Şavşat Duvar Gazetesi Felsefe

Dil Deyipte Geçmeyelim...

Ayşenur Şahan

Kaç gündür mesaj tahtamızda tartışılan bir konu var. Dilimiz!. Dil çok önemli bir konu, yöresel dil olarak elbette sahip çıkmamız gerekiyor ama resmi dil olarak kullandığımız Türkçe'mizde elden gitti, gider.

Atalarımız "dil" üzerine epey söz etmişler... Meselâ, "Dil söyler saklanır, belâsını baş çeker" demişler!.. Meselâ, "Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez" demişler!.. Şunu da demişler: "Dil, kılıçtan çabuk öldürür!"

Ama, benim en çok hoşuma giden söz şu: "Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez!"

Bu sözlerin temelinde, insanları "dikkatli konuşmaya sevk" amacı yatıyor!.. Zaten, bu yüzden olsa gerek ki; "Dil var bal getirir, dil var belâ!" demişler!..

Evet, bütün bunlar "fertler arasındaki ilişkiler"i iyiliğe ve güzelliğe kavuşturmak için söylenmiş sözler!..

Bu açıdan, hepsi de önemli, hepsi de "altın değerinde" sözler!..

Ama, bir de "uluslararası" bir önemi var "dil"in!..

"Dil" deyip geçmeyin;

"Milletlerarası ve medeniyetlerarası mücadele"de, dilin çok büyük önemi ve etkisi var!..

Hatta, şunu söyleyebiliriz: "Kültürel işgal"ler önce "dil"le başlar, sonra da "din"e kadar uzanır!..

"Emperyalist" devletler, Türkiye'ye "yerel dil" ve "anadilde eğitim" dayatmasında bulunurken, kendi ülkelerindeki okulların "bahçelerinde bile" başka bir dil konuşulmasını yasaklıyorlar!..

Malûm, "teneffüste bile Almanca dışında bir dil konuşulmasını yasakladığı" için; bir okul, "2 ayrı vakıf" tarafından ödüllendirilmişti!..

Almanya , hatta bütün Avrupa, böylesine bir "tutuculuk" içindeyken, "bizler" ne durumdayız... Bizler üzerinde nasıl "oyunlar" oynanıyor ve "amaçları" ne?.. Millet olarak niçin bu hâllere düştük?.. İçinde bulunduğumuz; "kompleks, yabancı hayranlığı ve yozlaşma" süreci kendiliğinden mi oluştu, yoksa "sinsî bir strateji"nin ürünü mü?..

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olan Yard. Doç. Dr. Ahmet Kökdemir, dil üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor...

Sayın Kökdemir, "medeniyetler mücadelesinde; dilin en etkili yol, ucuz ve kalıcı bir fetih vasıtası olduğuna" inananlardan!..

"Samsun'da Çiftlik Caddesi'ne ne zaman çıksam" diyor;

"Buradan İngiliz tankları mı geçti?" diye sormaktan kendimi alamıyorum!..

Ve ilâve ediyor:

"Esasen İngilizler gelse ve o tabelaları indirmelerini söylese; bizimkiler silahını kuşanır, yine de indirmez o tabelaları!.. İşte, böylesine dehşetli bir dil kuşatması altındayız!"

"İngilizce"nin, dünyayı nasıl bir "ahtapot" gibi sardığını anlatırken; Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten örnek veriyor:

YA ÖĞRENDİLER, YA DOĞRANDILAR!

"İngilizler, bu ülkede bir asır kadar kaldı... Ayrılalı da 50 küsur yıl oldu!.. Ama hâlâ resmî dillerinde İngilizce var!..

Peki, nasıl oldu bu?..

Oldu, çünkü; İngilizce bilmeyenleri kömür ocaklarında bile çalıştırmadılar!.. İngilizce'yi resmî dil ilan ettiler!.. Öğrenmeyenlerin parmaklarını, bileklerini kestiler, doğradılar!.. Bu ülkelerde böylece İngiliz kültürü hakim oldu!.."

KOLEJLİ BAKAN VE BAŞBAKANLAR!

Dilin insanı ruhuna, kültürüne ve köküne döndürdüğünü bilen, bu inceliği keşfeden ve dünyada etkili olmak isteyen güçlerin bu yüzden 1700'lü tarihlerden itibaren Osmanlı topraklarında "okul" açmaya başladığını söyleyen Kökdemir, İngilizler'in 1700'den 1848'e kadar 118 okul, ABD'nin ise 1848'den 1904'e kadar 465 okul açtığını vurguluyor, "sonuçlarını" ise şöyle açıklıyor:

Harput Amerikan Koleji, İstanbul Amerikan Kız Koleji, Merzifon Amerikan Koleji, Robert Koleji bunlardan bazılarıdır.

ABD'nin Osmanlı topraklarındaki bu okullarında 1904'te okuyan toplam öğrenci sayısı ise 22 bin 867 idi!.. Birçok Türk aile veya Türk gibi görünenler, çocuklarını başka isimlerle bu okullarda okuttu!.. Bu okulları bitirenler; petrol şirketlerinin veya zengin Amerikan vakıflarının seçmesiyle ABD'ye gitti!..

Döndüklerinde; bu ülkede, ya başbakan, ya bakan, ya Merkez Bankası başkanı veya basının önemli yerlerinde görev aldı ve Türkiye'nin her meselesiyle ilgili ahkâm kesti!"

Robert Koleji'nin ilk binası için 60 bin dolar, ek binası için 35 bin dolar, mühendislik bölümleri için de 1.5 milyon dolar harcandığını dile getiren Kökdemir; bunun altındaki "hin oğlu hinliği" de şöyle açıklıyor:

"Kim başka bir milletin çocuklarını eğitmek için bu kadar masrafa girer?.. Bulgar ihtilâlini çıkarıp Balkanlar'ı kana bulayanlar Robert Koleji mezunlarıdır!.. O okullardan çıkanlar; Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı devlet teşkilâtıyla örgütleyenler, İsrail'i kuranlardır!!!"

AMAÇ, DİL ÖĞRETMEK DEĞİL!

Sayın Ahmet Kökdemir, devam ediyor sözlerine:

"Bugün ilkokuldan itibaren her yerde İngilizce var... Öğrenme değil!.. İsterseniz deneyelim. İlkokul 4'te başlıyor, üniversiteye kadar toplam 9 yıl İngilizce eğitimi veriliyor... Üniversitede öğrencilere "Az buçuk İngilizce konuşabilecek var mı?" diye soruyorum, yok!..

Bu işi çok iyi bilenler, "Orta zekâya sahip bir Türk, dünyanın istediği en zor dilini 6 ayda öğrenir" diyor!..

Buna göre 9 sene İngilizce görüp de meramımızı anlatamamak, hangi ifadeyle anlatılır?..

Ama hesap başka!..

Maksat bize İngilizce öğretmek değil. Öyle olsa, neden İngilizce kitapları Oxford Yayınevi'nden alıyoruz?.. Şimdi üniversitede 3-4 hoca yan yana gelsek, ilk, ortaokul, üniversite seviyesinde Türkçe kitabı yazamaz mıyız?

Üniversitelerin İngilizce Dili Edebiyatı bölümleri var. Her üniversiteden 3-4 hocayı yan yana getirseniz, çok rahatlıkla her sınıf için İngilizce kitabı yazarlar... Fakat maksat öğretmek değil. Ne kadar kazanacaklarının hesabını yapıyorlar.

16 milyon öğrencimiz var. En düşük rakamdan kitap 10 YTL. Hazırlık'ta 250'den 350 YTL'ye kadar kitap var... Türkiye'de 16 milyon öğrenci var. 10 YTL'den, yılda 160 milyon YTL'lik kitap satıyorlar.

Yani Oxford Yayınevi'ne, yılda verdiğimiz parayla her yıl 10 vilayetimize orta ölçekli bir fabrika kurabiliyoruz.!"

Bir başka örnek olarak da, ‘İsrail’deki bir TV kanalında düzenlenen yarışma”yı gösteriyor sayın Kökdemir ve diyor ki:

’Yarışmanın konusu İsrail'i dünya milletleri önünde iyi tanıtacak ve ona yönelecek birtakım sözleri, olumsuz tavırları anında bertaraf edecek yapıda kabiliyetli elemanlar yarışması!..

Güzel, etkili konuşmalı ve kavrayışı çok yüksek olmalı ki, ani sorularla bocalamasın, İsrail'i aklasın!..

İsrail'in yaptığı şu vahşeti hangi deterjan paklayabilir?..

Sadece dil!..

Bu kadar vahşeti temizleyecek deterjan henüz bulunmadı!..

Birinciye vaat edilen mükâfat külliyatlı para!.. Paranın dışında, ABD'ye gönderip, İsrail Büyükelçiliği'nde basın sözcülüğü görevi veriyorlar!.. Yaşı ne olursa olsun.

Dilin gücünü kavrayan her ülke bunlardan faydalanıyor. Ancak biz bu konularda başımız dara düşünce maalesef!!!"

..............

Nasıl; tesbit ve teşhisler "son derece çarpıcı" değil mi?..

O halde, sayın Ahmet Kökdemir'in son tesbitini aktaralım:

"Dil, dehşetli bir güç!.. Dokunduğu yeri ya birleştirir, ya da kökünden koparır!"

Şimdi, soralım kendimize;

"Kök"lerimizden kopmamız, "dil"den kopmamızla mı başladı acaba?..

Öyle ya, "bıçak yarası" geçer;

Ama "dilin açtığı yara" geçmez!..

Atalarımız; "dil, kılıçtan çabuk öldürür" derken, bunu mu kastediyordu acaba?..

"Tabelâlar", hâlimizi anlatmaya herhalde yeter!..

Bu İçerik 664 Kez Görüntülendi

Felsefe Üye Listesi