZME ŞU YADA BU ŞEKİLDE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ. KAH DİN KULLANILDI KAH ETNİSİTE. İNSANLARIN AKLINI KARIŞTIRMAYI BAŞARDILAR HER YERDE ŞİMDİ SIRA ARTVİNDE.

AVUÇ İÇİ KADAR ŞEHİRDE 5 TANE ETNİK GRUP BİR ARADA YAŞIYOR. HERBİRİNİN AYRI DİLİ AYRI KÜLTÜRÜ.

HEMŞİNİ, MOHDİSİ, LAZI, GÜRCÜSÜ, TÜRKÜ..

AMA HERBİRİNİN TÜRK VATANDAŞI OLMANIN YANINDA ARTVİNLİLİK ŞUURUDA VAR.

İŞGAL SIRASI 81 VİLAYET İÇİNDE ARTVİNE GELDİ. HES'LERLE GELİYORLAR. YENİ 2B YASALARI TAPULAR ÖZELLEŞTİRMELERLE GELİYORLAR.

E BUYURSUN GELSİNLER.

HANİ ARTVİNLİLER BİBİRİNİ TUTAR DERLER YA.

BU SALDIRI ARTVİNLİ OLMAK ŞUURUNU GELİŞTİRMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAZ. NE YAPARLARSA YAPSINLAR KARŞILARINDA ÜYESİ OLMAKLA ONUR DUYDUĞUM ÜLKEMİN EN AYDIN ŞEHRİ VAR.

BUYURSUN GELSİNLER

GELENE NİYE GELDİN DENİLMEZ :)


  LİNKLER ...
  KATEGORİ İÇERİK LİSTESİ ...
Başyazılar

Şavşat Halkının ...

Su Savaşları Ge ...

Niçin HES'lere ...

Vakıflar Ve 2b ...

23 Temmuz; Tam ...

Çocuklara Çoban ...

Geçmişe Yolculu ...

Şavşat, Şavşat, ...

Düşünceler Pire ...

Ulusal Su Manif ...

Karadenizdeki S ...

Harfana Videola ...

Harfana Videola ...

Şavşat Platform ...

Şavşatın Gelece ...

Kadastro Tüm Şa ...

Hayden Harfanay ...

Şimdi Tapu-Kada ...

Duvar Yazısı ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

Haberler

Duvar Gazetesi

Mesaj Tahtası

Foto Galeri

Kültür&Sanat

Ticari Rehberi

İçerik ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

  

SAVSAT.COM un kayıtlı 6774 üyesi bulunmaktadır.

Öneri ve İstekleriniz | Çağrı | Katılım ve Katkı | Kullanım Şartları