Şavşat Duvar Gazetesi Şavşat Gündemi

Köylümüzün toprağıyla kadim hukukunun sonu mu? Şavşat için ortak projeler geliştirelim...

Esen Keskin

Aşağıdaki önemli iki duyuruya ses verelim..

Tüm Şavşatlılara Çağrı...

________________________________________

Şavşat.Com Web Ekibi / 11 Mayıs 2006

Tüm Partilere, Milletvekillerine, Meclise...

Artvin milletvekillerine sormalıyız.

Mecliste Soru önergesi Verilmeli...

Şavşat'taki kadastro sürecinde

1937 kayıtları için ecri misil yani vergi-kiralarına karşılık tapulara, yasaya göre elkonacak mı?

Ecri misil ödenmediyse tapuya karşılık sayılacak mı? Yasa böyle

1940 hava fotoğraflarına göre orman alanları kesinlikle ormana-hazineye kalacak mı?

20 yıl kullanılmış zilliyetliklerde 100 dönüm üzeri hazineye kalacak mı? yasa böyle

10 yıldır ekilmeyen-kullanılmayan alanlar hazineye gidecek mi? yasa böyle

Muhtarlara köylüye sormadan evet onaylıyoruz kadastroyu belgeleri imzalatıldı, köylünün onayı alınmadı. Kadim köy alanları (yayla-otlaklar-kışla, köy arazileri ve kullanım alanları göller ve dağlık alanlar) asıl sahiplerinin bilgisi alınmadan nasıl kadastro geçecek.

Artvin’de - Şavşat’ta ne kadar altın vb. ruhsat verildi? Şavşat’ta altın çıkarma vb. ruhsat var mı?

Bu araziler kiralama ya da satış yoluyla mı? İşletilecek ve nereler.

Eski Mera-Köy kanunları ve maden kanunlarına göre madenler üzerinde köylülerin hakkı varken bu haklar tamamen ortadan kalkacak.

Tapu-kadastro ile kısmi ya da tamamen kamulaştırmaların yolu açılacak.

Otlaklar, yayla ve kışla hatta köy kullanım alanları hazine ve ormana kalacak... Yasa böyle...

Eski yasaya göre kamu malı ile toprak üzerindekilerinde hakları varken, kadastro ile herhangi bir hak kalmayacak. *Bu alanların uluslararası hukukta da geçerli olacak evraklandırma (tapu-kadastro) süreci ile yabancılara satışı ve kiralanması yolunun kapıları tamamen yasallaşmış olacak!

Gerçi toplu kamulaştırma düşünecek kadar toprak yasal olarak kalmayacak ama...

Köylümüzün toprağıyla ilişkisi, kadim hukuku sona erecek... Hangi siyasi güç bu sorumluluğu üzerine alabilir...

Vatansız kalmak sılada olmaktan çok daha acı olsa gerek...

Şavşat ve Şavşatlılar Platformu

______________________________________

Şavşat.Com Web Ekibi / 21 Ağustos 2006

50 yıldır devam eden ve son 20 yılda meydana gelen aşırı göç, Şavşat nüfusunun azalmasına neden olmuştur. Dışarıdaki Şavşat içerdeki Şavşat’ın onlarca katına ulaşmıştır. İlçe yaş ortalaması hızla yükselmekte ve ilçemiz yaşlanmaktadır. Şavşat köylerinde doğum oranları sıfırlanmıştır. Dinamik genç nüfusu göç eden Şavşat'ın, kültürel-tarihi kimliği giderek yok olmaktadır.

Bizim Şavşat’ımız yok oluyor. İnsansızlaşma noktasına gelen birçok köyün varlığı yanında belirli oranda nüfusa sahip köylerdeki yaşam giderek üretimsiz bir yaşama dönüşmüştür. Köy yaşamı-kültür-üretimi yok olmak üzere. Bu bizlere ağır bir sorumluluk yüklemektedir.

Birikimli, yetişmiş ve dinamik genç Şavşatlı nüfus Şavşat’tan uzakta yaşamaktadır. Günümüz koşulları dolayısıyla büyük bir çoğunluk yoksulluk-işsizlik-açlık sınırında sefil bir yaşama mahkûmdur. Dünyadaki cennettin sahipleri, dünyanın kendilerine cehennem oluşuna seyirci kalmışlardır. Şavşatlıların, Şavşat ve Şavşatlılara ilişkin ortak duygu, düşünce ve bilincinin geliştirmesi gerekmektedir.

Çünkü;

Şavşat’ın bizlere ihtiyacı var. Şavşat’ımızın bizlerin birlik, düşünce ve girişimlerine ihtiyacı var. Tanımlayamadığımız bir hasret ve sevgi ile Şavşat’ı yaşayanlar. Kendini Şavşat olarak gören dostlar.

Şavşat’ın yaşaması dışarıdaki Şavşatlıların çabalarından geçecektir.

Şavşat’la ilgili;

Tarihi, kültürel, ekonomik birçok alanda girişim ve etkinliklerin yapılması, projelerin geliştirilip uygulanması gerekiyor. Laf değil iş gerekiyor. Şavşat ve Şavşatlıları hedefleyen proje ‘ düşünceleri hayata geçirmek için girişimlerde bulunulması ve Şavşat’a gerçekten sahip çıkılması gerekiyor.

Bugün Şavşat’a sahip çıkmazsak, Yarında Şavşat bize sahip çıkmayacaktır.

Şavşat’a sahip çıkmak, ciddi bir ortak akıl ve çözüm araçlarına sahip olmakla olasıdır. Köy yaşamı ve Şavşat’ı yaşanabilir bir Şavşat’a dönüştürmek bugünden yarına olacak bir iş değildir. Üretimi bilinçlice ve dünya standartlarında yeniden geliştirecek, üretim organizasyonunu Şavşat ve Şavşatlılara mal edecek projeler olmadıkça bu süreç çözümcü olmayacaktır. Şavşatlıları kendi çıkar ve gelecekleri doğrultusunda bir araya getirecek ortak çıkar ve hedefler konusunda birleştirecek bir zemine (platforma) ihtiyacımız var. Bu platform tüm Şavşat ve Şavşatlılar gerçeğini kapsayacak akıl ve açılımlar olmadan olası değildir.

Şavşat İçin Girişim ve Şavşat Platformu

Uzun süredir hedeflediğimiz bir organizasyondur. Ama her organizasyon gibi sadece bir araçtır. Hedefi üreten ve kazanan yaşanabilir bir Şavşat’tır. Orta vadede ise kapsamlı bir geri dönüşe ev sahibi olacak bir Şavşat düşüncesidir. Dışarıdaki tüm Şavşatlı ve Şavşatlılara ait dernek-kurum-firma vb. içinde yer almasını önerdiğimiz tüm Şavşatlıları kapsayacak bir PLATFORM düşüncesidir. Hiçbir süreç düşündüğü hedefi mutlak başaramaz. Ama bu temel çıkış noktası; ortak akıl ve demokratik ortak irade kaçınılmaz-değişmez ilke olmak zorundadır. Birey ya da grupların önce-sonra ve farklılık-farklı düşünmeleri PLATFORMUN temel hukuku olan eşit ve demokratik katılım ilkesinin önüne konulamaz.

ŞAVŞAT PLATFORMU;

üreten ve yaşanabilir bir ŞAVŞAT önerisini tüm ŞAVŞATLILAR için savunmayı amaçlar.

Üretim ‘ Turizm ‘ Yerüstü ve Yeraltı özellikleri ile ŞAVŞAT çok zengin bir vadidir. Şavşatlıların yüzyıllık çaresiz yoksulluğu kadere dönüşmüştür. Şavşat Platformu; gündemine aşağıdaki konuları alarak projelendirecek ve bu yerel projeleri uygulayacak araç ve olanakları üretmeyi gerçekleştirecek bir irade olmalıdır.

*Üretim ve Turizm Projeleri

*Organik Tarım

*Organik Hayvancılık

*Su ve Su Ürünleri

*Köy, Yayla-Kışla Turizmi

Kültürel ve Köy Turizmi önermekteyiz. Pansiyonculuk bizim bölgemize ve sermaye birikimine uygun değildir. Bu tür turizm kültürel, çevresel ve insani kirlenmeleri getirir. Türkiye genelinde bu tür turizmin olumsuz sonuçları bilinen gerçeklerdir.

ŞAVŞAT PLATFORMU; geçmişimizle ve gelecek arasında kültürel-tarihi-toplumsal bağların canlı tutulması için gereken ŞAVŞAT kültür-tarihi ile ilgili çalışmaları projelendirmeli ve yürütmelidir...

Savsat.com uzun süredir bu sürecin oluşması ve oluşturulması için Şavşat ve Şavşatlılara ait bir medya işlevine yönelmiştir. Şimdilik sınırlıda olsa başarılı olan bu süreçte artık bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerek kadastro, gerek Türkiye’nin gündemindeki gelişmeler bizi daha erken bu süreci başlatmaya zorladı. Harfana aslında bu ortak aklın ilk geniş katılımlı buluşmasıydı. Turizm projesi başlıyor. Önümüzdeki süreçte savsat.com olarak turizm projemizi başlatıyoruz. Köy müzesi ‘ atölye ‘ kültür merkezi örnek projesi… (Şavşat Köy Müzeleri Kampanyası). Köy Evleri turistik kiralaması için tur organizasyonları…

ŞAVŞAT PLATFORMU ÇAĞRISI

Şavşat ve Şavşatlıları; Şavşat Platformunu oluşturma ve katılmaya çağırıyoruz…

Şavşatlılara ait dernek-vakıf demokratik kitle örgütlerini, oda ve esnaf kurum ve kuruluşları…

Şavşatlılara ait ticari kurum ve kuruluşları…

Tüm Şavşatlıları

Şavşat Platformunun oluşturulması için çalışmaya çağırıyoruz…

Üreten ve Yaşanabilir Bir Şavşat İçin

ŞAVŞAT PLATFORMU’nu kuralım…

Geçici bir icra Kurulu oluşturarak toplumsal-hukuksal-finansal altyapıların hazırlanması için gereken girişimleri yapacak Geçici İcra Kurulu kurulması gerekiyor. Gerek savsat. com’un var olan projelerini gerekse diğer projeleri bir yerel proje olarak işleyecek bu Platform Şavşat ve Şavşatlıların önümüzdeki süreçteki acil gündemleri açısından da çok elzemdir.

Bu İçerik 5820 Kez Görüntülendi

Şavşat Gündemi Üye Listesi