Şavşat Duvar Gazetesi Politika

Türban’a ve Yargı’ya Siyasal Baskı...

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Türban’a ve Yargı'ya Siyasal Baskı...ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

(25.02.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştır)Gerek türban gerekse yargıda siyasallaşma ya da başka bir anlatımla yargıya siyasal baskı, son dönemlerin en çok tartışılan konuları arasında yer almaktadır.Türban konusunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin (İHAM) Türkiye ve İsviçre hakkında verdiği kararlar yanında, iç hukukta Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay'ın verdiği kararlar da bulunmaktadır. Hepsi aynı paralelde olan ve türban sorununu hukuksal yönden çözen bu kararlarla, türbanın gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukuk yönünden tartışmasız olarak özgürlük alanı dışında kaldığı ortaya konulmuştur.Kuşkusuz bir hukuk düzenini sadece yasalar değil, yasaları yorumlayan yargı kararları da biçimlendirmektedir. Bu bağlamda laik hukuk düzeninin gereği olarak, din ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yasama, yürütme ve yargı alanına giren konularda söz sahibi değildir. Ancak anılan yargı kararlarına rağmen türbanın serbest olmasını isteyen siyasal güç; bu kararlara uymak yerine, üstelik eleştirinin de ötesine geçerek demokrasi ve laikliğe bakış açısından olsa gerek, bu kararları ve kararları verenleri kınamaktadır.Son olarak Danıştay 2'nci Dairesi'nin türban hakkında verdiği ve kamuoyuna yeni yansıyan bozma kararının ve bu kararı verenlerin yürütme organınca kınanması; anılan davanın kesinleşmemesi nedeniyle, yürütme organı karşısında tam bağımsız olmayan yerel mahkeme üzerinde siyasal baskıya da yol açmaktadır.Yargı kararları kamuoyunda ve bilimsel çevrelerde eleştirilebilir. Bu eleştiriler ise yürütme organının kesinleşmiş yargı kararlarına uymak yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kaldı ki kesinleşmemiş bir kararın üstelik yürütme organı tarafından açıkça kınanması, (davalısı olduğu bu davayı da kabul etme beyanında bulunamaması karşısında), bu ve benzeri davalarda yargı organlarının yürütmenin beklentilerine uygun karar vermesini sağlamaya yöneliktir. Yürütme organına yakınlaşacak bir yargı, kuşkusuz varlık nedenlerinden uzaklaşacaktır.Yargıyı kendisine yakınlaştırmak isteyen bir yürütme organının amacı yargıyı vesayet altına almaktır. Unutulmamalıdır ki yargı, demokrasideki üç erkten birisidir ve yargı bağımsızlığı da demokrasinin olmazsa olmaz kuralıdır.

Bu İçerik 580 Kez Görüntülendi

Politika Üye Listesi