Şavşat Duvar Gazetesi Doğa ve Yaşam

Kültürü, Tarihi ve Tabiatı Koru(tma)ma ‘Yasa Tasarısı”na karşı çıkıyoruz! Ya siz?...

Esen Keskin

Rize İkizdere'de SİT kararının ardından Doğa Katliam Projeleri olan HES'lerin İptali gündeme gelince Hükümet aceleyle ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” Tasarısını Meclis’e sunmaya girişti.

Yasaları değiştirip kendi yasa dışılığına kılıf hazırlamaya kalkışıp yasanın içeriğini tarafların vatandaşın tartışmasına bile fırsat tanımıyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada TBMM’ne getirilen tasarının İkizdere’de alınan SİT kararı ile ilgisi olmadığını söylüyor ve Hükümet bu kanunu AB’ye uyum yasaları gereği olarak savunuyor. Avrupa Birliği’nden ise bunun doğru olmadığı şeklinde açıklama yapıldı.

Hükümetin tasarısı, tüm varoluş maksadını 11. maddesinde açıklıyor: ‘Korunan Alanların Belirlenmesi” başlıklı bu maddede, ‘bir alanın korunan alan niteliğine sahip olup olmadığı Bakanlıkça incelenir. Korunan alan niteliği taşıdığına karar verilen alanlardan orman rejimine tabi olanlar Bakanlıkça, diğer alanlar ise Bakanlar Kurulu tarafından korunan alan olarak belirlenir ” denilerek, kültür ve tabiat varlığı bilimsel ve objektif bir niteleme olmaktan çıkartılıp siyasi bir karar meselesine dönüştürülüyor.

Halbuki mevcut Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-nu’nun 7. maddesinde, ‘kültür ve tabiat varlıkları bakanlıkça veya diğer ilgili kurum ve kuruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanılarak tespit edilir” ve ‘korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitler koruma kurulu kararı ile tescil olunur” denilmektedir. Kanunun 51. ve devam maddelerinde de tescili yapacak olan Koruma Kurulu’nun bilimsel ve özerk yapısı veril-mektedir.

Kısacası bu tasarı, bir şeyin kültür ve tabiat varlığı olup olmadığını, korunup korunmayacağını meslek ve bilim insanlarının nesnel kriterlerle yapacağı bir ‘tespit” olmaktan çıkartıp, yürütmenin yani seçilmişlerin siyasi bir ‘kararı” haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Tasarı yasalaşırsa Veysel Eroğlu’nun şimdi bize şaka gibi gelen ‘Allianoi diye bir yer yok” tarzı bilimsel kanıt tanımazlık hukuki bir geçerlilik kazanacaktır .

Mevcut durumda bile sit alanlarının yok edilmesine yönelik ‘projeler” devam ederken bu çıkartılmak istenen ‘yasa” ile Türkiye’nin dereleri vadileri ovaları, kültürel varlıkları ve tarihi ‘rant” uğruna ‘yasal” olarak yok edilecek ve çevreciler yaşam savunucuları yasadışı ilan edilecek.

"Tabiat-ımıza uymayan" bu yasaya Hayır! Diyoruz

Bu Yasa Tasarısı ile Hükümet, HESLERİ KORUMA, Tarihi Gömme, Kültürleri Yok Etme Kanunu çıkartmak istiyor.

Kültürü, Tarihi ve Tabiatı Koru(tma)ma Tasarısına ‘HAYIR! diyen tüm çevrecileri yaşam savunucularını bu çağrıyı imzalamaya ve birlikte direnişe çağırıyoruz.

* Çit Deresi Çevre Komisyonu

* Çoruh Aksu Vadisi

* Senoz Vadisi

* Alakır Nehri

* Antalya Isparta Burdur Dereleri Gönlünce Aksın Çevre Platformu

* Loç Vadisi Koruma Platformu

* Kazdağı Koruma Girişimi

* Ergene İnisiyatifi

* DAÇE

* Karadeniz İsyandadır Platformu

* Remziye Günay Eryılmaz (Kaliteli yaşam bisketli yaşam)

* Nihat Çavdar- ekolojist, aktivist

* Yeşil Gerze Çevre Platformu

* İç Anadolu Çevre Platformu

* Yalova Çevre Platformu

* Yeryüzüne Özgürlük Derneği

* Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi

* Doğa Aktiviteleri Gurubu İstanbul

* Safiye Yüksek

* Sol İletişim- Ekoloji Grubu

* Slow Food Yağmur Böreği

* Doğa Kültür Ve Yaşam Derneği

* Cansu Bilgebay

* Son Irmak

* Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği ‘ Bursa

* Yumurtalık Balıkçıları ve Çevre Koruma Derneği

* Ege Su Platformu

* Mersin Nükleer Karşıtı Platformu

* Sinop Çevre Dostları Derneği

* Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği - HYHKD

Bu İçerik 8650 Kez Görüntülendi

Doğa ve Yaşam Üye Listesi