Şavşat Duvar Gazetesi Politika

Özgürlük Ve Özgür Düşünme Üzerine

Hasan Torun

İnsan olmanın olmazsa olmazıdır özgürlük... Başka bir deyişle, bir şekilde özgür olmayan insan insan olma özelliğini yitirir. O halde özgür insan kimdir? Özgür düşünmek nedir? Şimdi bu soruların cevabını bulmaya çalışalım:

 Özgür insan, mevcut hiçbir şeyin etkisinde, emrinde, tahakkümü altıda olmayan insandır. Eğer bir insan para için her yolu mübah görüyorsa ve para kazanmak için yapamayacağı hıçbir şey yoksa, o insanın özgür olması mümkün değildir. Çünkü, onun efendisi paradır. Para o kişiyi emri altına almış demektir. Artık o paraya değil, para ona hükmetmektedir. Para için cana kıyan, hırsızlık yapan, rüşvete bulaşan, banka hortumlayan ve banka hortumlayanlara ses çıkarmamak suretile pasif kalanlar, hazineyi talan edenler, yetim ve fakir fukaranın hakkını yiyenler, emekçilerin alın terinin karşılığını tam olarak ödemeyenler, velhasıl haram lokmayı midelerine indirenler paranın emrinde olan ve özgürlüklerini yitirmiş köle ruhlu insanlardır. Dolayısıla insanlıklarını kaybetmişlerdir...

Aynı düşünceden hareketle, malın mülkün, şehvetin, makam ve mevkinin emrinde olanlar da, bunları elde etmek için her yolu makbul ve müteber kabul ediyorlarsa, bunlar da özgürlüklerini yitirmiş, köle ruhlu, tutsak insanlar olup, insanlıklarını da yitirmişlerdir.

Kendilerini belli bir düşünceye ve ideolojiye şu veya bu sebeple düşünmeden mensup sayıp, o ideolojinin veya düşüncenin yanlış dediğini yanlış, doğru dediğini de doğru sayarak başka bir altarnatife yer vermeyen, öne sürülen başka düşünceleri, konuya kendinin kayıtsız şartsız benimsediği ideolojinin penceresiden bakarak reddeden insan da o ideolojinin kölesi durumuna düştüğü için artık özgürlüğünü kaybetmiştir. Ona başka bir alternatif sunan birinin görüşünü, doğru olsa bile bunu hiç düşünmeden reddedecektir. O insanın aklı devredışı kalmıştır artık, serbest iradesiyle düşünememektedir. İnadı imanı olmuştur. Sorgulama, verilen aklı işletme, konuyu akıl süzgecinden geçirerek ve muhakeme ederek bir sonuca ulaşma o kişide yoktur. İdeolojisinin kurucuları onun yerine de düşünmüştür, bu efendilere uymak varken verilen aklı kullanmaya ne gerek vardır?!!!

Demekki, malın, mülkün, paranın, şehvetin, makam ve mevkinin kölesi durumunda olan insanlar yanında, ideolojilerinin kölesi olan insanlar da vardır ve var olmaya devam edeceklerdir. Aslında özgürlüklerini yitiren bu tip insanlara acımak gerekir. Çünkü bu insanlarla hapishanede yatan insanlar arasında fazla bir fark bulunmamaktadır. Sadece bir farkla; dışardakiler kendilerini özgür sanmaktadırlar... Ancak içerdekilerin durumu dışardakilerden daha iyidir, çünkü, onlar birgün cezalarını tamamlayarak özgürlüklerine kavuşacaklarını bildikleri halde, dışardakiler kendilerini çok iyi hissettikleri için hiçbir zaman özgürlüklerine kavuşamayacaklardır... Hep köle kalacaklardır...Demekki, dışardakilerin durumu daha vahimdir; kurtuluş umutları dahi yoktur!

Özgür olmak, hiçbir şeye bağımli olmamaktır. Özgür insanı kimse yönetemez, etkisi altına alamaz. O aklını kullanan, serbest iradesiyle hareket edebilen, her söyleneni kabul etmeyip, onu ırdeleyen, akıl süzgecinden geçirip muhakeme eden,sorgulayan, sonra bir sonuca ulaşan, ilmi rehber edinmiş insandır. Özgür insan, paranın, şehvetin, malın mülkün, makam mevkinin, ideolojinin efendisi olan insandır. Onların da gerekliliğine inanır ancak, bunları meşru yollardan elde etmeyi, söylenen herşeyi aklını kallandıktan sora sonuca varmayı hedefleyen insandır.

"Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" işte bu ÖZGÜR ve ÖZGÜR DÜŞÜNEN nesiller olacaktır ve bu onların hakkıdır...

Saygılar ve selamlar,

Av. Hasan TORUN

31.10.2004

Bu İçerik 4873 Kez Görüntülendi

Politika Üye Listesi