Şavşat Duvar Gazetesi Tarih

Yöremizde Tarihi Araştırma Eksikliği

İrfan Yalduz

Yıllardan beri , yerli ve yabancı gözlemciler , turizm uzmanları , doğaseverler hatta yöneticilerimiz; ilçeleriyle birlikte Artvin'in çok güzel ve ilginç bir kent olduğunu , "bir şeyler" yapılması gerektiğini yineleyip durdular. Oysa biz "kurtuluş" günleri törenlerinde dedelerimizin kahramanlık öykülerinde , yemekli toplantıların tarihsel söyleşilerinde kaldık. Bunca söze , dernekleşmeye ve buluşmaya karşın , bazı "küçük atılımlar ve gelişmelerin" dışında elle tutulur , altyapıya yönelik gerekli adımları atamadık.

kültürel dokusunun sayımını ve dökümünü çıkarmak;ilin turizm haritasını çıkarmak , konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum , kuruluş ve kişilere yollamak , ulusal ve uluslararası düzeyde. Artvin Valiliği , Belediye Başkanlığı , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü , Köy İşleri DSİ; Orman İşletmesi Müdürlükleri , Kaymakamlıklar , İlçe Belediye Başkanlıkları , Köy Muhtarlıklar yöre dışındaki turizm kültür dernekleri ve diğer ilgili kurum , kuruluş ve kişilerle ilişkiler ağını genişletme,ve gerekli araştırmaların yapılmalı.

Tüm bunları yaparken , devleti ve özel işletmecileri denetleyecek sivil toplum örgütlerini ve yöre halkını bilgilendirmek.

Arkeolojik kazılarla , hiçbir komplekse kapılmadan , zengin tarihsel geçmişin ortaya çıkmasına yardımcı olmak , var olan arkeolojik değerleri , "amatör altın-gümüş arayıcıları'nın acımasız talanlarına karşı korumak , konuya yerli halkın duyarlılığını geliştirecek yöntemler aramak bulmak.Yalnız doğal zenginliklerin ve güzelliklerin bekçiliğini yapmak değil , aynı zamanda o güzellik ve zenginlikler içinde varolmak , tarih ve kültürümüz den yararlanmak , sevgi ve dostlukla paylaşmak , kısacası yarına umut ve inançla bakabilmek.Artvin dışında yaşayan Artvin'lilerin kurdukları sivil örgütlenmeler; son yıllarda , biraz kent yaşamının insanı boğan havasından kurtulma , biraz doğup büyüdüğün topraklara özlem , biraz çevre bilinci , biraz çevresindeki insanlara karşı duyduğu sorumluluk , biraz acıma , biraz geleceğini o topraklarda görme , birazda doğa ve yurt sevgisiyle değişik duyarlılıklar ve ilgi artmakta. Acilen gerekli çalışmaların yapılması gereklidir,.

Tarih ve antik yapısı gözönüne alındığında tarih ve kültürümüzü bilmek tanımak bireysel değil toplumsal meselemiz olmalıdı.....
SEVGİLERİMLE
İRFAN YALDUZ

Bu İçerik 1297 Kez Görüntülendi

Tarih Üye Listesi