Şavşat Duvar Gazetesi Ekonomi

İtibari Hizmette yeni uygulama

Attila Şimşek

Anayasa mahkemesinin 506 sayılı SSK kanunun Ek 5 madde birinci fıkra dördüncü bendinde sayılan "azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika,, atölye havuz ve depolarda trafo binalarında çalışanlar ibaresi 27/3/2007 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren2002/157 esas 2006/97 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup bu maddenin devamında sayılan işler aşağıdaki gibidir.

1 çelik demir ve tunç döküm

2 Zehirli boğucu yakıcı öldürücü ve patlayıcı gaz asit boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde

3 Patlayıcı maddeler yapılmasında

4 Kaynak işlerinde çalışanlarda

Bu işyerlerinde çalışanlar için itibari hizmet süresi bütün bu işi yapan işyerleri için geçerli hale gelmiştir.

İtibari hizmet erken emeklilik hakkı sağlayan çalışılmış gibi görünen süreyi ifade eder.Bu işlerde bu süre % 25 tir.

Geçiş döneminde İşverenler yönünden kisaca ne yapılması gerektiğini söylemek istiyorum.18/8/2007 tarihli tebliğdeki 30/9/2007 tarihi , ek tebliğ ile 30/11/2007 tarihine uzatılan sürede işverenler Mart Temmuz 2007 dönemleri için yukarıda sayılan işkollarında faaliyet gösteren işyerleri için iptal bildirgesi ve yeniden düzenlenecek bildirgeler el ortamında kuruma verilecektir. SSK da bu işkollarında çalışanların emeklllik primi % 20 den % 22 ye çıkarılmaktadır (%9 işçi %13 işveren hissesi olarak)

Yukarda maddelerde sayılan işyerleri 30/11/2007 tarihine kadar bu düzeltme bildirgelerini gecikme zamsız ve idari para cezası olmadan yapabileceklerdir. 30/11/2007 tarihinden sonra idari para cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Çalışanlar açısından baktığımızda yukarda sayılan işyerlerinde çalışanlar için itibari hizmet getirilmiş olup bunun özet sonucu ise erken emeklllik hakkının elde edilmesidir.

Diğer itibari hizmet süresi olan işlere ilave olan yukarıda sayılan işyerlerinde, çalışılan süreler toplamının en az 3600 gün olması kaydı ile itibari hizmet kapsamında % 22 prim üzerinden kuruma bildirilen hizmetlerin 1/4 ü sigortalılık sürelerine eklenmek 5 yıla kadar bölümü de emeklilik yaş hadlerinden indirilmek suretiyle erken emeklilik hakkından yararlanabileceklerdir.

Bu İçerik 355 Kez Görüntülendi

Ekonomi Üye Listesi