Şavşat Duvar Gazetesi Ekonomi

Şavşatın Büyük Sorunları Var

İrfan Yalduz

Dostlar kanımca gürcistan karayolunun bitirilmesi, sınır ticareti ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması ticaretin yeniden canlandırılmasını sağlayacaktır.

Hani deveye sormuşlar ya neren eğri, o da cevap vermiş nerem doğru ki diye, bizimki de o misal. şavşat'da yatırım nasıl, ekonomik ve sosyal yönden sıkıntı var mı diye soranlara, 'Kim geldi yatırım yapalım dedi de biz yok dedik'. Küçük şehrimiz ekonomik ve sosyal yönden iyice küçültüldü. Nüfusumuzun yüzde 70'i kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlarken yüzde 30 da şehirde yaşamaktadır. İlçe genelinde küçük işletmerinnin tamamı bitkisel ve hayvansal üretimin ve küçük esnaflardan oluşmaktadır. Sektörde yer alan işletmelerin tamamına yakını küçük ölçekli, kapalı ekonomi tipi, geleneksel üretimde bulunan aile tipi işletmelerdir. . Bu tablo içerisinde doğru bir yerimiz var diyebilir miyiz. Anlayacağınız yatırım yok, üretim hiç yok. Kapasitelerimizin ancak yüzde 10'unu kullanabiliyoruz. Böyle devam ederse doğrultabileceğimiz hiçbir yerimiz olmayacak

Araştırmalarımızda yüzde 50 sermaye yetersizliği, yüzde 50 vergi oranlarının yüksekliği, yüzde 40 girdi maliyetlerinin yüksekliği, yüzde 36 pazarlama imkanlarının kısıtlı olması, yüzde 20 kredilerinin geri ödemelerindeki güçlükler ve yüzde 20 hammadde teminindeki güçlüklerin olduğu sonucuna vardık. Genel olarak dağlık ve yayla görünümündeki ilçemizin yüzde 70'lik bir insan varlığı tarım ve hayvancılıkla uğraştığına göre yapılacak olan yatırım ve çalışmalar da kısa vadede bu yönde olmalıdır. Bu sektörde de yapılacak olan temel çalışmaları şöyle sıralıyabiliriz et ve süt besiciliği- yumurta tavuk-

Dağcılık spor-su ürünleri-turizim-gibi

Bölgemizde bulunan çayır ve meralar et ve süt besiciliği için yeterli ve etkindir. Bu üretimden sağlanacak pazarlar hem iç piyasada hem de Gürcistan ve Ermenistan gibi beyaz et kullanımı yüksek ülke piyasalarda değerlendirilebilir. Bu nedenle ilk planda ilçemizde küçük ve orta ölçekli et ve yumurta tavukçuluğu işletmeleri kurulabilir.

Gıda sanayiinde de yem üretim tesisi, modern mandıra işletmeleri ve paketleme tesisi, makarna fabrikası ile bal üretimi ve paketleme tesisi gibi önemli yatırımlar yapılmalıdır. Plastik sanayiinde, plastik poşet üretim tesisi ile plastik ev gereçleri üretim tesisleri, inşaat sanayiinde ihtiyaç duyulacak girdileri sağlamak üzere briket üretim tesisi, doğrama imalat tesisleri ve altyapı elemanları üretim tesisleri, deri sanayiinde hayvancılığa yapılacak olan yatırımlarla elde edilecek olan derilerin değerlendirilmesi için deri değerlendirme tesislerinde işlenerek mamul haline getirilebilir. Bu sektörde istihdamın arttırılması ve pazarlama sorunun ortadan kaldıracak halı ve kilim dokumasına yönelik el sanatları atölyeleri kurulabilir. İlçemiz küçük olmasına rağmen sorunları büyük ancak çözüm üretecek projeler ve destekleme yöntemleri daha büyük. Yeter ki önümüzü açsınlar ve bize destek olsunlar. turizmin canlandırılması için çim kayak tesislerinin yapılması , reklam ve organizasyonlarla bölgeye yerli ve yabancı turistin çekilmesi için yoğun enformasyon çalışması yapılması, Hammadde ve doğal kaynak potansiyeline dayalı yatırımlar, şavşat,ta'da talebi olan ürünleri üretmek üzere yapılacak yatırımlar, altyapı ile ilgili sorunların çözülmesi, ilçemizin başka illere ve özellikle komşu ülkelere bağlantısını sağlayan yolların tamamlanması ile hayata geçirilmesi , sanayiinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için elektrik enerji fiyatlarının düşürülmesi, yatırım teşvikleri ile vergi muafiyetlerinin tanınması, SSK primlerinde indirim sağlanması, işletmelerin uzun vadeli düşük faizlerle desteklenmesi, kalifiye elemanların yetiştirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kurslar ve seminerler düzenlenmesi işletmelerin girdi maliyetlerini azaltacağı gibi kapasite kullanımlarında da genişlemeye yol açacaktır. En önemlisi de sınır ticareti ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması ilçemiz ticaretin yeniden canlandırılmasını sağlayacaktır ...İRFAN YALDUZ

Bu İçerik 6631 Kez Görüntülendi

Ekonomi Üye Listesi