Şavşat Duvar Gazetesi Yaşam

İnsan Hakları Haftası

Müfit Aksakal

İnsan hakları, bireylere insan olarak tanınan haklardır. İnsanın devlete karşı sahip olduğu haklara "insan hakları" denir. İnsan hakları, insanın doğal vazgeçilmez haklarıdır. İnsan hakları

konusunda verilan uğraşı,insanlık tarihi kadar eskidir. Eskiden insanlar kral, hakan, Hükümdar, padişah, şah, imparator gibi yöneticilerin kulu, kölesi gibi yaşarlardı. Bu yaşantıdan hoşnut olmayan insanlar 1217 yılındaİngiltere'de Kral John'a haklarını savundular. Bunun sonunda kral"Büyük Özgürlükler Belgesisi"kabul etmek zorunda kaldı. Bu ilk yazılı belge kısıtlanamayacak özgürlükleri içermektedir. 1776 yılında Amerikalılar yayınladıkları "Bağımsızlık Bildirisi" ile insanların eşit olduğu görüşünü ileri sürdüler. Daha sonra 1789 Fransız İhtilalinde"İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ" yayınlandı. Bu bildiride insanların doğuştan sahip olduğu haklar yer aldı. 10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun "İnsan Hakları Evrensel Bildirisini" kabul ettiği tarihtir. Bugün Birleşmiş Milletler Örgütüne üye olan 156 devlet,bildirinin kabul edildiği günü içine alan haftayı"İnsan Hakları Haftası" olarak kutluyor.

Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulunca kabul edilen ve günümüzdede geçerli olan"İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ" hiçbir ayrım yapılmaksızın insanların eşit,özgür insanca yaşamasını ve bunun için gerekli olan ortamın hazırlanmasını öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Örgütüne üye olan devletler bu bildiride belirtilen hakları kendi ülkelerinde uygulamak zorundadırlar. 30 maddeden oluşan bu bildirinin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:

*Kimse ırk,cins,dil,din ve siyasi düşüncelernden dolayı kınanamaz.

*Yaşamak ve özgürlük herkesin hakkıdır.

*Bütün insanlar hakları bakımından özgür ve eşit doğarlar.

*İşkence yasaktır.İnsana insanlık dışı hareketler yapılamaz. İnsana yakışmayacak cezalar verilemez.

*Kölelik ve kulluk yasaktır.

*Yasa önünde herkes eşittir. Kimseye ayırt edici işlemler yapılamaz.

*Hiçkimse yasal bir neden olmadan tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

*Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

İnsan, canlı varlıkların en değerlisi, en kutsalıdır. yıllarca önce insanların daha mutlu ve huzurlu yaşaması için kabul edilen ve adına İNSAN HAKLARI denen bu bildirinin gereğiacaba bugün "Birleşmiş Örgütüne"üye devletlerde yerine getiriliyor mu? Bu soruya verilecek yanıt elbette ki hayırdır. Çünkü dünya devletlerinin yıllık bütçeleri incelendiğinde görülecektir ki.

İnsan sağlığının korunması, insan yaşamının huzurlu ve mutlu geçmesi için bütçelerden ayrılan ödenekler,insan öldürmek için kullanılacak(savaş sanayisi için) lödenkleden çok çok azdır. Dünya özellikle Afrika'da binlerce insan açlık ve hastalıktan ölürken savaşta ve barışta özelliklede komşumuz Irak'ta petrol için binlerce insan çarmıha gerilip öldürülürken, sakat bırakılırken, kadınların, çocuk denecek yaştaki genç kızların ırzına geçilirken BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN sessiz kalması, devlet başkanlarının ekranlara çıkıp şov yapmaları utanç vericidir.

İnsan sağlığı ve EĞİTİM sanayisinin gelişip, insan öldürmek için kullanılan savaş sanayisinin azaldığı bir dünyada tüm insanların kendi ülkelerinde dostluk,kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşamaları özlemiyle savaş ve kavgaladan değil,barış ve özgürlükten yana olan tüm insanlara selam olsun.

Müfit AKSAKAL

(İstanbul,6 Aralık 2010)

Bu İçerik 942 Kez Görüntülendi

Yaşam Üye Listesi