Şavşat Duvar Gazetesi Şavşat Gündemi

Şavşat Platformu

Şavşat.com

Şavşat ve Şavşatlılar Platformu

50 yıldır devam eden ve son 20 yılda meydana gelen aşırı göç, Şavşat nüfusunun azalmasına neden olmuştur. Dışarıdaki Şavşat içerdeki Şavşat’ın onlarca katına ulaşmıştır. İlçe yaş ortalaması hızla yükselmekte ve ilçemiz yaşlanmaktadır. Şavşat köylerinde doğum oranları sıfırlanmıştır. Dinamik genç nüfusu göç eden Şavşat'ın, kültürel-tarihi kimliği giderek yok olmaktadır.

Bizim Şavşat’ımız yok oluyor. İnsansızlaşma noktasına gelen birçok köyün varlığı yanında belirli oranda nüfusa sahip köylerdeki yaşam giderek üretimsiz bir yaşama dönüşmüştür. Köy yaşamı-kültür-üretimi yok olmak üzere. Bu bizlere ağır bir sorumluluk yüklemektedir.

Birikimli, yetişmiş ve dinamik genç Şavşatlı nüfus Şavşat’tan uzakta yaşamaktadır. Günümüz koşulları dolayısıyla büyük bir çoğunluk yoksulluk-işsizlik-açlık sınırında sefil bir yaşama mahkûmdur. Dünyadaki cennettin sahipleri, dünyanın kendilerine cehennem oluşuna seyirci kalmışlardır. Şavşatlıların, Şavşat ve Şavşatlılara ilişkin ortak duygu, düşünce ve bilincinin geliştirmesi gerekmektedir.

Çünkü;

Şavşat’ın bizlere ihtiyacı var. Şavşat’ımızın bizlerin birlik, düşünce ve girişimlerine ihtiyacı var. Tanımlayamadığımız bir hasret ve sevgi ile Şavşat’ı yaşayanlar. Kendini Şavşat olarak gören dostlar.

Şavşat’ın yaşaması dışarıdaki Şavşatlıların çabalarından geçecektir.

Şavşat’la ilgili;

Tarihi, kültürel, ekonomik birçok alanda girişim ve etkinliklerin yapılması, projelerin geliştirilip uygulanması gerekiyor. Laf değil iş gerekiyor. Şavşat ve Şavşatlıları hedefleyen proje ‘ düşünceleri hayata geçirmek için girişimlerde bulunulması ve Şavşat’a gerçekten sahip çıkılması gerekiyor.

Bugün Şavşat’a sahip çıkmazsak, Yarında Şavşat bize sahip çıkmayacaktır.

Şavşat’a sahip çıkmak, ciddi bir ortak akıl ve çözüm araçlarına sahip olmakla olasıdır. Köy yaşamı ve Şavşat’ı yaşanabilir bir Şavşat’a dönüştürmek bugünden yarına olacak bir iş değildir. Üretimi bilinçlice ve dünya standartlarında yeniden geliştirecek, üretim organizasyonunu Şavşat ve Şavşatlılara mal edecek projeler olmadıkça bu süreç çözümcü olmayacaktır. Şavşatlıları kendi çıkar ve gelecekleri doğrultusunda bir araya getirecek ortak çıkar ve hedefler konusunda birleştirecek bir zemine (platforma) ihtiyacımız var. Bu platform tüm Şavşat ve Şavşatlılar gerçeğini kapsayacak akıl ve açılımlar olmadan olası değildir.

Şavşat İçin Girişim ve Şavşat Platformu

Uzun süredir hedeflediğimiz bir organizasyondur. Ama her organizasyon gibi sadece bir araçtır. Hedefi üreten ve kazanan yaşanabilir bir Şavşat’tır. Orta vadede ise kapsamlı bir geri dönüşe ev sahibi olacak bir Şavşat düşüncesidir. Dışarıdaki tüm Şavşatlı ve Şavşatlılara ait dernek-kurum-firma vb. içinde yer almasını önerdiğimiz tüm Şavşatlıları kapsayacak bir PLATFORM düşüncesidir. Hiçbir süreç düşündüğü hedefi mutlak başaramaz. Ama bu temel çıkış noktası; ortak akıl ve demokratik ortak irade kaçınılmaz-değişmez ilke olmak zorundadır. Birey ya da grupların önce-sonra ve farklılık-farklı düşünmeleri PLATFORMUN temel hukuku olan eşit ve demokratik katılım ilkesinin önüne konulamaz.

ŞAVŞAT PLATFORMU;
üreten ve yaşanabilir bir ŞAVŞAT önerisini tüm ŞAVŞATLILAR için savunmayı amaçlar.

Üretim ‘ Turizm ‘ Yerüstü ve Yeraltı özellikleri ile ŞAVŞAT çok zengin bir vadidir. Şavşatlıların yüzyıllık çaresiz yoksulluğu kadere dönüşmüştür. Şavşat Platformu; gündemine aşağıdaki konuları alarak projelendirecek ve bu yerel projeleri uygulayacak araç ve olanakları üretmeyi gerçekleştirecek bir irade olmalıdır.

Üretim ve Turizm Projeleri

Organik Tarım

Organik Hayvancılık

Su ve Su Ürünleri

Köy, Yayla ve Kışla Turizmi

Kültürel ve Köy Turizmi Önermekteyiz. Pansiyonculuk bizim bölgemize ve sermaye birikimine uygun değildir. Bu tür turizm kültürel, çevresel ve insani kirlenmeleri getirir. Türkiye genelinde bu tür turizmin olumsuz sonuçları bilinen gerçeklerdir.

ŞAVŞAT PLATFORMU; geçmişimizle ve gelecek arasında kültürel-tarihi-toplumsal bağların canlı tutulması için gereken ŞAVŞAT kültür-tarihi ile ilgili çalışmaları projelendirmeli ve yürütmelidir...

Savsat.com uzun süredir böyle bir sürecin oluşması ve oluşturulması için gelişmesi gereken ortak akıl sürecini hazırlama amaçlı Şavşat ve Şavşatlılara ait bir medya işlevine yönelmiştir. Şimdilik sınırlıda olsa başarılı olan bu süreçte artık bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerek kadastro, gerek Türkiye’nin gündemindeki gelişmeler bizi daha erken bu süreci başlatmaya zorladı. Harfana aslında bu ortak aklın ilk geniş katılımlı buluşmasıydı. Turizm projesi başlıyor. Önümüzdeki süreçte savsat.com olarak turizm projemizi başlatıyoruz. Köy müzesi ‘ atölye ‘ kültür merkezi örnek projesi… (Şavşat Köy Müzeleri Kampanyası). Köy Evleri turistik kiralaması için tur organizasyonları…

ŞAVŞAT PLATFORMU ÇAĞRISI

Şavşat ve Şavşatlıları; Şavşat Platformunu oluşturma ve katılmaya çağırıyoruz…

Şavşatlılara ait dernek-vakıf demokratik kitle örgütlerini, oda ve esnaf kurum ve kuruluşları…

Şavşatlılara ait ticari kurum ve kuruluşları…

Tüm Şavşatlıları

Şavşat Platformunun oluşturulması için çalışmaya çağırıyoruz…

Üreten ve Yaşanabilir Bir Şavşat İçin
ŞAVŞAT PLATFORMU’nu kuralım…

Geçici bir icra Kurulu oluşturarak toplumsal-hukuksal-finansal altyapıların hazırlanması için gereken girişimleri yapacak Geçici İcra Kurulu kurulması gerekiyor. Gerek savsat. com’un var olan projelerini gerekse diğer projeleri bir yerel proje olarak işleyecek bu Platform Şavşat ve Şavşatlıların önümüzdeki süreçteki acil gündemleri açısından da çok elzemdir.

Bu İçerik 18337 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Kenan Yıldız

Mısır Taneleri gibi saçılan Şavşat’lılar

Kenan Yıldız - 13 Nisan 2008
Dünyada en çok para sahibi olan ülkelerin, paralarının çoğunluğu yaşlı olan emeklilerinin elindedir. O insanlarda dinlenecek rahat edecek yerler aramaktadır. Bu yerlerin çoğu da bizim bölgemizde mevcuttur. Biz Şavşatlıların bilgi beceri düzeyi yüksek olduğu halde bir araya gelemiyoruz. Konya ilinin bir ilçesinde yazın köye gelenler, bir araya gelmişler, köyümüz için neler yapabiliriz diye araştırmışlar Alınan kararlar sonucu köy deniz seviyesinden 1500 rakımlarda olduğu için ,bu köyde en uygun kiraz yetiştirilir demişler. Bu anda o köye İtalya’dan gelen tırlar kiraz alıp İtalya ya götürüp viski yapılıyorlar. Şavşat Kayadibi Köyü Sitesine Kayadibinde İnovasyon adlı makalede bölgemizle ilgili projeler sunduğum halde pek ilgi görmedi. Nedeni ise bence insanlarımızın, Büyük şehirlerde hayatlarını ikamet etikleri için farklı arayışlara giremiyorlar. Herkes kendi geçim arayışında. Bence Şavşat sitesinde Şavşat’ın kalkınabilmesi için proje havuzu adında yer açılarak herkesin kendi projelerini oraya yazması istenebilinir. Orada biriken projeleri Festivallerde Konuşup ve tartışıp uygun olan projeler hayata geçirilebilir.
Erdoğan Bilgin

Hepimizin İçinden Geçen Bu Çağrıya Evet Diyoruz

Erdoğan Bilgin - 29 Ağustos 2006
Sitemizle tanışalı çok olmadı. Üreten, yol gösteren ve kendisine hedefler koyup ulaşmak için çalışan bir toplum olmak mecburiyetimiz var. Şavşatımızdan vazgeçebiliyormuyuz? Elbette hayır. O zaman bu çağrıya evet diyoruz. Müşahhas projelere katkı koymaya ve katılmaya hazırım. Gücümüz nispetinde hepimiz katılalım. Sanatçı olduğunu ifade eden ve belgesel hazırlığında olan hemşehrime başarılar diliyorum ve “sanat ve kültürel birlik” anlayışına katılıyorum. Çıkarcılıktan ziyade başarı ve manevi hazı esas alacağından hesabi değil harbi olmanın yöntemi olabilir. Bütün hemşehrilerimin kandilini kutluyor, ramazan bayramının bütün insanlık için huzur, barış ve mutluluk vesile olmasını diliyorum. ERDOĞAN BİLGİN
Orhan Aydın

Biz

Orhan Aydın - 26 Ağustos 2006
Biz..yani ŞAVŞAT toprağının çocukları bu platform çağrısını hayatla buluşturabiliriz. Ben, yanlızca Sanat üreten ve yaşayan biri olarak ne yapabileceğime karar verilirse yapmaya hazırım.Bu günlerde ŞAVŞATTA KIŞ adlı bir belgesel film çalışması içindeyim.İnsanımızın zor yaşam koşullarına,içtenliğine ve doğallığına bir yolculuk diye tanımlıyabiliriz.Platform sesini Ekonomik bir birliktelikten çok kültürel bir birliktelik üzerine kurarsa daha kalıcı olur.Kültürel duruş ve davranışımızın örgütlenmesi ise Ekonomik örgütlülüğün kapısını aralar.Uzunca bir tartışma konusu diye algılanmasın. Ama kültürel degerlerimizin zenginliğini de yadsımayalım. Sevgiler ,kolaylıklar.. Orhan Aydın
Özcan Bilgin

Fabrikasiyon

Özcan Bilgin - 24 Ağustos 2006
fabrika kurmak için bir iş veren ilk önce malzemeyi nasıl bulurum, ürettiğim malımı nasıl pazarlıyabilirim ve maliyetleri hesapladığında şavşatın fabrika kurmak için elverişli olmadığı ortaya çıkmaktadır, yalnız şu var ve yapılabilir şavşatta hayatını sürdüren ileri gellenler bir tarım kooperatifi kurup şavşat dışı işadamlarımızdan yardım dahi alınabilir,şavşata gidebilecek süt endüstrisi bu yapılanmaya gitmek için ilk önce kuruluş aşamalarını takip ederek atöliye şeklinde üretime başlanabilir ve bununla birlikte şavşatın doğa koşullarına uygun süt ineklerini çiftçilerimize kazandırmak bu konuda tarım bakanlığı yardımı alınabilir. bütün şavşatılılara iyi dileklerimi sunarım. Özcan Bilgin
Ertuğrul Törün

Şavşat Yaşamalı

Ertuğrul Törün - 23 Ağustos 2006
“Şavşat ve Şavşatlılar Platformu” başlıklı yazınızda ilçemizin kalkınması ve gelişmesine yönelik projeleriniz hassasiyetle dikkate alınmalı. Hala bir çok hemşerilerimizin gereksiz yere birbirlerini eleştirdiklerini, fikirlerine saygı duymadıklarını gözlemliyoruz. Günümüz dünya siyasetine bakıldığında radikal ve aşırı fikirlerin bir fayda sağlamadığı ortada. Öyleyse geleceğimiz için, ülkemiz ve toplumumuzun bekaası için sağlıklı ve akılcı bir noktada birleşip “birlikten güç doğar” sözünden ilham alarak hareket etmeliyiz. Zamanı geçiyor bile. Ancak, belirtmeden geçemiyeceğim bir husus var ki bizzat şahit olduğum noktadır. Uzun suredir büyük şehirlerde yaşayan gerek ekonomik güç kazanmış gerek bürokraside üst düzey kademelerde bulunan hemşerilerimizin kendi insanlarına ve memleketine karşı soğuk ve ilgisiz kaldıklarıdır. Son derece iyi niyetli ve imkanı olan hemşehrilerimize herkesin imkanı dahilinde elini taşın altına koyup bu projelere katkı sağlamaları gerektiği kalkınma için zaruri hale gelmiştir.
Sema Özeren

Bu güzel Çağrıya Katılmamak Mümkün mü?

Sema Özeren - 22 Ağustos 2006
Öncelikle Şavşat’ı iyiye güzele götürmek adına bu güzel siteye emek veren ve Şavşatlıların sesi olmaya devam eden siz site ekibine çok teşekkür ediyorum. Aslında hepimizin, en azından bu sitede gezinen tüm Şavşatlıların ortak düşünceleri bunlar. Ancak dediğiniz gibi laf değil iş lazım. Tespitleriniz ve çözüm önerilerinize katılmamak mümkün değil. Bu yazıyı okuyunca “işte bu” dedirten düşünceleriniz için ağzınıza, yüreğinize sağlık. Düşünen ve Şavşat için gerçek anlamda bir şeyler yapabilecek donanıma sahip insanlarımızın, artık bu uzaktan seyre ve nasılsa yapacak birileri bulunur zihniyetinden vazgeçip, bu platformun oluşumuna katkıda bulunmak için Çağrınıza icabet etmelerini yürekten diliyorum. Türkiye genelinde okuma yazma oranı en yüksek 2. ili olan İlimizin, bu ünvanına katkısı olmuş en büyük İlçelerinden biri olan Şavşat’ımızdan, şu anda çok iyi yerlere gelmiş ama bir şekilde Şavşattan uzak kalmış, Şavşat’ın kurtarılması için bu anlamlı çağrınıza kulak verecek, gerekli bilgi, donanım ve beceriye sahip insanlarımızın çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, bunlar Şavşat ve Şavşatlılar için hiçte başarılmayacak şeyler değil. Umuyorum ki çağrınıza yüreği kabararak kulak verecek, elinden geleni yapmaya hazır yüzlerce duyarlı insan çıksın ve doğru insanların önderliğinde doğru ve güzel şeyler yapılabilsin. Tüm Şavşatlılara selam ve saygılar. Sema GÖKÇE
Şavşat.com

Tüm Şavşatlılara Çağrı...

Şavşat.com - 11 Mayıs 2006
Tüm Partilere, Milletvekillerine, Meclise... Artvin milletvekillerine sormalıyız. Mecliste Soru önergesi Verilmeli... Şavşat’taki kadastro sürecinde 1937 kayıtları için ecri misil yani vergi-kiralarına karşılık tapulara, yasaya göre elkonacak mı? Ecri misil ödenmediyse tapuya karşılık sayılacak mı? Yasa böyle 1940 hava fotoğraflarına göre orman alanları kesinlikle ormana-hazineye kalacak mı? 20 yıl kullanılmış zilliyetliklerde 100 dönüm üzeri hazineye kalacak mı? yasa böyle 10 yıldır ekilmeyen-kullanılmayan alanlar hazineye gidecek mi? yasa böyle Muhtarlara köylüye sormadan evet onaylıyoruz kadastroyu belgeleri imzalatıldı, köylünün onayı alınmadı. Kadim köy alanları (yayla-otlaklar-kışla, köy arazileri ve kullanım alanları göller ve dağlık alanlar) asıl sahiplerinin bilgisi alınmadan nasıl kadastro geçecek. Artvinde - Şavşatta ne kadar altın vb. ruhsat verildi? Şavşatta altın çıkarma vb. ruhsat var mı? Bu araziler kiralama yada satış yoluyla mı? işletilecek ve nereler. Eski Mera-Köy kanunları ve maden kanunlarına göre madenler üzerinde köylülerin hakkı varken bu haklar tamamen ortadan kalkacak. Tapu-kadastro ile kısmi yada tamamen kamulaştırmaların yolu açılacak. Otlaklar, yayla ve kışla hatta köy kullanım alanları hazine ve ormana kalacak... yasa böyle... eski yasaya göre kamu malı ile toprak üzerindekilerinde hakları varken, kadastro ile herhangi bir hak kalmayacak. Bu alanların uluslararası hukuktada geçerli olacak evraklandırma süreci ile yabancılara satışı ve kiralanması yolunun kapıları tamamen yasallaşmış olacak. Gerçi toplu kamulaştırma düşünecek kadar toprak yasal olarak kalmayacak ama... Köylümüzün toprağıyla ilişkisi, kadim hukuğu sona erecek... Hangi siyasi güç bu sorumluluğu üzerine alabilir... Vatansız kalmak sılada olmaktan çok daha acı olsa gerek...
Ayşenur Şahan

Yoksulluk, ancak yaşayan bilir

Ayşenur Şahan - 8 Nisan 2006
Dile getirdiğiniz gerçek, şu anda ülkemizin bir çok yerinde devam eden bir hadise. Yokluk!!! Bunu görmekle anlayamaz insan yaşaması lazım. Hiç hastane önünde boynu bükük beklememişse. Bir fırının önünden geçerken vitrindeki ekmeğe bakarken cebinde hiçbir şey olmadığının acısını hisetmemişse ve pazarlar toplanırken alacakaranlıkta geride kalanları toplamaya çalışan anneleri yavruları izlememişse anlayamaz insan. Bazen bir reinanın duvarı gelir üzerine, bazen caddenin suları doluşur bodrum kat olan evine. Bütün hayalleri alır götürür Can’ları götürür, yerine acı ızdırap getirir. Ah yokluk, yoksulluk. Ülkemin insanları arasındaki dengenin, zenginle yoksul arasındaki fark, uçurum gibi ve gittikçede büyüyen bir uçurum. Diyecek başka söz bulamadım. Kelimelerin bittiği yer. Acıyı yürekte hissetmek...

Şavşat Gündemi Üye Listesi