Yazılar Tarih

Hitit Hukuku - Belleklerdeki Kayıp

Hukuk alanındaki her gelişme bir önceki dönemden ileri olmalı... Doğan, Hitit toplumsal yaşam kültürünün, haklar felsefesiyle birlikte keşfinin, basit bir okuma ve sorgulama sonunda bile, bizlere, başka bir dünyanın mümkünlüğünün ütopya olmadığını kaleme aldığı kitabında anlatıyor...

Detaya Git

Gürcülerin Tarihi - I

Gürcüstan topraklarında ilk insan toplulukları ’Milyonlarca yıl önce bugünkü Kafkasya hemen hemen tümüyle denizle kaplıydı. Uzun süre içinde deniz yavaş yavaş çekilerek yerini karalara terk etmeye başladı. Sonuçta Kafkas zirvesi, öteki sıra dağla yüzeyde görülmeye başladı. Giderek Kaspi (Hazar) Denizi Karadeniz’den koptu. İki deniz arasında Kafkasya Boğazı oluştu.

Detaya Git

Nevruz Tarihçesi

Detaya Git

“Artvin Gevhernik Kalesi’ndeki arkeolojik kazı tarihe ışık tutacak” Başlıklı Haber üzerine birkaç söz.

Haberin içeriği ve başlığı en başta bilimsellik adına doğru değil. Yapılan kazı çalışması  tabiatıyla en azından Osmanlının hakim olduğu 16.ve 17.YY ‘ı aydınlatmak açısından önemli ve değerli. Ancak Kazı Amacının Tanımı ve içeriğine yönelik yaklaşım oldukça tarihi aydınlatma bakımından sakat ve objektiflikten uzak.

Detaya Git

Tarih Üye Listesi