Yazılar Tarih

Hitit Hukuku - Belleklerdeki Kayıp

Hukuk alanındaki her gelişme bir önceki dönemden ileri olmalı... Doğan, Hitit toplumsal yaşam kültürünün, haklar felsefesiyle birlikte keşfinin, basit bir okuma ve sorgulama sonunda bile, bizlere, başka bir dünyanın mümkünlüğünün ütopya olmadığını kaleme aldığı kitabında anlatıyor...

Detaya Git

Gürcülerin Tarihi - I

Gürcüstan topraklarında ilk insan toplulukları ’Milyonlarca yıl önce bugünkü Kafkasya hemen hemen tümüyle denizle kaplıydı. Uzun süre içinde deniz yavaş yavaş çekilerek yerini karalara terk etmeye başladı. Sonuçta Kafkas zirvesi, öteki sıra dağla yüzeyde görülmeye başladı. Giderek Kaspi (Hazar) Denizi Karadeniz’den koptu. İki deniz arasında Kafkasya Boğazı oluştu.

Detaya Git

Nevruz Tarihçesi

Detaya Git

Savaşın Patolojik İncelemesi

5 yaşında bir çocuğu bilerek öldürmek büyük bir insanlık suçudur.Bir ülkenin kadınlarını kızlarını köleleştirmek ve tecavüze uğratmakta…Ama tarih böyle örnekleri bol miktarda barındırıyor.Ve öylesine haklılaştırıyor ki efsanelerle neredeyse hak verecek duruma getiriliyorsunuz.

Detaya Git

Tarih Üye Listesi