Şavşat Duvar Gazetesi Tarih

Mesk - Kartvel - Türk

Kenan Aydın

Önce Kartveller. Gürcü adı bilindik üzere dini içerikli ve şu an bir ulusu niteleyen bir addır. Kartveller (gürcüler) 2000 yıl öncede bir tarihi halktılar ama Meskhler onlardan tamamen ayrı bir tarihi halktı. Kartveller gürcü adını almadan önce yine Kartveldiler-aldıktan sonra da Kartvel olarak kaldılar. Ama hepsi Georgian ya da bu kiliseye bağlı kalmadılar. Aslında bu isim bile Müslüman olan Gürcüleri dışlasa da ‘Gürcü” tarihindeki halklaşma süreçlerinde Georgian olmayan toplulukların Kartvelleşme yada Gürcüleşme süreçlerini -ki her özümsenen kendinden bir şey katar tüm tarih boyunca ‘ incelediğimizde; tarihsel olarak Kartvel olan birçok topluluk ve bölgenin bugün Gürcü olmadığını görebiliriz. Tarihi Mesk halkının önemli bir kısmının kartvelleşme değil, Georgianlaşma süreci ile Gürcüleştiğini de biliriz. Meskhler halk ve devlet olduklarında kartvel-gürcü değildiler. Kartvel değil Gürcü olduklarında ise süreç zorla ve doğal asimilasyonla işlemişti. MS 1000 lerde önemli meskhi topluluk ve bölgeler gürcüleşti-kartvelleşmedi. Başka bazı halklarda bu süreci yaşadılar.

Sonra Meskhler. Meskhler ne kartvel soyudur nede Türk. Meskhler yukarıda belirtildiği gibi yaklaşık 1000 yıl önce ciddi bir gürcüleşme sürecine girmişlerdir. Gürcü halkının ana katkı maddesi Kartvel halkından değillerdir-öylede kabul görmemişlerdir. Bu süreç zaten sancılı bir Gürcüleşme süreci iken göçebe akınları ve diğer birçok dış etkende yeni oluşum çok fazla sekteye uğramıştır. Meskhi merkezli bir bakışla süreç farklıdır-Kartveli bakışla farklı. Zaten tarihi Meskhetya toprakları sonraki dönemlerde de Gürcü ana gövdeden sürekli farklı süreçler yaşamıştır. Beylikler süreci… Yakın yüzyıllara kadar bu süreç bir ölçüde işlemiştir. Tarihi Meskhetya’dan bugüne birçok olgunun gelmesini sağlamış ama onları silikleştirmiş-tanınmaz hale getirmiştir. Tarihi Gürcüce de Meskhetçe’den geçen birçok olgu vardır. İki halk savaşları ile barışları ile komşu topluluklardı. Ve Gürcüleşme-Hıristiyanlaşma sürecinde ise iç içe yaşadılar. Meskhler gürcü ulusunun önemli katkı maddelerinden birisine dönüştü/rüldüler. Ama Gürcü değildiler. Gürcüleşti/rildi/ler. Kartvel değildiler, Gürcü oldular. Ama hepsi ve tamamen değil. İşte tarihsiz bakınca bir tarihsel dönem ve süreç tüm tarihin karşısına konulunca tüm tüm sorunu çözmüş oluyoruz sözümona tırnak içi tarihçi kimliğimizle. Tarihsiz, tarifsiz ve talihsiz tarihçilik olur bu yaklaşımlar. Meskhler tüm gürcüleşme süreçlerine rağmen sonraki yüzyıllarda hızla farklılıklarını üretti. Yönetsel daha sonra dinsel ve etnik farklılıklar. Meskhetya mecazi de olsa yeniden ortaya çıktı. Nedense bir türlü Gürcistan ana gövde ile uyuşmadı. İslamlaşma ve Osmanlılaşma; hatta o yüzyılların jeopolitiğinde Meskhetya topraklarının ötesinde bile bu süreç işledi. Kolonik Osmanlı halk oluştu. Kafkasya Osmanlı kolonisi bir çok etnik unsuru içerir. Meskhetya aslında Osmanlılaştı. Osmanlı bir halk yada ulusa doğru bir süreç tarihi olarak yaşanırken bu süreç kendini var eden jeopolitik nedenler ortadan kalkınca kesildi. Ve Meskhetya parçalandı. 1945 sürgününe kadar da sınırın diğer yakası ciddi bir süreç yaşadı. Gürcistan ayrı bir tarih yaşadı.

Yukarıdaki satırların içinde gömülü duran birçok tez var ki. Gürcü ‘ Türk ‘ Ermeni resmi tarihi tezlerinin dışında bir tarih yaklaşımı içerirler.

En son olarak, Türkler. Meskhetya ve Türkler.

Türkler, Anadolu’da 1300-1600 yıllar arasında halklaşma süreci yaşamış bir topluluktur. Katkı maddesin bir çok etnik topluluğu-halkı içerir. Orta-Asya’dan at sırtına binip gelen çekik gözlüler değillerdir. Han yada Mogol akınlarındaki gibi bir tarihsel yatay çizgide göç eden bir ‘Türk” halk yoktur. Biraz tarih okuyun ve tarih teorisi edinin. Anadoluya gelen olgu Türkmen’dir. O bile birçok açıdan tartışma götürür. Kavimler halk bile değildirler. Selçuklu bir Türk etnisite değildir. Gelen kavimler ise Türkmen ağır tonuna rağmen farklılıkları ile bilinirler. Türkleşme süreci tamda bu noktadan sonra Anadolu’daki var olan topluluklarla oluşan bir halklaşma sürecidir. Tarihsel bir süreçtir. At sırtında-kılıçla falan bir halk oluşmaz. Fetihçi fethedilir. (Bakın Fatih’in İstanbuluna birçok tarihçinin dediği gibi Bizansın bir devamını görürsünüz. Fatih, fetihçi değildi. Sarayın kapıları açılmadan Anadolu’da Bizansı Bizans yapan altyapı Osmanlılaşmıştı. Siyasal-toplumsal-ekonomik anlamda.) Han yada Moğol akınları Han yada Moğol ulusu yaratmadı nedense ???

Biraz tarih bilgisi bile akla faydalıdır. Ezberden tekrarlar değil. Türkleşme sürecinin hiçbir noktasında Kafkasya yoktur. Bu sürecin bitimine denk gelen süreçte Osmanlı İmparatorluğunun emperyal yayılmasının sonuçları içerisindedir Kafkasya. Osmanlılaşma ve İslamlaşma süreci içinde. Türkleşme değil.

1900 lü yılların ilk çeyreğindeki Osmanlı kolonisi, Türk etnisite değildir. Türkleşme Osmanlı İmparatorluğunun 1850 yıllar sonrası politikalarıyla-Türkiye Cumhuriyet dönemine ait bir süreci ifade eder. Sınırın beri yakasındaki Türkleşme-diğer yakasındaki politik olarak ‘biz Osmanlıyız” nitelemesinin yerini alan ‘biz türküz” lafına ve Mesket Türkleri lafına dönüşmüştür. Bu laf Meskhetya Türklerini anlatacak kadar darsa doğrudur. Meskhetya’yı yekpare Türk sayacaksa bilmem kaç binyıllık tarihi Şovenizmle yok edecekse o derecede yanlıştır. Sınırın beri yakasında kısmen Gürcü kökenlilerin de Türkleşmesine rağmen diğer yakasında da Osmanlı-Türk diyenlerinde Gürcüleştiğini görebiliriz. Eee bu şamata ne. İmerhev, gürcüdür. Ama Sinqod gürcü değil şu an. Evet. Hadi Sinqodlular siz gürcüce konuşmaya başlayın, bu yaptığınız şakadan vazgeçin dersek bir anda Türkçeyi bırakıp gürcüce konuşmaya mı başlayacaklar. Yer adlarında Ermenice kelimeler onları ermeni mi yapacak, yoksa Rusça kelimeler Rus mu yapacak ki Gürcüce kelimeler Gürcü yapsın. Yada Bazgirete Maden deyince Madenliler Türk mü oldu? Bu neyin tartışmasıdır bir kaşık suda fırtına koparan. İnsanlarımızı üzmeye hakkınız yok. Beriki öteki gibi tanımlara bizim ihtiyacımız yok.

Şavşat farklılıkları ile insanların zengin bir kültür ürettikleri, dünyada koca ulusların bile sahip olamadıkları kültürel ve tarihi zenginliklere sahiptir. Bu tarihten geriye artık bir şey kalmadı, kalmayacak. Mekhetyayı ikiye ayıran sınırın iki yakasında Gürcüler ve Türkler egemen iki ulustur. Beğenelim beğenmeyelim iki devlete sahipler ve hukuka sahipler. İki devletinde dünya egemenliği sürecinde aynı yerde ve iç içe olduğu gerçeğine bakın. ‘Kardeş” iki devlet... Kırk katır mı? Kırk satır mı? Halklarımızı birbirine düşman göstererek ve yapmaya çalışarak. Yanıt ikisi içinde hayır olmalıdır.

Bu İçerik 4592 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Yunus Kara

TEŞEKKÜR

Yunus Kara - 7 Ekim 2006
SİTEDEKİ TARTIŞMA, BİRİLERİNİN KATIŞIKSIZ VE TAVİZSİZ “BÜTÜN ŞAVŞATLILARI GÜRCÜ SAYMASI İLE BAŞLADI SANIRIM.” YAZINIZ ÇOK GÜZEL, YAZDIKLARINIZ MANTIKLI. ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. YALNIZ, YAZININ ALTINA KAYNAKÇA EKLERSENİZ KONUYLA İLGİLİ OLARAK DETAYLI BİLGİLERE ULAŞMAK İSTEYENLERE YARDIM ETMİŞ OLURSUNUZ. SELAMLAR, SAYGILAR. YUNUS KARA

Tarih Üye Listesi