Şavşat.com Haberler Gündem

9 Nisan’da ANKARA’dayız!

Şavşat.com

“Doğanın ve Yaşamın yağmalanmasına karşı, 9 Nisan’da ANKARA’dayız!”

Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar.

Paranın gücüne iman edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor.

Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor.

Hidroelektrik santral (HES) projeleriyle, termik santrallerle, Güvenlik Amaçlı Sınır Barajlarıyla, nükleer santrallerle, maden aramalarıyla, mera, kıyı ve ormanların kanunlarıyla insanca yaşam hakkımız elimizden alınıyor.

Hayatlarımız sermaye sahiplerinin insafına teslim ediliyor. Atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllardır koruyup kolladığı, bizlere emanet ettiği yaşam alanlarımızdan göçe zorlanarak yurtsuzlaştırılıyoruz…

Bütün bu saldırılar, bulunduğu her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. Mücadelenin gücü bütünleşerek çoğalıyor! Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, toprağımıza göz koyanlar durmuyor!..

Bütün Dereler Ankara’ya Akacak!

Anadolu’nun her su gözesi satışa çıkarıldı. Sularımız binlerce yıldır hayat verdiği coğrafyada artık satılık bir mal gibi görülüyor.

Yaşamın temeli olan SU, siyasi iktidar ve sermaye gurupları için kar ve rant aracı olarak görülebilir. Ama bizim için YAŞAMIN’ta kendisidir.

SULARIMIZA, Derelerimize, Vadilerimize, Ovalarımıza Doğal Yaşam Alanlarımıza yapılan bu vahşi saldırıları durdurmak için Ankara'ya geliyoruz…

Egemenlerin doğamıza karşı yönelttiği hegemonya’ya karşı, doğa haklarını anayasal güvenceye kavuşturmak için Ankara'ya geliyoruz…

Bu çağrı, paranın saltanatına karşı, Derelerin Kardeşliğine inananların çağrısıdır.

Bu çağrı, derelerimize el koymak isteyenlere karşı, su ve yaşam hakkı mücadelesi verenlerin çağrısıdır!

Bu çağrı, ANADOLU’dan, MEZOPTAMYA’ya, TRAKYA’ ya kadar, yaşama can veren bütün akarsulardan, vadilerden, derelerden Ankara’ya akma çağrısıdır!

SULARIMIZIN satılmasına, tarihimizin ve kültürümüzün yağmalanmasına, bugünümüz ve yarınımızın çalınmasına karşı 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Ankara’da buluşalım…

Yaşamı Savunanlar Ankara’ya!..

Bizler bu çağrıyı; ekoloji mücadelesi veren ve sermayenin başlatmış olduğu bu yağma hareketinin karşısında mücadele eden herkese yapıyoruz!

Bu çağrıyı, suyun ticarileştirilmesine karşı mücadele eden, toprak, su, yaşam ve özgürlük mücadelesi veren, tüm yaşam savunucularına yapıyoruz!

Bu çağrıyı, nükleerle, termikle, maden lisanslarıyla, mera ve ormanları yakılıp talan edilen, yaşam alanları saldırı altında olan bütün dostlarımıza yapıyoruz!

Şimdi, mücadele ederek, doğayı ve yaşamı savunanların gücünü, kararlılığını gösterme zamanıdır!..

Şimdi, yüzyıllardır doğal yaşam alanlarımıza, yaşadığımız coğrafyaya, bizlere ve doğaya can veren derelerimiz, ırmaklarımız ve nehirlerimiz gibi çağlayarak akma zamanıdır!

Su Yaşamdır, SATILAMAZ…

Dereler özgürdür, özgür akacak!..

Derelerin Kardeşliği Platformu

Haberler Gündem

Sayfa Başı Görüntülenen İçerik Sayısı : 20 - Toplam İçerik Sayısı : 31
Gidene de Gelmek Var

Gidene de Gelmek Var

Detay

İzo Usta Kitapçılarda

İzo Usta Kitapçılarda

Detay

Cüzi miktarda ağaç keseceğiz

Cüzi miktarda ağaç keseceğiz

Detay

Adnan Keskin’i Anıyoruz

Adnan Keskin’i Anıyoruz

Detay

Mahkeme reddetti, köylüler kazandı

Mahkeme reddetti, köylüler kazandı

Detay

Şampiyon Düzenli

Şampiyon Düzenli

Detay

Turnuva 5. Hafta Sonuçları

Turnuva 5. Hafta Sonuçları

Detay

Şavşat Turnuva 4. Hafta Maç Sonuçları

Şavşat Turnuva 4. Hafta Maç Sonuçları

Detay

Turnuva 3. Hafta Sonuçları

Turnuva 3. Hafta Sonuçları

Detay

Turnuva 2. Hafta Sonuçları

Turnuva 2. Hafta Sonuçları

Detay

Dayanışma Kır Şenliği

Dayanışma Kır Şenliği

Detay

Sen misin doğaya sahip çıkan

Sen misin doğaya sahip çıkan

Detay

Açılış ve 1.Hafta Maç Sonuçları

Açılış ve 1.Hafta Maç Sonuçları

Detay

Sayfa Başı Görüntülenen İçerik Sayısı : 20 - Toplam İçerik Sayısı : 31