Şavşat ve Kültür-Sanat Şiirler

Şavşat-II

Seyfettin Temur

Şavşatın kimliği ahıska türkü,
Çalıştık didindik giymedik kürkü,
Yoksula olmadık yaşarken korku,
Şavşat’ı yazacak çok sayımız var.

Yeşildir vadisi inan bir başka,
Bilmeyenler gelip görseler keşke,
Doğa sevgisiyle düşerler aşka,
Haz alabilecek çok duyumuz var.

Doğası bir başka şaşırtır seni,
Gurbetçiler yapmış evleri yeni,
Çam ahşap evleri etkiler beni,
Ormana bitişik çok kıyımız var.

Şavşat festivali yapılır yazın,
Davul zurna ile canlanır mazın,
Türkü sözlerinde dillenir sazın,
Akordeon, tülüm çok meyimiz var.

Arsiyan cengelek, velat ,Cin, dağı,
İnek sütünden yapar sarı yağı,
Göllerde balığa atarlar ağı,
Doğa bitişinde çok payımız var.

Sisli havalarda görünmez düzü,
Zirveden bakınca görünür yüzü,
Serin yazı, kışı, ilkbahar, güzü,
Yükseklerden bakan çok boyumuz var.

Mansurat deresi rabattan geçer,
Hilvetin deresi toprağı seçer,
Kaçkarın suları engeller açar,
Dereye akan bir çok çayımız var,

Kara göl Tibet kilisesi vakur,
Yolları taşlıdır asfaltı çukur,
Yaşayan insanı buna der şükür,
Şoseden giden bir çok yayamız var.

Fakir Baykurt Efkar tepeye bakar,
Özgürlük ateşi gençliği yakar,
Kelepçesiz sular derede akar,
Görmek için yılda çok ayımız var.

Gençiyan tepesi zirvedir bizde ,
Tırmanış yaparız patika izde ,
Yürüyemez bazen tırmanır dizde,
Zirveye ulaşan çok bayımız var.

Soğuk suyu güzel doğaya bakın,
Ağaç katliamı yapmayın sakın,
Denizlere değil göklere yakın,
İkram edilecek çok çayımız var.

Batımız savayil doğumuz zegan,
Her türlü meyveyi dalında begen,
Cennetten bir köşe anla be yegan,
Meyveyi seven bir çok dayımız var.

Yaylada pancarcı gönül neşemiz,
Yağmurlardan besin alır meşemiz,
Değişik güzeldir her bir köşemiz,
Festival yapılan çok köyümüz var.

Davar, sedeva,kız gölü sırata,
Gezmeye nice yıl bindi kırata,
Pona ,laşet, sahra, satvel, Nislata,
Kaynaktan fışkıran çok suyumuz var.

Mikelet çermiği hılvet deresi,
Papatın ormanı bilsen neresi,
Her yerde bal yapar kafkas arısı,
Ormanda yaşayan çok ayımız var.

İhtiyar insanlar köyde kalırlar,
Gurbette olanlar yazın gelirler,
Gelen döneceği günü belirler,
Boşa giden bir den çok oyumuz var.

Kelepçesiz sular özgür akacak,
Unuttuğum sorun bize bakacak,
Hesin varlığı Şavşat´ı yakacak,
HESE atmak için ok yayımız var.

Yazdığım sözlerim boşa gitmesin,
Doğa sevgisi düşünden yitmesin,
HESE karşı birlik ruhu bitmesin,
Her soruna karşı çok zayimiz var.

ARSİYANLI duygularını yazıyor,
Şavşat´a gitmeyenlere kızıyor,
Kanayan gönül yarası sızıyor,
Şavşat’ımızdan başka neyimiz var.
10.10.2010

Bu İçerik 75 Kez Görüntülendi

Kültür Şiirler Üye Listesi