Şavşat Duvar Gazetesi Tarih

Şavşat Köy İsimleri ve Gürcüce Anlamları

Tetri Şavşeteli

Ah’aldaba (TEPEKÖY) Ah’aldaba Ahaldaba Yeni Kasaba demektir. Ayrıca, buna benzer Gardabani (Dış Kasaba) ve Dabazveli (Eski Kasaba) adlı yerleşim bölgeleri de mevcuttur. Carat (KÖPRÜYAKA) Careti Careti ‘ Car-et-i. Car, bu kelimenin köküdür. Cara yada Cari (Ordu anlamına gelir) kelimeleri ile bağlantılı olabilir. ‘ et- yer belirten Gürcüce ektir. Cvarep (ŞALCI) Cvarebi (Cuarebi) Cvarebi ‘ Cvarilerin (Haçların) olduğu yer demektir. Cvari ‘ Haç anlamına gelir. ÇAĞLAPINAR (H’oh’levi) H’oh’levi ‘ H’oh’l-ev-i. H’oh’ol kök ‘ev- ise ektir. Çartulet (ÇAMLICA) Çartuleti Çartuleti ‘ Çartuli kelimesi Çartva fiilden gelmektedir. Çartul-et-i ‘ Birbirine bağlanan çeşitli coğrafi yerleri ifade etmektedir: vadiler, dereler vs. Çıkta (AKDAMLA) Çih’ta Çih’ta Çih (Çıkmaz)’ların olduğu yer demektir. Çixi ‘ çıkmaz sokak anlamında da kullanılmaktadır. Çisvet (ATALAR) Ts’its’veti Gürcücede Ts’its’vi çam yaprağı demektir. Ts’its’veti, Ts’its’vili yer demektir. Dabatzrul (MEŞELİ) Dabats’ruli Dabats’ruli Dabats’rva fiilinden türenmiş bir kelimedir. Bats’ari- ince ip ve ts’vrili gza - patika yol demektir. Dabats’ruli patika yolların bol olduğu yer demektir. Gürnateli (SUSUZ) Gurnatle (Gurnateli) Gurnateli iki kelimeden ibarettir: Gur-netel-i. Guri Laz-Megrelcede kalp, yürek (Gürcücede Guli) demektir. Guli/Guri merkezi bir yer anlaminda da kullanılmaktadır. Gurnateli merkezinin aydın olduğunu ifade etmektedir. (Gürcücede Nateli - Aydın anlamına gelir) Mamanelis (YAVUZKÖY) Mamanelisi Mamanelisi ‘ Bu köyün adı özel takma ismi olan Mamanela’dan türenmiş olabilir. Burası Mamanela’ya ait yer demekti. Aynı durum Şindi/Şinda ‘ Şindisi kelimelerinde de görülebilir. Merya (VELİKÖY) Meria Meria/Mere. Gürcüce Sözlüğü’nde su kenarı, su kenarındaki düzlük demektir. Bugünkü Gürcüce’de Meria-Belediye anlamında kullanılmaktadır. Mikelet (ÇERMİK) Mikeleti Mikeleti ‘ Mikela’ya ait yer demektir. Mikela-dze Gürcistan’da çok yaygın bir soy adıdır. Muhoban (ÜZÜMLÜ) Muh’obani Muh’obani ‘ Muh’-ovan-i ‘ Muh’aların (Gürcücede Muh’a - Meşe demektir.) olduğu yer. Benzer durum Vaşli ‘ Vaşl-ovan-i, Ç’ala ‘ Ç’al-ovan-i kelimelerinde de görülebilir. Satapliya (OTLUCA) Sataplia Sataplia, Tapli’nin olduğu yer demektir. (Gürcücede Tapli - Bal demektir). Benzer durum Nalia ‘ Sa-nalia, Kaji ‘ Sa-kaj-ia, Mela ‘ Sa-mel-ia kelimelerinde de görülebilir. Satlel (SÖĞÜTLÜ MAH.) Satleli Satleli ‘ Gürcüce, Gatla (Türkçede yontma demektir) fiilinden türemiş bir kelimedir. Tlis ‘ Gatala, Sa-tl-el-i. ‘ el- ekin etkisi ile kökteki a harf çıkarılmıştır. ‘tal- - -tl-. Satleli taş veya ağaç oyma, işleme yeri anlamında kullanılmaktadır. SABZALİ ‘ Bu ad Sabz’eli kelimesinden gelmektedir. Gürcücede Sabz’eli otluk yer, otların kış için saklandığı mereğin Gürcüce adıdır. Seslavur (ZİYARET) Seslauri Bu ad Tsetsh’lauri kelimesinden türenmiş olabilir. Tsetsh’lauri Acara Kobuleti’de bir köyün de adıdır. Tsetsh’lauri ‘ Tsetsh’l-av-ur-i ‘ Tsetsh’l-avi. ‘ Ur- Man-av-i ‘ Man-av-ur-i de olduğu gibi ikinci ektir. Ayrıca, Sesla, Sasela’nın bir şekli olabilir. Sasela bir armut türüdür. Sasela-ur-i Seslauri bu tür armutun olduğu, yetiştiği yer demektir. Sih’izir (KAYADİBİ) Tsih’isz’iri Stih’isz’iri’de iki kelimeden oluşmaktadır. (Tsih’e ‘ Kale ve Z’iri ‘ Dip anlamına gelir). Gürcüstan’da birkaç yerleşim bölgesinin adı Sih’isz’iri (Acara’da ve Mtsh’eya’da) vardır. Sih’iya (YONCALI) Tsih’ia Tsih’ia kelimesi de Tsih’e (Gürcücede Tsih’e- kale demektir)’den türemiştir. Tsih’ia kale gibi bir yer anlamına gelmektedir. Suloban (PINARLI) Sh’lobani Sh’lobani, Msh’al (Gürcücede Armut demektir) kökünden türenmiştir. Msh’alo-oban-i ‘ Sh’alobani ‘Sh’lobani şeklinde. Svirevan (DUTLU) Surevani Surevani ‘ Surovani. Suro-ovan-i. Bu ad hakkında birinci kısmına bakın. Şavket (KARAKÖY) Şavketi Şavketi’de iki kelime vardır. (Şavi ‘ Kara, Siyah anlamına gelmekte ve Kedi ‘ kelimesi de sırt anlamına gelmektedir) Köyün Türkçe adına da ismin birinci kısmından hareketle karaköy adı verilmiştir. Şavta (ŞENKÖY) Şavta Şavta ‘ Burada da kök Şavi kelimesidir. İki kelimeden (Şavi ve Mta- Dağ) ibarettir. Bir diğer versiyon (Şavta ‘ Şavların yaşadığı yer) da olabilir. Tabaketili (YAŞARKÖY) Dabaketili Dabaketili’de de iki kelime (Daba ‘ Kasaba ve Ketili - İyi) vardır. Benzer durum Gare Dabani ‘ Gardabani, Var Ketili ‘ Varketili kelimelerinde de görülmektedir. Tibet (CEVİZLİ) T’beti T’beti ‘ T’b-et-i Gürcücede göllü yer demektir. T’beti, Acara’da da vardır. Ayrıca Gürcüstan’ın diğer bölgelerinde T’abah’mela, T’abats’uri vardır. Tsortsel (ÇAVDARLI) Tsortseli Morfolojiye göre Tsortseli ‘’nin Gürcüce olduğu açıktır. Tsort kök ‘el- ise ektir. Gürcüce de Küçük kırıntılar anlamına gelmektedir. Turmanet (KAYABAŞI) Turmaneti Turmaneti ‘ Turman-et-i. Turman, Gürcüce’de bir özel addır. Turmanidze soyadı da vardır. Turman-et-i Turmaniz’elerin köyü yada onlara ait yer demektir. Vanta (ELMALI) Vanta Vanta’da kök vanidir. Gürcücede Vani, dinlenme, tatil yeri demektir. Eski Gürcücede Vani ev, manastır ve kasaba demekti. Vanta ‘ Vani yer demektir. Vel (CİRİTDÜZÜ) Veli Veli, Gürcücedir ve düz yer, ova ve düz tarla demektir. Verh’unal (KARAAĞAÇ) Verh’vnali Verh’vnali ‘ Verh’v-nar-i Verh’vilerin bol olduğu yer demektir. Benzer durum K’ak’ali ‘ K’ak’lnari, Th’emla- Th’emlnari, Vaşli ‘ Vaşlnari.

Bu İçerik 5882 Kez Görüntülendi

Kategorisi Yeni Ekleme Formu

Yorum Ekleme Formu

Yazı: Şavşat Köy İsimleri ve Gürcüce Anlamları

Görsel Ekleme Formu

: Şavşat Köy İsimleri ve Gürcüce Anlamları

Şavşat Köy İsimleri ve Gürcüce Anlamları Yorumlar

Kurela dedikleri
Kurela dedikleri
Sinan Keskin
04.09.2012

Kurela(Demirkapı) denilen köyümüze sınırın hemen karşısındaki(Gürcistan’da) akrabalar ‘kvirela’ diyorlar. Türkçedeki karşılığı ‘bağırılan yer’ anlamındadır. Kvirili gürcüce bağırmak anlamındadır. Kvirela ise bağırılan yer.

Şavşat Köy isimleri ve anlamları
Şavşat Köy isimleri ve anlamları
Nusret Erişti
29.02.2012

Şavşat’ın eski köy isimlerinin tamamının Gürcüce oldukları şeklinde bir anlayışla anlamları açıklanmış ve bu arada birçoğunda “böyle olduğu düşünülmektedir” gibi bilimden ve ispattan uzak bir ifade kullanılmış. Elbette ki eski köy isimlerinin birçoğu Gürcüce isimlerdir. Ancak, her isimin sonuna bir “i” harfi eklemekle o isim gürcüce olmaz. Bu topraklarda binlerce yıl Kıpçak ve diğer birçok Türk ırkı da yaşamıştır. Açıklamalardaki birçok hatayı burada tek tek açıklamam çok zor. Kaldı ki bu açıklamayı yapabilmek için o kelimelerin her birinin kök ve eklerinin dil bilimi açısından incelenmesi lazım. Sadece şu Tibet isminin bin yıllık bir Türkçü isim olduğunu, halen dahi Asya’da Tibet isimli bir devletin bile farkında olmamanın nasıl bir ciddiyetten uzak anlayışı temsil ettiğini ve de Tibet isminin sonuna “i” harfi eklemekle Gürcüceye dönmeyeceğini bilmenizi istedim. Saygılarımla. Nusret Erişti.

Mokta
Mokta
Okan Büyük
26.01.2008

mokta demek “ÖLÜN YERİ” anlamına gelmektedir.

Köy İsimlerinin Bazıları Yanlış Yazılmış
Köy İsimlerinin Bazıları Yanlış Yazılmış
Kamuran Aydın
15.01.2008

Sitedeki köylere ait gürcüce veya eski isimlerden bazılarının yanlış yazıldığını düşünüyoru. Örneğin, kireçli köyünün gürcüce karşılığı kötetris değil kvatetris ( beyaz taş ), mısırlı köyünün adı, zağlismer değil, skalsimer (suyun karşısı) olmalı. Çağlayan köyü, hevsrul olmalı. Kamuran Aydın

Annem Artvinli
Annem Artvinli
Lale Gül Subaş Dursun
02.01.2006

BEN ARTVİNLİ DEĞİLİM BEN GİRESUNLUYUM... GİRESUN-GÖRELELİYİM... ANNEM ARVLİ... ÇOĞU ARTVİNLİ TANIYORUM ÇOK İYİLER... ANNEMDE GÜRCÜ... HEPİNİZİ ÖPÜYORUM HOŞÇAKALIN ARTVİNLİLER !..

Quçen ne anlama geliyor acaba
Quçen ne anlama geliyor acaba
Nurcan Bulut
01.01.2006

Quçen’inde ne anlama geldiğini açıklamamışsınız.

Süles - Sulak
Süles - Sulak
Taner Işık
31.12.2005

Arkadaşlar çok önemli birkonuya el atmışsınız teşkkür ederim. yanlız çok sayıda köyümüzün eski adının Türkçe karşılığı yok. Ben aşağı koyunludanım namı diğer aşşağki süles bildiğim kadarı ile sulak yer anlamına geliyor. bu konuda aydınlatırsanız sevinirim selamlar Taner IŞIK

Ube Köyü Unutulmuş - Elbisede Cep, Deniz Kıyısında Koy
Ube Köyü Unutulmuş - Elbisede Cep, Deniz Kıyısında Koy
Yaşar Duman
01.01.2006

Ube(OBA)Köyü Gürcüce’de ube (უბე) sözcüğü elbisenin bir parçası (cep gibi) ve deniz koyu anlamında kullanılır. Bu ad köye coğrafi durumundan dolayı verilmiş olabilir. Hocam Oba köyünüde unutmuşsunuz!Saygılar

Garkulep
Garkulep
Ferhan Altun
31.12.2005

yav gargulep in anlamı nedur

Mori Tomruk Ğele Dere - Tomruklu Dere = Morğel
Mori Tomruk Ğele Dere - Tomruklu Dere = Morğel
Mevlüt Çelik
30.12.2005

KURUDERELİ TANER BEYİN DİKKATİNE KÖYÜNÜZ İSMİ KASITLI YORUMLANMAMİŞ DENEMEZ ÇUNKU ÇOĞU KÖYLER YOKKİ AMA BEN BİR GÜRCÜ OLARAK SIZI AYDINLATAYIM İSTERSENİZ İKİ ANLAMDA İNCELENEBİLİR MORĞEL MORİ TOMRUK ANLAMINDADIR ĞELE DERE ANLAMINI TAŞIR TOMRUKLU DERE OLARAK BİRLEŞTİRİLEBİLİR.

Morğel ???
Morğel ???
Taner Sancar
30.12.2005

BU LİSTE OLUŞTURULURKEN BAZI KÖYLERİMİZİN İSİMLERİNİN YAZILMAMASI GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ. KASIT ARAMAK İSTEMİYORUM AMA KURUDERE’NİN UNUTULMUŞ OLMASI DA İMKANSIZ.... TANER SANCAR

Mama (anne) Eli (diyar) - Mamanelis
Mama (anne) Eli (diyar) - Mamanelis
29.12.2005

Ben Ayhan DURSUN mamanelis bizim bildiğimiz mama (anne) (eli) de diyar birleştirirsek anne diyarı anlamında biliyordum ama sizin açıklamalarınızla daha çok andınlanmış olduk tüm emeği geçen herkese selamlar

Ankliya - Ansliluğ - Yeşil Vadi Demek
Ankliya - Ansliluğ - Yeşil Vadi Demek
Fahriye Yılmaz
29.12.2005

Ankliya ansli dıye bir bitkinin yaygın olduğu yer anlamında diğer bir anlamıda yeşil vadi demek

AĞALDABADA Daba sı ile Dabacurul Daba sı Farklı mı?
AĞALDABADA Daba sı ile Dabacurul Daba sı Farklı mı?
Vedat Demir
28.12.2005

SAYIN ÇEVİRMEN AĞALDABADA DABA KELİMESİNİ KASABA ANLAMINDA TERCÜME EDİYORSUNUZ DABACURULDA İSE BAŞKA BİR KELİMEDEN TÜRETİP İNCE İP ANLAMINDA KULLANIYORSUNUZ BU İKİ KÖY İSMİNDEKİ DABA KELİMESİ FARKLI BİR KELİMEMİ.

Meydancık Yok
Meydancık Yok
Gülizar Urhan
26.12.2005

ya tamamda haniya bizim meydancığımız. olmaz ama böyle. şavşatın en güzel beldelerinden biri ve ismi listede yok. lütfen ama lütfen en kısa zamanda güzel köyümün ismini listede görmek istiyorum okey mi. bütün şavşat, meydancıklılara selam. özellikle kumaşete. GÜLİZAR URHAN (PİRELERDEN)

Mokta
Mokta
Oktay Durmuş
25.12.2005

arkadaş herkes kendi köyünü sorarsa bende sorarım “mokta” ne anlama geliyor

Sırasinkot
Sırasinkot
Badem Şentürk
25.12.2005

Şavşat’ın köyleri diyorsunuz. HaniÇayağzı nerde. Lütven ayrım yapmayalım. Herkese selam :)

Suloban / Armutlu (Pantalı) Yer
Suloban / Armutlu (Pantalı) Yer
Sibel Demir
24.12.2005

Her zaman merak ettiğim konu idi, Köylerin anlamları, bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim bir SuLobanlı olarak sağolun Sulobanı sulu yer olarak algılıyorduk ama armutlu demekmiş öğrendiğim iyi oldu. Şavşat’ın anlamı ne onuda yazarsanız sevirim.

Emeği geçenlere teşekkürler.

Süles
Süles
Aykut Özcan
21.12.2005

benimde dikkatimi çekti Eda Kara süles yok bende yukarki sülesliyim yani annem oralı ama :) Süles ne demek bide onu açıklarsanız arkadaşlar.

Uked ve Sabzelat
Uked ve Sabzelat
Nevzer Yılmaz
21.12.2005

arkadaşlar uked in anlamı varsa rica edyim birde sabzelat

Cinal ???
Cinal ???
Cahit Levent
20.12.2005

ola cinalin anlami nedur.

Süles Anlamı Yok
Süles Anlamı Yok
20.12.2005

Hani sülesin anlamı yok iyi madem ben bilidiğim kadarıyla söyliyim kara orman mış!

Duvar Gazetesi Tarih Üye Listesi