Şavşat Duvar Gazetesi Politika

Temel Yasalar

Ömer Faruk Eminağaoğlu

01.Haziran.2005 tarihi ve sonrasında yürürlüğe giren ve yaklaşık bin maddeden oluşan ceza ve yürürlük, yargılama ve yürürlük yasaları ile infaz, adli sicil, kabahatler, çocuk koruma, denetimli serbestlik ile ceza mahkemelerinin görevlerine ilişkin toplam on yasanın, yüzü aşkın maddesi daha yürürlüğe girmeden değişikliğe uğramıştır. Uygulama ile ortaya çıkacak sorunlar da gözetildiğinde, gidişat anılan yasaların bütünlüklerini korumalarının kolay olmayacağı noktasındadır.

Sosyal ve hukuksal gelişmeler paralelinde temel yasalarda kısmi değişiklikler yerine, AB süreci fırsat bilinerek bu yasaların yeniden yapılmaları düşüncesi benimsenmiştir. AB ye ilişkin takvimden kaynaklanan ve yeterli hazırlık çalışmasına dayanmayan hızlı yasalaşma sürecinde, ayrıca temel yasaların yürürlüğünün ertelendiği (01.Nisandan sonraki) iki aylık süre de, mevzuat bütüncül bir gözle değerlendirilememiş; yapılan çalışmalar da, sorunlu bir ortama yelken açılmasını önleyememiştir.

Yasama organı temel yasa kavramını özümseyememiş, hukuksal ve sosyal gereksinimle örtüşmeyen dayatmacı isteklere göre hareket etmiştir. Bu nitelikteki yasalardan, kalıcı olmaları ve düzeni sağlamaları beklenmemelidir. Kaldı ki bu yasaların düzeni bozmaya zemin hazırlayan yanları da ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yeni TCY de yasadışı kurslara yönelik düzenlemenin göstermelik boyutta yer alması, devrim yasaları arasındaki takke, sarık gibi kıyafetlerin giyilmesini yasaklayarak ceza yaptırımı öngören düzenlemenin bu yasaya taşınmaması, yine çağdışı kılık kıyafetle kamu kurumlarına giren çalışanlara göz yuman görevliler hakkında basına da yansıyan beraat kararları ilk akla gelen örneklerdir. Laik hukukla özdeş temel yasalar kaldırılırken anayasal düzen de, atılan temelleri demokratik yolla bozan yeni yasalarca teslim alınmaktadır.

Türk devriminin ilk safta Türk adliyesince korunacağını söyleyen Mahmut Esat Bozkurt un hukuksal gerçekliği yansıtan bu saptamasından hareketle; Cumhuriyetin kazanımı olan ve laik hukuk sistemini oluşturan temel yasaların teker teker rafa kaldırıldığı günümüzde, Türk adliyesinin sorumluluğu da giderek artmaktadır.

24.8.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Bu İçerik 563 Kez Görüntülendi

Politika Üye Listesi