Şavşat Duvar Gazetesi Doğa ve Yaşam

Her 50 Saniyede Bir, Bir Çiftçi İflas Ediyor..

Esen Keskin

Her 50 Saniyede Bir, Bir Çiftçi İflas Ediyor...(Çiftçi-Sen) / Gıda Fiyatlarındaki Yükselmeyle Başlayan Ayaklanmaların Görmezden Gelinen Nedeni: GDO'lar! (Esra AÇIKGÖZ/Abdullah AYSU Röportajı) Pazar, 29 Haziran 2008 Türkiye’de artık çiftçilerin de bir örgütü var. 20 bin üyeli Çiftçi-Sen, çiftçilerin sorunlarını çözmeyi, ekonomik politikaya yön vermeyi amaçlıyor. En büyük müttefiki tüketiciler, yoksullar, işçiler, işsizler... Türkiye’nin ilk çiftçi sendikası konfederasyonu geçen ay kuruldu: Çiftçi-Sen. Üzüm, Tütün, Fındık Ayçiçek, Hububat, Çay ve Zeytin Üreticileri olmak üzere yedi sendikanın birleşerek kurdukları Çiftçi-Sen’in toplam üye sayısı 20 binden fazla. Çiftçiler artık, tarım politikalarından gıda krizine, Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikalarına, tohum yasalarına kadar pek çok konuda söz sahibi olmak istiyor, kendi kararlarını almayı amaçlıyor. Çiftçi-Sen Başkanı Abdullah Aysu anlatıyor... http://www.ekolojistler.org/her-50-saniyede-bir-bir-ciftci-iflas-ediyor-.-esra-acikgoz-abdullah-aysu-ropor.html Via Campesina Avrupa Koordinasyonu Kuruldu Cumartesi, 05 Temmuz 2008 27 haziran 2008 tarihinde Madrit’te, Avrupanın 17 ülkesinden küçük çiftçileri temsil eden 25 tarım örgütü yaptıkları ortak basın açıklamasıyla ‘Via Campesina Avrupa Koordinasyonu” adıyla yeni bir örgütlenme oluşturduklarını açıkladılar. Ali Bülent Erdem ve Müge Yıldırım tarafından temsil edilen Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) avrupada yeni kurulan örgütün üyesi oldu. Basın Bülteni Brüksel, 1 Temmuz 2008 Via Campesina Avrupa Koordinasyonu’nun oluşturulması. ’Sağlık Kontrolu”nden başlayarak Avrupa tarım politikalarını değiştirecek yeni bir örgüt. http://www.ekolojistler.org/via-campesina-avrupa-koordinasyonu-kuruldu.html Katil Tohumlar (Nevra Yaraç LAÇİNOK) Pazartesi, 30 Haziran 2008 Gıda Fiyatlarındaki Yükselmeyle Başlayan Ayaklanmaların Görmezden Gelinen Nedeni: GDO'lar! Katil Tohumlar Irak Sınırında Gıda fiyatlarının artması ve dünyanın bazı bölgelerinin açlık tehdidiyle karşı karşıya kalması bir süredir hararetli tartışmalara neden oluyor. Durumun nedenleri arasında küresel ısınma kaynaklı kuraklık ve beslenme yerine biyoyakıt üretimi için ekim yapılması üzerinde durulurken, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar'ın (GDO) bu süreçteki etkinliğinden fazla bahsedilmiyor. Oysa "dünyada açlığı sona erdirme" iddiasıyla yola çıkan dev şirketlerin genetik mühendislik ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmaya devam ederken, tarımdaki sonuçları son günlerde yaşanan ayaklanmalarla kendini göstermeye başladı bile... http://www.ekolojistler.org/katil-tohumlar-nevra-yarac-lacinok.html

Bu İçerik 631 Kez Görüntülendi

Doğa ve Yaşam Üye Listesi