Şavşat Duvar Gazetesi Bilim

İnsan evrimi hızlanıyor!

Şavşat.com

Yapılan son çalışmalar, evrimin son 40000 yılda, özellikle de Buz Çağı’nın sona ermesinin ardından, geçmiş 5000 yıllık döneme göre 100 kat daha hızlı ilerlediğini gösteriyor... Bu sonuç, bazı insanların melezleştiği görülse de farklı kıtalarda yaşayan çoğu insanın genetik olarak homojen tek bir ırkı oluşturmaktan çok, giderek daha da farklılaştığı anlamına geliyor... Bereketli besin maddeleri dünyanın pek çok yerinde hayatta kalma ve üremeyi daha önce hiç olmadığı kadar çok kolaylaştırdı. Bu açıdan bakıldığında, türümüzün evriminin sona erdiği düşünülebilir. Fakat yeni bir çalışma bunun hiç de böyle olmadığını ortaya koymaktadır. Yavaşlamanın ötesinde evrimin son 40.000 yılda hızlandığını, geçmiş 5000 yıllık döneme göre 100 kat daha hızlı ilerlediğini göstermektedir. Bu, bazı insanların gezgin olduğu ve melezleştiği görülse de farklı kıtalarda yaşayan çoğu insanın genetik olarak homojen tek bir ırkı oluşturmaktan çok giderek daha da farklılaştığı anlamına gelmektedir. Utah Üniversitesi’nden paleoantropolog Henry Harpending’in başkanlık ettiği bir ekip, hastalıklara yol açan genetik farklılıkları araştıran Uluslararası HapMap Projesi kapsamında 270 kişinin DNA’larını incelemiştir. Ekip, bir popülasyonda dağılım gösteren bir mutasyon olan tek nükleotid polimorfizmlerini araştırmış ve Avrupa, Asya ve Afrika’dan gelen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmacılar bir popülasyondaki pek çok kişide birbirinin aynı DNA’lara rastlamışlar, bu nedenle mutasyonların avantajlı olabileceği ve yakın zamanda gerçekleşen seçilimlerin nesiller boyunca korunabildiği varsayımını öne sürmüşlerdir. Harpending’in ekibi, insanın toplam genetik yapısının yüzde 7’sini oluşturan 1800 gende seçilimin hızlandığını bildirmişlerdir. Wisconsin Üniversitesi’nden John Hawks, mutasyonların popülasyonlardaki dramatik ilerlemelerle sonuçlandığını ileri sürmektedir. Popülasyon genişledikçe mutasyonlar artmakta ve hayatta kalmayı kolaylaştıracak faydalı genetik değişimlerin olasılığı artmaktadır (benzer şekilde geniş bir böcek topluluğunda böcek ilaçlarına karşı direnç, küçük bir topluluğa göre daha kolay gelişir). HASTALIKLARA KARŞI DİRENÇ Her ne kadar araştırmacılar genlerin hepsini tanımlamamış olsa da diyetteki değişikliklere ve yeni virüs hastalıklarına yanıt olarak oldukça az bir kısmının değişiklik gösterdiğini söylemektedir. Avrupalıların nişasta, yağ asitleri ve laktozu sindirmesini sağlayan; Afrikalıların sıtma, AIDS ve sarı humma gibi hastalıklara karşı direnç geliştirmesini sağlayan mutasyonlar bu mutasyonlara örnek olarak verilebilir. Son 10 000 yılda insan sperminin oluşturulması ile ilişkili genler de seçilime uğramaktadır. Sonuçta Harpending, evrimin son 40000 yılda, özellikle de Buz Çağı’nın sona ermesinin ardından oldukça hızlandığını söylemektedir. Ohio Eyalet Üniversitesi’nden antropolog Clark Larsen, bulguların yeterince ikna edici olduğunu söylemektedir. Ancak Yale Üniversitesi’nden genetikçi Kenneth Kidd, yakın dönemlerdeki hızlı seçilimi inkâr etmediğini ama insan genomunun pek çok yerinde bu kadar hızlı bir seçilim gerçekleştiği konusunda ikna olmadığını ve bu konuda daha çok çalışmaya gereksinim olduğunu belirtmektedir.

Bu İçerik 555 Kez Görüntülendi

Bilim Üye Listesi