Şavşat Duvar Gazetesi Politika

Boğmaya Çalışılan Bir Bürokrat

Fevzi Torun

Bugünkü siyasi yönetimin neler yapmaya çalıştığını, çalışan demokrat insanların nasıl perişan edildiğine açık bir örnek teşkil edecek olan ve Kemal Torun’un İnegöl’de yaptığı basın açıklamasını Tüm Türkiye halkını ilgilendireceğini düşünerek bilgilerinize sunuyorum.

Fevzi Torun

BÜROKRAT OLAN HEMŞERİMİZİ BOĞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Demokrasi ve hukuk kurallarına göre yönetilen ülkelerde siyasetçilerin görevi kanunun kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde ülkenin ve o ülkede yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek, sosyal güvencelerini sağlamak, hukuk kurallarına göre herkese eşit davranmaktır.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ekrem ŞİMŞEK, siyasi kararla iki kez görevinden alınmış, iki kez de yargı yolu ile görevine iade edilmiş başarılı bir bürokrattır. Bu müdürümüzün başarısı öğretmen ve idareci olarak çalışırken aldığı ödül ve belgelerle kanıtlanmış, mahkeme kararında da tescil edilmiştir.

11/07/2005 tarihinde AKP Bursa Milletvekili Sedat KIZILCIKLI’nın basına verdiği ‘ Başarılı olmadığı için Ekrem ŞİMŞEK’le çalışmayacağız” demecini hayretle ve büyük bir kaygı ile okudum. Ve kınıyorum.

Bir siyasetçinin bir bürokratı başarılı veya başarısız olarak nitelemesi siyasi bir gaf ve hukuk tanımazlıktır. Ülkemizde yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin gelişip güçlenmesine bir darbedir. AKP’nin siyasi kadrolaşma yapmıyoruz derken ne kadar samimiyetsiz olduğunun da bir göstergesidir.

Ayrıca 08/07/2005 tarihinde görevine başlamak için elinde bakanlık kararnamesi, eski görev yerinden ayrılma yazısı ve maaş nakil ilmühaberi olduğu halde İnegöl Kaymakamının sayın müdürümüzü göreve başlatmaması görevi kötüye kullanmaktır. Göreve başlatmama gerekçesi 08/07/02005 tarihine kadar yazılı müracaata rağmen hala verilmemişse, insanın aklına bir yerden alınan sözlü talimatlara göre hareket ettiği kuşkusu geliyor.

Böyle hukuk tanımazlık vatandaş ve emekli eğitim emekçisi Kemal TORUN’u rahatsız ediyor.Ekrem Şimşek, 1998’de İnegöl’e İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.2003’de AKP hükümetince görevden alınarak bir okula öğretmen olarak atandı. Yerine İmam Hatip kökenli bir müdür getirildi. Ekrem Şimşek açtığı hukuk davasını kazanarak 2 Şubat 2005’de yeniden İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine döndü.Fakat aynı gün yeniden AKP’nin hışmına uğrayarak, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine geçici olarak görevlendirildi. Aradan bir ay gibi kısa bir süre geçmişti ki, Buradan da Kastamonu’nun Şenpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin edildi. Fakat, Ekrem Bey yönetici olduğu süre içerisinde hiç kimsenin hakkını yemediği gibi, kimseye de hakkını yedirmeyen örnek bir eğitim emekçisi olarak yeniden hukuk yoluna baş vurdu. Mahkeme, Ekrem Şimşek’i AKP’nin haksız yere mağdur ettiği gerekçesiyle yeniden İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine iade etti. Fakat yukarıda da bahsedildiği gibi, mahkeme kararına rağmen bu defa İnegöl Kaymakamı tarafından görevine başlatılmadı.

Bütçemizden böyle durmlarda çıkan paralar bizlerin vergilerinden gidiyor. Ülkemiz uluslararası platformlarda II. Sınıf muamelesi görüyor. Bu nedenlerle herkesi demokrasi ve hukuka saygıya, hukuk yoluyla hak aramaya ve insan haklarını savunmaya, savunanlara destek olmaya davet ediyorum.

VATANDAŞ
KEMAL TORUN
Emekli Eğitimci
(0533 423 14 98)

Bu İçerik 354 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Hasan Torun

Kesinleşmiş mahkeme kararı

Hasan Torun - 14 Temmuz 2005
Kesinleşmiş mahkeme kararını veya yürütmenin durdurulması kararını uygulamamak, görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturmaktadır. Arkadaşlarımızın, örnek teşkil eden bu hukuki mücadelelerini sürdürmeleri ve mahkeme kararını uygulamayan görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunmalarını öneririm. Bunların ve diğer hukuk dışı tavır ve davranışların halkımız tarafından bir kenara not edilmesinde fayda var. Yasa dışı yollara başvuranlar ve kendilerine verilen hak ve yetkileri kötüye kullananlar bunun hesabını bir gün mutlaka vereceklerdir. Artık halkımızın kendine gelmesi gerekir. Başlarına kendinden olanları getirmelidirler. Emperyalistlerin figüranlığını yapan ve onların hizmetinde olan damat Ferit’leri bu Ülke görmek istemiyor. Kâr eden ve ülkemiz için hayati öneme haiz kuruluşlarımızı yok pahasına bize düşman olanlara satanları da not etmek gerekir. Hakkımızı arayacağız ama; elimizde hakkımızı arayacak bir vatan kalırsa tabi...Ne kadar duyarsız olmuşuz...Siteye üye olan arkadaşlarımızın birer mesaj ile bu ve benzer durumları protesto edemezler mi? Bu demokratik hakkınız değil mi? Susarak yapılan haksızlıklara ortak olduğumuzu unutmayalım...

Politika Üye Listesi