Şavşat ve Kültür-Sanat Şiirler

Şaşorti

Sefil Osman

Dinleyin ağalar tarif eyliyayım,
İnem aşkın deryasını boyliyayım,
Taşliyayla şaşörtilarıni siza söyliyayım,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Neker kırıyordım Kedat yolunda,
Zıng zıng ediyerdi dehre elımda,
Birkaç gevrek almağ idi gonlumda,
Vermadi gevregi surdida geçti.

Üç gün önce galdi Nefoy,
Ata binmiş ediyor hoohoy,
Nefoy degil çıplağ Tefoy,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Zaten bilurum Şabanlari.
Uzengidan goruniyer,
Çıdıllının çatlağ çatlağ tabanlari,
Eskidan yerdi gevenlari,
Vermadi gevregi surdida geçti.

Arabaya yuklamiş sahani tasi,
Bu yazın kılmamiş hiç biri yatsi,
Geliyor Molla Behrinin kuri kasırgasi,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Dilarım Allahtan kırılsın ,
Danalarız, yozlarız.
Çipriklansın,çapağlansın gozlarız,
Ağıretta kara kalsın yuzlarız,
Vermadi gevragi surdida geçti.

Raziyey galiyer tilkinin biri,
Burni sumukli pintinin biri,
Zaten bilurum hırçının biri,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Bayırda oturiyerdım attım taşi,
Uzağtan parliyer eherın kaşi,
Ocağ evladi Yıldız Şaşorti başi,
Verdi gevregi adladi geçti.

Ezeldan yazılmış bu kara yazi,
Zaten çekilmaz zenneların nazi,
O kambur Rafiye koca cazi,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Velattan galiyer beglar paşalar,
Ellarında guzel guzel şuşalar,
Dilarım Allahtan attan duşalar,
Vermadi gevregi adladi geçti.

Sefil Osman derki benda duştum dalgaya,
Sebahat ablay bağışladım bir çift halğaya,
Kopriya geçmadan ati patliya,
Vermadi gevregi surdida geçti.

Sığıya(Yoncalı) Köyü Hatoret (Çimenli) mahallesinden Gülhanım Karahan
1994 yılında ezberinden okudu. Defterime yazdım.(Davut KARAHAN)
Not; Bunu yazarken ninemiz 80 yaşlarında idi. (Bokosmanda neker keserken geçen bir anı olduğu anlaşılıyor.)

Bu İçerik 400 Kez Görüntülendi

Kültür Şiirler Üye Listesi