Şavşat Duvar Gazetesi Yaşam

Dünyanın Deliği

Ali Yüksel

DÜNYAYA.KENDİ DELİĞİNDEN BAKMAK!

İnsanlar genel olarak durdukları yerden bakarlar ve gördüklerini ifade ederler.

Yalnızca zeki insanlar farklı yerlerden bakarak olgular ve süreçleri hakkında yargıya varmaya çalışırlar yada varırlar. İnsanlar dünyaya,kendi deliğinden bakarken;dünya ile popolarının yuvarlaklığı arasında bağıntı kurarlar. Yalnızca zeki insanlar dünyaya bir çok pencereden bakarak dünyanın en doğru sonuçla anlaşılacağının bilincindedirler. İnsanlar popolarının yuvarlaklığı ile dünyanın yuvarlaklığını ilişkilendirirken,her iki yuvarlığın teğetleştiği yerde bir atık kanalının ucundaki deliğin farkındadırlar.Ve dünyaya burdan bakarlar.Çünkü durdukları yer burasıdır.

Yalnızca zeki insanlar dünyayı en doğru şekliyle kavramaya çalışırlar ve kavrarlar.

İnsanlar çok kolay inanırlar ve kolay anlaşılanı kabullenmek basiretinin ötesine geçmeyi beceremezler.

Yalnızca zeki insanlar sunulanı sorgular,eleştirir ve en doğru olanı sunarlar.

Sunulanı sorgulamadan kabul edenler,dünyanın kirlenmesine neden olan deliğe alkış tutmayı becerebilecek denli basittirler. Dünyaya,kendi deliğinden bakanlar her türden şovenizme,alman ırkının üstünlüğüne inanan alman faşistlerine paralel duygular içerisinde türklük duygusu yada diğer etnik kimliklerinin üstünlüğü duygusuna yaftalar yapıştırırlar. Dünyaya,kendi deliğinden bakanlar insan olmanın altında olması gereken kimliklerinden salt bir bakış açısına sahiptirler. SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLUR.

Dünyaya,kendi deliğinden bakanlar yoksul varsıl eşitsizliğinde kendilerini sorumlu görmezler.

SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLUR.

Dünyaya,kendi deliğinden bakanlar dünyayı talan edip kirletenleri göremezler ve ABD vs çapulculara alkış tutarlar. SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLUR.

Ve çocuklar ölür ırakta,filistinde, Çocuklar ölür,zenci kara çocuklar New Orleans'ta. SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLUR.

VE KİRLENİRKEN DÜNYA
VE ÖLÜRKEN ÇOCUKLAR
insanlar televizyonda pis! kızılderilileri öldüren Amerikalı aktörlerinden çıkan kurşunlardan keyif alır film izlerken. Yalnızca zeki insanlar bilir şovenist,faşist ve millici görüşlerin egemen burjuvazinin ideolojisi olduğunu...

İnsanlar kraldan çok kralcı olurlar ve bu nedenle burjuvalarının daha çok semirmesi için ölürler.

SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLUR.

Yalnızca zeki insanlar veriye ve deneye dayanmayan iddiaları kaale almazlar.

Tarihi çarpıtan ve kendi çıkarlarına göre yorumlayan egemenlerin gözlükleriyle bakanlar,olsa olsa dünyaya,kendi deliğinden bakanlardır.Ve dünya bu yüzden kirlenmektedir.
SAVAŞLAR BU YÜZDEN OLMAKTADIR.
VE DÜNYAYA,KENDİ DELİĞİNDEN BAKANLAR OLDUKÇA SAVAŞLAR OLMAK ZORUNDADIR.

Ali YÜKSEL

Bu İçerik 515 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Tetri Şavşeteli

Ali Yüksel’i tebrik ediyorum

Tetri Şavşeteli - 5 Eylül 2005
Ali Yüksel’i tebrik ediyorum. Yazısı gerçekten mükemmel. 3-4 kez okudum ve her seferinde daha çok beğendim. Yazıda H.Torun’un adı geçmiyor ancak üstüne almış olmalı ki atlayiverdi. Adeta yazıda bahsedilen kişi oydu. O nedenle Ali Yüksel’i hemen hedef göstermekte tereddüt etmedi: “Ali Yüksel’i TC’ye bu kadar düşman hale getiren nedir?” diyerek.
Sayın Hasan Torun, o TC’ye düşman değil o olsa olsa dünyaya sadece “kendi deliklerinden” bakanlara düşmandır. Bende öyle...
Hasan Torun

Kendi ideolojisine tapınanlar

Hasan Torun - 5 Eylül 2005
Kendi ideolojisine tapınanlar, sorgulayıp eleştirip en doğru olanı balamazlar bence. Bu tip şahıslar, ideolojisi ne derse ona inanırlar; ideolojisinin doğru dediğine doğru, yanlış dediğine de yanlış derler. Onlar için hür olmak ideolojisinin müsaade ettiği kadardır. Artık ideolojisine esir olmuşlardır. İdeolojisi onları yönlendirir, özgürlükleri yoktur. İnsanlığın kat ettiği mesafeler, bilimsel gelişmeler bu tipleri pek ırgalamaz; varsa yoksa kendini adadığı ve tabu haline getirdiği ideolojisi. Dini inancı olmadığını ima ederler ama inandıkları bir din vardır aslında. İdeolojisi bir din ve ideologu da o dinin kurucusudar. Ali yüksel’in yazılarını okuyunca bu düşüncelere kapıldım. Türk halkının Atatürk önderliğinde emperyalistlere karşı verdiği ölüm kalım mücadelesi neticesinde elde ettiği zafer sonocu kurulan Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının tanınmasını emperyalizmin bir göstergesi sayıp, keşke bu sınırlar onaylanmasaydı da, Anadolu emperyalisler arasında paylaşılsaydı demek istiyor. Hem bu ülkenin havasından suyundan, ekmeğinden, özgürlüğünden, işinden gücünden yararlanıp üniversitelerinde okuyor ve hem de sınırlarını kabul etmiyor. Bu nasıl iştir. Ali Yüksel’i TC’ye bu kadar düşman hale getiren nedir? İnandığı ideoloji mi? Elbetteki ülkemizin iyi yönetiememe problemi vardır. Bu konuda millet olarak bilinçelip, ekonomik kurtuluş savaşı başlatılmasının alt yapısı hazırlanmalı bence. O da halkımızın birlik beraberlik içinde bu konulara odaklanması ve bilinçlenmesi ile olur. Bunları bir tarafa bırakıp, kardeş ilişkileri içinde olan Artvin’in kadirşinas insanlarını etnik ayrımcılığa tabi tutarak, bu ayrışmanın alt yapısını hazırlamak hangi amaca yöneliktir. Bu, öyle bir sorunu olmayan insanları mutlu mu edecektir? Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmüyormuyuz. Bence Ali Yüksel, tarihi konulara da ideolojik açıdan bakıyor. Zira objektif tarih görüşüne sahip olmak, kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür. Böylece tarih, bütün insanlık için tecrübe kaynağı olduğu kadar, geleceğe de ışık tutacak bir hüviyet kazanır. Gerçekleri dile getiren, yani belgelere dayanan, tarihi hadiseleri olduğu gibi yansıtan ve onu geçtiği zaman ve mekan içinde değerlendirmeye tabi tutan bilimsel tarihçiliği esas almak en doğru yodur. Ali Yüksel bu kriterlere göre mi yorum yapıyor? Ermeni olayını anlatış tarzına bir bakın. Taşnakçı ve Hınçakçı iddiaları aynen tekrarlıyor. Yani Ermeni resmi(!) tarihini savunuyor. Hani delillerin? 525.00 insanımızın Ermeni çetelerce öldürülmesinden neden söz etmiyorsun? Emperyalistlerin, 900 senedir birlikte yaşadığı Ermenileri halka karşı nasıl ve hangi amaçla kışkırttığını neden dile getirmiyorsun. Ali Yüsel’in tarih anlayışı bu mu? İlle Türk insanını, dedelerimizi, soykırım, katillik ve canilikle suçlayacaksın. İdeolojin ve inançların bunu mu gerektiriyor? Osmanlı arşivi binlerce belge ile dolu...Zaten TC sınırlarını da tanımıyor Ali Yüksel, doğu vilayetlerini Artvin dahil ermenilere versek ne olur(!!!). Bir soru sorarak yorumumu bitiriyorum. Bu ülkede, insanlarımız arasında bir ayrım yapıldığını gördün mü? Aksak-topal giden iktidarlar geldi geçti ama sen şusun, busun diye bir ayrım yapıldı mı? Ali Yüksel hangi işe müracaat etti de; sen şu etnik kökendensin işe giremesin dendi???

Yaşam Üye Listesi