Şavşat Duvar Gazetesi Ekonomi

Ekonomide Kurtuluş Savaşı Nasıl Yapılır ?

Kenan Yıldız

Türk Milleti bilgili ,ehliyetli ve kararlı yönetici kadrolara kavuştuğunda ekonomide, teknik ve siyasi alanlarda erişemeyeceği bir seviye yoktur. Bunu Türk milleti Milli Mücadelede ve Atatürk döneminde ispat etmiştir. 1923’lerde Cumhuriyet Hükümeti kurulduğunda ihtiyar ve çocuklardan oluşan 7 veya 8 milyon gibi bir nüfusu vardı. Üretici sınıf yok denecek kadar azdı. Ülke ekonomisine yol veren gayrimüslim iş adamları da ülkeyi terk etmişlerdi. 1923’1939 döneminde ekonomide bir çeşit kurtuluş savaşı verildi. Aklın ve hayalin erişemeyeceği işler yapıldı. Günümüzde ise vasıflı ve diplomalı işsizler ordusu iş bekliyor. Hedef bekliyor… Atatürk döneminde ekonomide ve sanayide zafer kazanıldı? 1- Yönetici kadrolar evvela milletini ve devletini düşünüyordular. Eğer devletin varlığı ve milletin birliği olmaz ise çocuklarının da geleceğinin karanlık olduğunu bilincindeydiler. 2- Yönetici kadrolar fedakarlıkta yönetenlere örnek oluyordular. Zenginler israf içinde değillerdi. İktidarda olanlarda ve bazı çevrelerde şöyle bir korku var. Eğer Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik devletlerin İMF gibi kuruluşların taleplerini yerine getiremez isek, dünyada yalnız kalırız, tecrit ediliriz, onların desteğine muhtacız. Son Osmanlı döneminin siyasilerinde de böyle bir korku vardı. Korka, Korka devleti sevr’e sürüklediler. Bu dönemde fikir ve siyaset adamları,itibar görmeleri için ya Amerika ya ya da Avrupa’ya gidiyorlar.Türk Milleti’ne ya Amerika’dan veya Avrupa’dan sesleniyorlar. Öyle ise ne yapacağız? Mustafa Kemal ve arkadaşları korkmadılar Türk Milletine güvendiler. 1919 AB ülkelerine veya Amerika Birleşik devletine gitmedi. Mustafa Kemal ve arkadaşları Türk milletinin istiklale kavuşması için yanmış Anadolu’nun küllerinden yararlanabilmek için Amasya bildirisi yayınladılar. Amasya Bildirisine göre Türk Milletinin iktisadi ve siyasi istiklale kavuşması ancak Türk Milletinin azmi ve gücü ile olur kararını aldılar. Yıl 2006 Türk Milleti iktisadi ve siyası konularda Amasya’da çizilen bir yol gibi kendisi bir yol çizerek ve kendi çizdiği yoldan yürüyecek. Son durak Ortadoğu’da 70 milyonluk nüfusu ile dev görünüşlü bir Türkiye’ye kavuşacak.. Eğer bunu yapabilseydiler Orta Doğuda Türkiye’den habersiz kuş uçamazdı. 1923-1938 Atatürk döneminde Orta Doğu’da 13 milyonluk bir nüfusu ile dev görünüşlü bir Türkiye idi. Yıl 2006 70 milyon nüfusu ile cüce görünüşlü Türkiye AB’nin maskarası eğlencesi olduk. Türk Milleti buna layık değildir. Cumhuriyet döneminde nerelerde hata yapıldı da bu duruma gelindi. Bunu düşünmeliyiz. Kaynak : Çankaya kitabının yazarı :Falih Rıfkı ATAY’IN Kitabından alınmıştır. ÜLKEMİZİN KALKINABİLMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR. 1-Enflasyonun düşük tutulması, rekabetçi bir döviz kuru politikasının sağlayabilmek için parasal mali politikalar uygulanmalıdır. 2-Yetişmiş iş gücünün oluşması için ilk ve orta öğretimde meslek okullarına önem verilmeli 3-Tasarruf ve yatırıma teşvik edilmeli. 4-Sanayinin ithalata karşı korunmalı. 5-Tarımda çağımızın bilgi ve teknolojisi ile yeşil devrim yapılması ve desteklenmesi 6-Bir anne bebeğine nasıl bakıyorsa, Millet ve Devlet olarak özel sektöre , öyle bakılmalıdır. 7-Devletin elinde 175 milyar dolar değerinde hemen nakde çevrilecek arazisi vardır. İllerde 90.551 parsel arsa 38 katrilyon gelir getirebilir. 90 bin makam arabası, lojman ve sosyal tesisler değerlendirilmesi gerekir.( Bu bilgiler 57 Hükümet döneminde Devlet bakanı Sayın Şuayip ÜŞENMEZ hazırladığı ve Başbakanlığa sunduğu rapordan alınmıştır.) 8-Enflasyonun üstünde faiz hadlerinden daha yukarıda % 10 veya % 15 kar temin edilirse. 9-Güvenilir yönetici kadro oluşursa yatırım kanalları açılabilir. 10- Ülke ekonomisinin % 90 ‘ı küçük ve orta boy işletmelere dayanmaktadır. Söz konusu işletmelere üretim ve ihracatla ilgili büyük boyutlu teşvik yapıldığı takdirde yüzlerce Anadolu kaplanı doğacaktır. Ülkemizde ayaklı banka adı verilen tefecilerin hâkimiyeti yürürlüktedir. Anadolu kaplanlarının doğması için üreticiler tefecilerin elinden kurtarılmalıdır. Kaynak: M. Kemal CABIOĞLU’NUN EKONOMİDE KURTULUŞ SAVAŞI kitabından alınmıştır.

Kategorisi Yeni Ekleme Formu

Yorum Ekleme Formu

Yazı: Ekonomide Kurtuluş Savaşı Nasıl Yapılır ?

Görsel Ekleme Formu

: Ekonomide Kurtuluş Savaşı Nasıl Yapılır ?

Duvar Gazetesi Ekonomi Üye Listesi