Şavşat Duvar Gazetesi Ekonomi

Göç Olayını Önlemek

İrfan Yalduz

Göç vaka'sının, kırsal kesimde daha çok yoğunlaştığını, bunun da köylerin yaşanabilir halde olmamasından kaynaklandığının, kanımca hepimiz farkındayız, Köylerimiz maalesef kaderlerine terkedilmiş bir durum sergiliyor.. Alt yapısı yok köylerimizde her hangi bir yatırım yok.

Köylerde yaşam şartlarının iyileştirilebilmesi için öncelikle alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi gerek şavşatta merkezden köylere doğru yaşanabilir köyler projesi başlatılması şart Köyü kent yapmak gerekli .

Bazı karadeniz sahil ilçeleri gelişirken büyürken diğer ilçelerimizin giderek küçülmekte olduğunu görebiliriz bazı ilçelerin büyük, diğer ilçelerin küçük olması bölgesel gelişme açısından olumsuz bir durum kabul edilir. Köy ve ilçelerimizin giderek zayıflaması bu durumu doğrular gibidir. Her ne kadar metropollere göç edenlerin, köy ve ilçe ile bağlantıları sürmekte olsa da, köy ve ilçelerimizin durumlarının acil önlemler alınmasını gerektirdiği ortadadır.

Şavşatımızın geleceği, başta köylerin canlandırılması önemli yer tutmaktadır. Köylerimiz, ekonomik ve sosyal yönden canlandırarak köy nüfusunu köy,de tutmalıyız. Bu amaçla projeler geliştirmeliyiz

ÖNEMLİ ÖNCELİKLER

1. Yöresel ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması
2. Tarım a önem vermekSu ve Toprak Kaynaklarının Etkin Kullanımı
3. Köy Ekonomisinin Çeşitlendirilmesi
4. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
5. Yoksullukla Mücadele ve eğitimsiz Grupların İstihdamı sağlanmalı
6. Yöresel Kalkınma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
7. Köy yerleşim yerlerinin Altyapılarının Geliştirilmesi, Yaşam Kalitesinin Artırılması
8. Çevrenin ve Orman Kaynaklarının korunması tabiki bu uygulamanın ekosistemimize getirisini asla gözardı etmemeliyiz.
9. Korunan alanların etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi


Yöremizde göçün önlenebilmesi için yaşam standartlarının çok düşük olduğunu köy yerleşimlerinde insanca hayat yaşanabilmesi için çalışılmalı ve köylerin yaşanabilir hale getirilmesinin şart oldğu düşüncesindeyim

İRFAN YALDUZ

Bu İçerik 723 Kez Görüntülendi

Ekonomi Üye Listesi