• Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu
 • Tibet Manastırı

  Tibet Kilisesi - Cihangir Kalyoncu

Tibet Manastırı

Artvin İli, Şavşat İlçesi, Cevizli Köyü’ndedir. Tibet Manastırı’ndan günümüze bir kilise ve bir şapel ulaşmıştır.

Kilise Aşot Kuhi (899–918) tarafından inşa ettirilmiştir. Meryemana’ya adanmış olan kilise Piskopos Stephane tarafından kutsanarak ibadete açılır. Manastır kısa sürede sonra bölgenin önemli dini ve kültür merkezi haline gelir. 995 yılında burada yazılmış olan ve çok büyük sanatsal değer taşıyan bir İncil bugün St. Petersburg Halk Kütüphanesi’ndedir.

Dıştan onaltıgen içten yuvarlak bir plana sahip olan bu kilisenin üzerine bilinmeyen bir nedenle, 11. yüzyılın ilk yarısında yeni bir kilise inşa edilir. Kilise 12. ve 13. yüzyıllarda birkaç önemli onarım daha geçirir. Bu onarımlar sırasında kilisenin dış duvarları düzgün kesme taşlarla kaplanır ve yine dış duvarlara kabartma tekniğinde süslemeler yapılır.

Bölgenin İslamlaşmasından sonra kilise cami olarak kullanılmaya başlanır. 1885 yılında kubbesine yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş olan kilisenin camii işlevi 1889 yılında sona erer. Bir süre yanındaki okulun tiyatro salonu olarak kullanılan kilisenin 1953 yılında kubbesi ile birlikte batı bölümü tamamen yıkılır.

Manastır kilisesi, kuzeyine bitişen şapeliyle birlikte 22.40x22.80 m. boyutlarındadır. Kilisenin orijinal planı, sonradan yapılan eklemelerle çok değişmiştir. Günümüze harap halde ulaşan kilise serbest haç planlıdır. Kiliseye giriş batı haç kolunun kuzey duvarından sağlanır.

Orta mekan dört serbest destek üzerinde yükselen kubbe ile örtülmüş ve dört yönde haç kolları ile genişletilmiştir. Doğuda apsis ve iki yanında ikişer katlı birer oda vardır. Kilisenin batı haç kolunda bir galeri katı ve kuzey haç kolunun dış duvarına bitişik bir şapel bulunur.

Kilisenin günümüze ulaşan doğu ve güney duvarları düzgün kesme taşlarla örülmüştür. Duvar yüzeyleri üç kademeli kör kemer dizileri ile hareketlendirilmiştir. Dışta pencere ve kapı çerçevelerine kabartma tekniğinde geometrik ve bitkisel bezemeler işlenmiştir.

Bu İçerik 13964 Kez Görüntülendi

Tibet Manastırı Görseller

Sayfa Başı Görüntülenen Görsel Sayısı : 20 - Toplam Görsel Sayısı : 60
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Cihangir Kalyoncu
2 Ocak 2021
Sayfa Başı Görüntülenen Görsel Sayısı : 20 - Toplam Görsel Sayısı : 60

Tibet Manastırı Yorumlar

Kenan Aydın

Tarihi Yaparken Ötekileri Yoketmek

Kenan Aydın - 19 Eylül 2008

Çoğu zaman bölgemiz hakkında Gürcü, Türk ve Ermeni resmi tezleri çarpıtıcıdır.

Aşot Kuhi, Bagratlıdır. Tarihçilerce Bagratlıların Ermeni oldukları genel kabulü milliyetçi resmi tezlerle paraleldir. Katedralin yapıldığı döneme ait Şavşet vadisinde gürcü (gürcü kavram ve kapsadığı anlam kartvellere bile yabancıyken) varlığı nedir ki? O tarihte Ermeni ve Meskhetiler dışında vadide gürcüler var mı? Sonraki yüzyıllarda misafirleri konumundaki Gürcü kraliyeti anısına katedralin yapılması bazı bilgilerin abartısından-yorumundan öte anlamlı olamaz. Katedral Bagrati-Pakraduni Hanedanlığın siyasal-ekonomik süreçleri ile içiçe geçmiş Ekümenlik misyonudur.

Gürcülerin tüm bölgeyi geçmişte kadim gürcü sayma tezleri (Ermenilerin ermeni sayması gibi) ötekilerin tarihini ve tarihin öteki gerçeklerini yokedicidir. Döneminde siyasal egemen olan Bagrati faktörüdür Meskheti ve Yahudi faktörler bir başka boyuttur. Kilisenin her köşe taşı ekümenliğin, eski tüm dinleri kapsayıcılığın izlerini verir bize. Sonradan katedrale yapılan ekler-ek yapılar, birkaç yüzyıl sonra yapılan Tamara Kitabesi yada diğer gürcü faktörler istilalara karşı Ermeni-Gürcü ittifakının-birlikte yaşam savaşının izlerini taşır. Bu tarihi gerçekler, Katedralin-Tibetin tarihteki rolünü Gürcüleştirmenin araçları değildir.

Şavşat Tarihi Yerler