Şavşat Duvar Gazetesi Politika

CHP Nedir? Ne Değildir?

Ali Yüksel

Öncelikle bütün milliyetten halkların kardeşliğinin temel felsefem olduğunu vurgulayarak söze başlamak istiyorum. Bu yazıyı yazmamı sağlayan Sayın Arda ŞAHİN'e teşekkürü bir borç bilirim. Burada bir tarihçi ve öncelikle de bir insan ve yurttaş olarak olaylara baktığımı ve bu çerçevede türkiyenin cumhuriyet tarihi arifesi ve ve cumhuriyet tarihi içerisinde geçen olaylara ve ülkede bulunan etnik toplumlara ilişkin değerlendirmelerimi sizlere sunduğumun bilinmesini istiyorum. Uluslaşma bir süreci ifade eder ve o ulusun burjuva sınıfının temel ideolojisi olarak tezahür etmesi ülkenin iktisadi seviyesiyle ve dünya konjoktürüne bağlı olarak şekillenir. Bir başka ulusun burjuvazisinin boyunduruğu altında olan ulusların, iktisadi gelişme süreçlerine bağlı olarak etnik sorunlar baş gösterir. Sürecin durumunu o ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel durumları ve dünya ile ilişkileri irdelendiğinde anlamak mümkündür. Bugün itibariyle baktığımızda türkiyenin dünya ile ilişkisi ve kendi iç ekonomisi, sosyal yapısı, etnisite zenginliği ve kültürel özellikleri bize açıkça şunu söylemektedir. Bu ülke tarihsel kökleri ve batı ile doğu arasında yaşanan büyük karşılıklı göç dalgaları nedeniyle kültürel ve etnisite anlamında bizlere çok zengin bir miras bırakmıştır. Osmanlı imparatorluğu her ne kadar doğu kültürünü batıya karşı taşımışsa da batı kültürü içinde zamanla eriyerek batıya entegre olmuş ve hatta batılılaşmış bir kültürün parçası haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihini başlatan Mustafa KEMAL ve takipçisi kemalistlerin "Muassır medeniyet" diye tabir ettikleri batılılaşmaktan başka bir şey değildir. Ermeniler ve Rumlar Anadolu coğrafyasında Osmanlı tarihinin başlangıcı itibariyle Osmanlı tarihinin içinde varlık olagelmiş etnik toplumlardır. Ekonomik anlamda; gerek feodal gerek ticari ilişkiler çerçevesinde Osmanlı ekonomisinin önemli parçalarıdırlar. Kültürel ve dinsel anlamda ise batı ile ilişkileri biraz daha yakındır. Kürtler feodal yapıları ve dinsel bağları ile Osmanlı içinde yüzleri doğuya dönük ve güneydeki islam etkisini üzerinde yoğun taşıyan bir etnik topluluktur. XX.Yüz Yıl bu üç etnisite üzerinde kemalistlerin ve kemalistlerden önce ancak kemalizmin kaynağı ittihat ve terakkici hareketin 2. Meşrutiyetle birlikte iktidar olması ile ortaya çıkan politikalarını iyi analiz etmemiz durumunda görülen odur ki; Neolitik çağdan bu yana bu coğrafyaya yerleşmiş medeniyetlerin torunları, Son yüzyılımızda ittihat ve terakkici; özünde ise türkçü akımın politikalarının mağdurları olmuşlardır. Ermeni Kırımı 2. Meşrutiyet yılları içinde yaşanırken Kemalist iktidarlı yıllar (cumhuriyet halk fırkalı yıllar) Rumların mübadele edilmesi ve çok sayıda kürt isyanının kanla bastırılmasının sağlandığı dönemlerdir. Dolayısı ile kürtleri Ermeni ve Rumlardan ayıran tek olgu dinsel paydayı türkler ile birlikte taşımalarıdır. Bunun dışında aynı politikaların mağdurları olarak Ermeni ve Rumlarla aynı kaderi paylaşmışlardır. Birde bu misak-ı milli sınırları içerisinde bu üç etnik toplumun dışında kalan sayıları, nicelikleri ve dinsel, mezhepsel, kültürel farklılıklarıyla çok sayıda etnik topluluklar varki bunlara karşı izlenen politika azınlıkta kalmaları sebebiyle ve baskıcı rejim tarafından kolaylıkla manipüle edilmeleri ve asimilasyona tabi tutulmalarına olanak sağlamıştır. Bütün bu uygulamaların ve şu an sonuçlarıyla yüzleştiğimiz mevcut durumun müsebbibi ve mimarı CHP dir. Sol, asla ırkçı poltikalara dayanak alarak asimilasyon uygulamaz. Bugün ortaya çıkan faili meçhul cinayetlerin arkasında olan Ergenekon diye tabir edilen yapılanmaya CHP'nin sahip çıkması ve "Dersimde Analar ağlamadımı" itirafında bulunan CHP li Öymen gerçeği Türk Şövenizminin faşist karakteridir. Kendisini sol diye yıllarca bu halka yutturan CHP yi teşhir etmek ve bu şoven yüzünü açığa çıkarmak sol adına ve bu halk için yapılabilecek en önemli ve en büyük iyilik olacaktır. 1968 de işçi partisi gerçeği irdelendiğinde bile CHP yi anlamak mümkündür. Bu ülkede hiç bir CHP iktidarına askeri darbe yoktur. Atatürk ordunun komutanıdır, İsmet İNÖNÜ de öyle. Darbeleri de yapan ordudur. CHP Atatürk'ün partisidir. Ordu ve CHP Kemalizmi savunan iki kurumdur. Ve hiç bir solcu seçenek olarak CHP'yi öne sürmemelidir. Elbette Osmanlıcı geleneği temsil eden AKP'de doğru adres değildir. Adres yeni bir sol cephedir. Darbe karşıtı, sömürü karşıtı, feodalizme ve her türden gericiliğe karşı duran anti-faşist, demokrasiyi, insan haklarını, sosyal, ekonomik, etnik bakımdan barışı ve eşit temelde kardeşliği savunan bir hattı savunan her milliyetten halkın cephesinin yolunu açan güzergah adresimiz olmalıdır. CHP gerçekte sol ve demokrasi için bir adres değildir. CHP tabanındaki halkı soyutladığınızda ve programındaki sahte söylemleri bir yana bıraktığınızda sol değildir. Solu manipule eden şoven yapılanmadır. Özellikle son yıllarda ortaya koyduğu statükocu polikalarla "Sol"a en uzak parti CHP'dir. Ve bu halkın sola bakışında negatiflik oluşturulmasında ana sebep CHP ve onun politikalarıdır. Şoven popülizmi CHP'yi faşizm ve şeriat arasına sıkıştırmıştır. On yıllardır kendimizi, CHP seçeneğine mecbur hissetmemiz, çok renkliliğimizi mermerleştirmeye çalışmış CHP politikaları dolayısıyla halkımızın önemli kesimlerinin islamcı partilere yönelmesine ortam hazırlamıştır. Ve dikkat ederseniz askeri darbeler, 1961 Demokrat Parti, 1971 ve 1980 içinde nurcuların yoğun olarak yer aldığı Adalet Partisi dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. "Şeriat gelecek, teokratik düzene doğru gidiyoruz" kaygılarını besleyen CHP'dir ve onun sözümona Laiklik adına yapılan propagandasıdır. Evet AKP den hiç bir solcu sivil bir anayasa beklentisi içinde değildir. Ama sivil bir anayasa talebine bile kuvvetle karşı çıkan CHP den ise 12 eylül 1982 Askeri cunta anayasasını çöpe atacağı ve böyle bir sivil anayasa getireceği beklentisine kapılmak ise solculuk değil bence safdillikten başka bir şey değildir. Solu kendi solumuzu yeniden kurmalıyız. Solun güçlenmesi CHP nin teşhirinden geçer. Elbette CHP içinde ve tabanında yer alan laiklik söylemine ve şeriat korkusuna sığınarak dumura uğramış diğer etnik kesimlere düşmanca bakmayan çok sayıda insan vardır. Ama CHP nin cumhuriyet tarihi boyunca izlediği politikaları göz ardı ederek CHP ye bakılmamalıdır. Ne AKP-MHP, Ne CHP... Gerçek Sol ve Sol Emek Cephesinin yaratılması temel sorunumuzdur ve olmalıdır...

Bu İçerik 7427 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Faruk Kalın

EL İNSAF DİYORUM SADECE!!

Faruk Kalın - 29 Haziran 2010
bu ülkenin temel sorunu kendisine en yakın olanı en büyük rakip en büyük düşman olarak görme sorunudur bence. iki sol örgütün bir biri hakkında iyi konuştuğunu gören duyan olmuşmudur bu ülkede bilinmez. ancak her hangi iki cemaat bir biri hakkında asla kötü konuşmaz. çünkü aynı taraftan olduklarını Bilirler de, o kadar entellektüel olduğunu idda eden solcular asla birbirleri ile çatışmalarının ancak başkalarına yarayacağını idrak edemez nedense. hani derler ya 3 tane solcuyu bir odaya kapat 5 parti olarak çıkarlar diye işte o hesap. bu ülkede 1945 yılından beri CHP iktidarı ne kadardır bir bakın rica ederim. dikkat 65 yılda sadece 6 yıl chp iktidarı iki kez ecevitin başbakanlığı vardır. burada bilinçli bir kafa karıştırmacası yapılıyor. gerek akp gerekse sol görüşlü değil sol görünüşlü işbirlikçileri tarafından. sanki bu ülkeyi düne kadar chp yönetiyormuş da skp gelmiş herşey en kötü durumdayken ülkeyi düze çıkarmış herşeyin suçlusu CHP imiş gibi. evet chp bu ülkenin en köklü partisidir ancak RTE’ nin dediği gibi sandıki 80 yıldır tek parti chp yönetimi varmış gibi konuşulmasını anlayamıyorum. elbette 65 yılda sadece 6 yıl onda da ambargolarla, dış baskılarla muhattap olmuş buna rağmen, birinde kıbrıstaki katliama son verilmiş, diğerinde de türk tarihinin en büyük borç ödemesi yapılmış ve suriyedeki pkk kampları kapatılmış terör sıfır noktasına getirilmiştir. hatta 5-6 yıl boyuncada ‘ yani pkk kuzey ırakta bizim görümüzün önünde kamplar kurup yeniden güçlenene kadar” terör sıfır noktasına getirilmiştir. insafa çağırıyorum tüm aklı selimleri. bu ülkede sendikaları kuran chp dir, bu ülkede sosyal güvenlik kurumlarını başlatan chpdir, bu ülkede yatırım yapan tek barti chp dir. tekrar ediyorum bu ülke tarihinin en büyük borç ödemesini de şu beğenmediğimiz ecevit hükümeti yapmışr 1999da. buraya dikkat değerli dostlar. en büyük borç ödemeleri diyoruz borç alıyor demiyoruz. dileyen google a sorsun :) şimdi bir parti düşünün ki bizzat önderleri cephede canları pahasına kurdukları devlette halkının karşısına çıkıp ; “ben kurdum kesin sesinizi diyebilecekken” çok partili rejim isteyecek kadar olgunluk gösterebiliyor. ama yinede faşist olmakla suçlanıyor. ülkenin bağımsızlığı için savaşan halkını sömürge olmaktan kurtaranlar büyük bir nankörlük ile diktatörlükle suçlanıyor. peki bu kime yarar değerli dostlar. BAKINIZ PKK, AKP, CEMAATLER, TARİKATLER, EMPERYALİZMLER İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ HERKES YANİ AYNI DİLİ KONUŞUYOR... THE TİMES DERGİSİNİN 1920 DEKİ KAPAĞINDAKİ İFADEYİ KULLANIYORLAR.. atatürkü ve takipçileri olan kemalistleri ilk kez the times dergisi diktatörlükle ve ırkçılıkla itham etmişti. ama sebebi teslim olmuyor bu barbar türkler diye :) bakınız; bu ülkede değiğim gibi son 65 yılda sadece 6 yıl chp iktidarı olmuştur. o kadar! ondada ülke amerikan baskıları ambargolar ve dış kaynaklı krizler ile boğuşmuştur. çünkü emperyal güçler bu ülkede devletçi halkçı ve ulusalcı güçleri yani kensine karşı zafer kazanmış kemalist düşünceyi istememektedir. cephede yenemediği kemalist fikirleri sağ partilere yaptığı milyarlarca dolarlık örtülü yardımlarla sandıkta yenmiştir. aynı şekilde etnisiteye dayalı çatışmalar çıkararak PKK gibi ASALA gibi sözde sosyalist ama özünde ırkçı şövenist ve hakiki faşit örgütlere verdiği desteklerlede ülkemizi daha da büyüK bir karanlığın içine çekmektedir. BU ÜLKEDE CHP YE KARŞI DARBE YAPILMADI DİYEN DEĞERLİ HEMŞEHRİM ACABA KOREDE TÜKR ÇOCUKLARINI AMERİKAYA KURBAN EDEN MENDERESİMİ SAVUNMAKTADIR YOKSA .... ERMENİ GÖRÇÜNÜ KIYIM OLARAK SÖYLEYEN ABİMİZ ASALANIN KATLETTİĞİ İNSANLARI NEDEN GÖRMEZ, RUMLARIN KIBRISTA VE BU GÜN HALA BATI TRAKYADA ETMEKTE OLDUKLARI MEZALİMİ NEDEN GÖRMEZ... CHP ERGENEKONA SAHİP ÇIKIYOR DERKEN ACABA PENSİLVANYADAN YÖNLENDİRİLEN SAVCILARIN BU SOLCU AVININ DEVAM ETMESİNİ Mİ SAVUNMAKTADIR ?? BU ÜLKEDE ERGENEKON DİYE BİR ÖRGÜT YOKTUR. GLADYO VARDIR.!!! ŞU ANDA DA GLADYO İKTİDARDADIR. GLADYONUN İŞLEDİĞİ SUÇLAR İSNAT EDİLEREK İÇERİ ATILAN İNSANLARDA ( MUSTAFA BALBAY İLHAN SELÇUK TÜRKAN SAYLAN VE DAHA BİRÇOKLARI ) GERÇEKTE TÜM HAYATLARINI GLADYO , CEMAATLER VE GÜYA EMPERYAL GÜÇLERCE FİNANSE EDİLEN”SOL GÖRÜŞLÜ DEĞİL SOL GÖRÜNÜŞLÜ” TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI HARCAMIŞLARDIR. DEĞERLİ DOSTLARIM SON DÖNEMDE ULUSALCI DÜŞÜNCEYİ SAVUNANLARA KARŞI HER CEHPEDEN GELEN SALDIRILARI İBRETLE GÖRÜYORUZ.. BU NASIL İNSAFSIZ, BU NASIL VİCDANSIZ BİR SALDIRIDIR. İNÖNÜ SAVAŞLARI İLE HALKIMIN 500 YILLIK MATUF KADERİRİNİ BATIYA KARŞI GERİ ÇEKİLİŞİNİ DURDURAN İNÖNÜYE , TÜRK TARİHİNDE DEMOKRASİ FİKRİNİ MEŞRUTİYETLE BAŞLATAN TELAT PAŞAYA VE TÜM HAYATINI BİR MEMLEKET KURMAYA ADAYAN MUSTAFA KEMALE VE HAPİSHANELER, İŞKENCELER HATTA İDAMLARA RAĞMEN KUVA_ İ MİLLEYECİ RUHU DEVAM ETTİREN ARDILLARINA KARŞI BU KADAR İNSAFSIZ SUÇLAMALAR YÖNELTEREK CEMATLERLE, PKK İLE, AKP İLE VE BU İNSANLARIN 80 YIL EVVEL CEPHEDE YENDİKLERİ O EMPERYALİSTLERLE AYNI SAFTA YER ALMAKTAN TÜM VATAN SEVERLERİ İMTİNA ETMEYE DAVET EDERİM...
Hasan Büyük

CHP çözüm mü?

Hasan Büyük - 17 Şubat 2010
Sayın Ali Beyin görüşlerine büyük ölçüde katılıyorum. Sadece Atatürkü nerdeyse darbeci olarak gösterilmesi çok üzücü. Birde birilerini eleştirdiğin zaman onun yerine alternatif sunulmalıdır. Bende umudumu CHP ye bağlamış değilim ama bir sol seçeneğin de topluma sunulamaması büyük eksikliktir. Bizlere bu alternatifi sunar mısınız? Saygılarımla..

Politika Üye Listesi