Duvar Gazetesi Şavşat Gündemi

Şimdi Tapu-Kadastro ... Ya Sonra ?

Ferruh Aydın

Bilindiği gibi Şavşat köyleri orman köyleridir, köylü de orman köylüsüdür. Bütün köylerin, ormanları, meraları ve yaylaları vardır.

Detaya Git

Kadastro Tüm Şavşatın Sorunu

Yılmaz Kurtuluş

Sevgili Hemşerilerim. Bildiğiniz gibi çok yakın tarihte güzel ilçemiz şavşatta Kadastro çalışmları yapılacaktır. Sadece öyle denilmektedir.

Detaya Git

Yılmaz Kurtuluş Yazıları

Hidroelektrik Santrallere Niçin Karşıyız ? - ( II )

Ethem Kara

• Artvin’i de içine alan Kafkasya Bölgesi, Uluslar arası Çevre Koruma Örgütü (CI), Dünya Bankası (WB) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 karasal ‘Ekolojik Bölge” sinden biri olarak tanımlanmaktadır.

Detaya Git

Düşünceler Pireler Gibidir. İnsandan İnsana Atlar

Kenan Yıldız

Toprağında büyüdüğüm sularından içtiğim Şavşat için neler yapabilirim. Bir Pazar günü gazetemi okurken aklıma şöyle, bir düşünce takıldı. Bende siz hemşerilerime düşüncelerimi aktarmak istedim. Birilerine hadım olmadan akıl vermeye çalışmıyorum. Yalnız düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Detaya Git

Ya direnerek var olacaksınız, ya da yok olacaksınız

Kamuran Aydın

Siteyi yıllardır takip ediyorum. Gelen mesajları , doğum ölüm mesajlarını okuyorum. Dışarıdaki tüm Şavşatlıların özlem dolu mesajları çoğunlukta. Bazen ülke sorunları ve çözüm önerileri dillendiriliyor. Bazen de benimki gibi sitem dolu mesajlar.

Detaya Git

Vakıflar Ve 2b Yasası-Özelleştirme İle Küresel Sermayenin Talan Politikası

Hafit Yılmaz

Kapitalist işleyişte bir artı değer sömürüsü vardır. Fakat bunun dışında vergi vb. yollarla kimi kaynaklar devletin elinde toplanır. Sonrada sosyal harcamalar vb. biçimde bu kaynaklar tekrar dağıtılır. Bu bir çeşit yeniden paylaşımdır.

Detaya Git

Şavşat Halkının Bilgisine...

Ali Yüksel

13 Yıllık AKP iktidarları süresince her tür yalan dolana tanıklığımız göz önüne alındığında “YOL GİBİ ÇOK ÖNEMLİ” bir ihtiyacın Şavşat’ın yer altı ve yerüstü zenginliklerinin talan edilmesine makyaj olarak kullanılmadığını kim söyleyebilecek?

Detaya Git

Duvar Gazetesi Politika

Damarlarımızı Kestirmeyelim

Kenan Öztürk

Bayramlar hep iyi şeylerle anımsanmak istenir. Hele bizim ilimizde bayramlar bir başka işlev görür. Bayramlar gurbete mola verme zamanıdır. Artvinli için. Mola sırasında kucaklaşılır, özlem giderilir. Hava bir başkalaşır, Dostluklar demlenir yeni güzelliklere.

Detaya Git

Kenan Öztürk Yazıları

Siyaset

Turgay Köksoy

Site ile ilgilli görüşlerimi daha önce açıklamıştım tekrar teşekür ve tebrik kısmını geçersek; sanırım sitede takip edemediğim bir siyasi tartışma olmuş. Bence slogan düzeyinde olmadıkca belli bir seviyede siyasi düşüncelerde yazılabilmelidir...

***

Detaya Git

Turgay Köksoy Yazıları

Özgürlük Ve Özgür Düşünme Üzerine

Hasan Torun

İnsan olmanın olmazsa olmazıdır özgürlük... Başka bir deyişle, bir şekilde özgür olmayan insan insan olma özelliğini yitirir. O halde özgür insan kimdir? Özgür düşünmek nedir? Şimdi bu soruların cevabını bulmaya çalışalım:

Detaya Git

Batı Karşıtlığı

Tetri Şavşeteli

İslam dünyasında tırmanan Batı aleyhtarlığının çeşitli boyutları var. O boyutları teke indirip, sadece siyasal olan yanını görüp, yani sadece saldırgan ve pervasız ABD’ye ve Batı-merkezciliğe duyulan öfkenin artmasına bakıp gelişmeleri salt olumlamak, olgunun öteki veçhelerini göz ardı etmek doğru değil.

Detaya Git

Tetri Şavşeteli Yazıları

Müzikli Siyaset

Turgay Kurtuluş

Gectigimiz hafta sonu yani 26 subattı yanılmıyorsam İstanbulda bir konsere gittim. Konsere gitmemdeki sebep aslında cok sevdigim grup olan Mogollar grubununda konserde olmasıydı. Konser yeri bana zaten cok yakındı bu fırsatı degerlendirmek istedim.Bu konser sıradan bir konser degildi aslında...

Detaya Git

Ulus ve Çimento

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Çimento, ülkemizde özelleştirme denilince akla gelen ticari bir ürün ve devletin elden çıkardığı bir alan. Bir binanın ayakta kalması için gerekli bir malzeme. Ancak çimentoya artık farklı anlamlar da yüklenmekte. Ulusu ayakta, bir arada tuttuğu ileri sürülen değer/değerler gibi.

***

Detaya Git

Savaş ve çocuklar...

Ayşenur Şahan

Bu gün orta doğu kan ağlıyor , dünyanın gözleri önünde bir millet yok oluyor, bizlerse sadece seyrediyoruz.

Detaya Git

Ayşenur Şahan Yazıları

Duvar Gazetesi Ekonomi

Evrenselden Yerele

Kenan Öztürk

Yerel içerikli bir çalışmada ekonomiyi yerele indirgemek oldukça zor. Çünkü ekonomi, evrensel boyutlu bir bilim dalı. Ekonominin işleyişi evrensel olgularla biçimlenmiş. Evrensel kıskacı kaldırıp ülke çemberini öne aldığımızda, ulusal ekonomi normları ve işleyişi çıkıyor karşımıza.

Detaya Git

Suskunuz

Fevzi Torun

Ekonomik krize artık hiç kimsenin dayanacak gücü kalmamıştır.Bugün halkımız savaş durumundaki şartlardan daha kötü durumdadır. Artık deniz bitti, tutunacak dalımız kalmadı. Bütün dinamik sektörler yerle bir oldu. Bu ortamda ileriye dönük ufacık bir ışık dahi gözükmüyor.

Detaya Git

İşbölümü

Ali Yüksel

Frazer ilkel toplumda kol ve kafa emeğinin birbirinden ayrılmasının, şaşmaz biçimde bir rahipler, şamanlar ya da büyücüler kastının oluşumuyla bağlantılı olduğuna işaret etmektedir:

Detaya Git

Ali Yüksel Yazıları

Ekonomi Ailesinden Çekirdek Aileye

Attila Şimşek

Bizim çocukluk zamanımız ile şimdiki Şavşat aile yapısını gözümün önünden geçiriyorum.. Büyük değişiklik olduğunu görüyorum.

Detaya Git

Duvar Gazetesi Kadın

Şiddete Maruz Kalan Kadın...

Ayşenur Şahan

Kadın; ya annedir, ya eştir, ya kardeştir veya evlattır. Ama araştırmalar gösteriyor ki şiddete maruz kalan hep kadınlar oluyor.Eğer bir yerde bir suç işleniyorsa faili tek değildir!. Namus cinayeti dedikleri insanlık dışı olayda yalnız kadınlar suçlanıyor.Bu melaneti yapan erkek olunca ‘el kiri” kadın olunca ‘hemen öldürün! ”Olmaz böyle bir şey!!!. Kabul edilmesi mümkün değil!!!.Suç varsa ikisi de suçlu, yoksa hiç biri değil.Evet bu sebeple her yıl dünyada kaç kadın can veriyor araştırmalar gözler önüne sermektedir.

Detaya Git

Ayşenur Şahan Yazıları

Dünden Bugüne Kadınlar Günü

Cihangir Kalyoncu

Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800'lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi Kadınlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart'ta eşitlik isteklerini daha yüksek sesle dile getiriyorlar.

Detaya Git

Cihangir Kalyoncu Yazıları

Ayşenur’u Unutmamak.

Ali Yüksel

Bugün 8 mart değil, Anneler Günü yada Sevgililer Günüde değil. Böyle olması da gerekmiyor zaten. Sadece kadınlara özgü günlerde kadınları anımsamakta doğru değil hepimiz biliyoruz.

Detaya Git

8 Mart 2008 de Kadınlar Günü

Hasan Büyük

Cumhuriyet’le birlikte kadın erkek eşitliğine önem verilmiş,başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere bazı hakları birçok Avrupa ülkesinden önce elde etmişlerdir.Hatta meclise giren kadın milletvekili sayısı bugünkü sayıdan az değildi.Bu da Atatürk’ün kadına verdiği önemin bir göstergesiydi.

Detaya Git

Hasan Büyük Yazıları

Gününüz Kutlu Gözünüz Açık Olsun

Nurşen Kumaş

GÜNÜNÜZ KUTLU GÖZÜNÜZ AÇIK OLSUN KADINLAR

Detaya Git

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Seyfettin Temur

Bir toplum uygarlaşma düzeyi o toplumda kadına somut olarak gösterilen değerlerle saygıyla sevgiyle fırsat eşitliği ile ölçülür. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ise;bilim eğitim sanat ve siyaset genel anlamda hayatın her alanında yer almasıyla mümkündür.Bu hedeflere varmak yarı aç yarı tok ve cahil bırakılan insanları, özellikle de kadınları sömürerek varılması mümkün değildir. Onun içindir ki uygarlaşma karşıtı totaliter ideolojiler her yerde ve her daim kadının erkeğin emrine amade etmiş , dört duvar arasına kapatma yoluna gitmiştir.

Detaya Git

Seyfettin Temur Yazıları

Duvar Gazetesi Doğa ve Yaşam

Çevre Sorunları

Fevzi Torun

Dünyamızı Tehdit Eden Önemli Çevre Sorunlarının Büyümesi İle

Detaya Git

Fevzi Torun Yazıları

Barajlar ve Çoruh Vadisi

Tetri Şavşeteli

Önemli olduğunu düşündüğüm için Selçuk Duran'ın yazısını aynen iletiyorum:
Barajlar nelerin üzerini örtüyor?
Kapitalizmin bir avuç suda boğduğu değerler

Detaya Git

Tetri Şavşeteli Yazıları

Çoruh Vadisi ve Livane

Turgay Kurtuluş

Anadolu. Uygarlığın binlerce yılına yurt olmuş. En acımasız göründüğünde bile sevecenlikle koynunu açmış her canlıya. Dünya en güzel burada anlaşılmış, burada anlatılmış. Efsaneler, masallar buraları mekan tutmuş kendine; çoğu buradan yayılmış. Tufanları burada yaşamış insanlık tarihi. Boşuna değil Nuh’un Ağrı’ya sığınması.

Detaya Git

Yaşlı Dünyamızı Kendi Ellerimizle Yok Ediyoruz!..

Ayşenur Şahan

Tropikal ormanların yüzde 95'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Kendi eliyle, kendi geleceğini yok eden bir canlı türü daha var mıdır acaba şu koca kainatta ?

Detaya Git

Şavşat ve Köyleri

Zakir Taşdemir

Şavşat ve Köylerini Bekleyen en Önemli Tehlikelerden Biri

Detaya Git

Zakir Taşdemir Yazıları

Türkiye’nin En Büyük Zenginliği : Güneş

Cihangir Kalyoncu

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Türkiye'ye gelen bir günlük güneş enerjisinin bugünkü petrol fiyatları üzerinden karşılığı 100 milyar doların üzerindedir. Ancak Türkiye bu büyük enerjinin sadece yüz binde ikisinden yararlanabiliyor" dedi.

Detaya Git

Papart Deresi Köyleri HES Basın Açıklaması

Şavşat.com

Öncelikli olarak ülkemizin enerji sıkıntısının giderilmesi yönünde derhal çözümleri sağlanması tartışmasız bir gerçekliktir. Mevcut alternatifler ele alındığında, barajlar kurulmaksızın yapılacak olan HES’lerin , uygun konum ve doğru bir projeyle, çevreci olması ve süreklilik taşıması bakımından iyi bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaya Git

Karadeniz HES’lere Karşı Mücadeleyi Kazanıyor!

Esen Keskin

09 Şubat 2009/ Mahkeme Çayeli'ndeki Uzundere I projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hemşin'deki santrali iptal eden mahkeme "Bu çevre, bu doğa kalkınma uğruna feda edilemez" dedi. İkizdere Cevizlik santrali de iptal edildi; dört santralde durdurma kararı çıktı. Yeni kararlar yolda.

Detaya Git

Yol Bahane Madenler Şahane

Ali Yüksel

Altın madencileriyle ilgili araştırma yaptığınızda bütün Altın madencilerini dere yataklarında bulursunuz. Mansurat Çayı ve kollarını besleyen su kaynaklarına bakarken Suloban daki 2011 yılında gerçekleşmiş sondajı aklınıza getirirseniz, “yangından nem kaptığımı” söylemeniz veya düşünmeniz zorlaşacaktır.

Detaya Git

Duvar Gazetesi Yaşam

Benim Şavşatım 1965 ten 2006 ya

Erdem Uzaklar

1965 teki ve 2006 daki : Benim Şavşatım

Detaya Git

Erdem Uzaklar Yazıları

17 ağustos ta depremzedeye polis jopu...

Ali Yüksel

Tamda 17 ağustosun 10.yıldönümündeyiz.
Depremi yaşayan bir Sakarya sakini olarak Kocaeli Arızlı depremzede konutlarında 15 ağustos 2009 günü izlediğim polisin depremzedeye gerçekleştirdiği saldırıyı görünce içim burkuldu.

Detaya Git

İnsan Hakları Haftası

Müfit Aksakal

İnsan hakları, bireylere insan olarak tanınan haklardır. İnsanın devlete karşı sahip olduğu haklara "insan hakları" denir. İnsan hakları, insanın doğal vazgeçilmez haklarıdır. İnsan hakları

Detaya Git

Müfit Aksakal Yazıları

Duvar Gazetesi Kültür ve Sanat

Mögdam

Şener Altun

Batıda sağdıç, doğuda kirve olmak. Sağdıçtan kirveden daha önde memleketimde mögdam olmak.

Detaya Git

Bedevra

Öktem Aydın

Bedevranın mazisini tarihini ancak fi tarihi olarak bilirim ben. insanların, evlerinin, ağorlarının, komlarının, mereklarının, degirmalarının, yaylalarının. kartopi kuylarının başlarını (çatılarını) örtmek için kullanılırdı ta yirmi yıl öncesine kadar, gerçi hala bedevra ile örtülüdür %70 i ama eskiyen bedevranın yerine artık yenisi deyil sac örtüliyer.

Detaya Git

Yöremizde Düğün

İrfan Yalduz

Yöremiz de eski evlilikler görücü usulü ile yapılırdı. Bu görücü usulu evlilikte kız isteme, nişan ve düğün şu şekilde olurdu: Oğlan tarafı beğendiği kızın evine elçi gider veya oranın ileri gelen, saygın kişilerinden birini elçi olarak gönderir. Kız istemeye Cuma akşamları gidilir.

Detaya Git

Morbet

Ayşenur Şahan

Arsiyan yaylasında morbet olmağ
Haziranın yirmisi galdimi tatlı bir telaş sarardı bizi.

Detaya Git

Kendi Müzemizi Kendimiz Kuralım

Nurşen Kumaş

Sandıkları açalım,
Ambarları karıştıralım,
Gelin birlik olalım,
Kültür müzesi kuralım.

Detaya Git

Savsatca Bazı Kelimeler

Turgay Kurtuluş

Aba: Anne/ Kiz Zernisan, aban nerede?

Detaya Git

Morbet - I

Tamer Yalanız

Bu coğrafyada yaşamış yaşlanmış aramızdan ayrılmış tüm morbetlere saygılarımı sunuyorum. Bir zamanlar hayat fışkıran bu köylerin siz değerli morbetleri yaşadıklarımızı istedimki birbirimizle paylaşalım.

Detaya Git

Tamer Yalanız Yazıları

Ağaç Kaçırma

Zakir Taşdemir

Çayır biçme işinden yorgun bir şekilde eve dönmüştüm. Hamladığım için vücudumun her tarafı ağırıyordu. Soğuk suyla kollarımı ayaklarımı yıkayarak biraz rahatlamaya çalışmış, sonrada yemek yiyerek dinlenmeye çekilmiştim. Vücudumdaki ağrılardan uyumak mümkün değildi. Buna rağmen birara dalmış olacağım ki dışardan gelen tok bir sesle uyandım. Bağıran amcamın oğluydu. Pencereye koştum. Uyku mahmurluğuyla beni çağıran sese cevap verdim.

Detaya Git

Zakir Taşdemir Yazıları

Şavşat Yöresi Atasözleri Araştırması

Erdoğan Kara

Burada Şavşat yöresinden derlediğim atasözleri yer almaktadır. Sizlerin de eğer derlediği atasözleri mevcutsa ya da çalışmalarınız varsa ve Türk Dil Kurumu ilgilenmiyorsa mail adresime gönderirseniz burada sizlerin adıyla yayınlayabilirim. Bu birikimlerin kaybolmasına izin vermeyelim.

Detaya Git

Kara Lastik

Ahmet Sutci

Ne şanslıyız ki güzel ülkemizin en nadide yerlerinde doğmuşuz hepimiz. Karadenizli olmak bir ayrıcalıkken, Artvin'li olmanın gururu ve onurunu yaşarız. Gözlerimizin ufuklara dalmadığı gün yoktur, hangimiz iç çekmeyiz eskileri hatırlayıp. Hepimiz yöremizin ağız tadını, ezgilerini yaşatırız günlük hayatımızda. Mutfağımızın bir köşesinde mutlaka vardır köy peynirimiz. Kim hayır derki mis gibi bir peynir eritmesine. Soğuk kış gecelerinde formada pişmiş patatesi kim istemez.

Detaya Git

Ahmet Sutci Yazıları

Hopadan Ardahana

Yaşar Temur

Devletin bu kadar harcamaya karşın Artvin'e ait bu kadar kalitesiz yolların yapımında bu sorumluluğu taşıyan insanlara aklım ermiyor gerçekten. Ben İnşaat Mühendisi değilim ama bana tanıklık edecek Artvinli Gazeteci ve İnşaat Mühendisi Sayın Mithat Tahtalı Beyin kendi şiirinden okuyup dinlemek ne kadar gerçeği yansıttığı anlaşılıyor.

Detaya Git

Yaşar Temur Yazıları

Horavel - Xorawel

Emin Kara

Günümüz kuşaklarının yaşam algıları ve bilinç biçimleri, önceki yüzyılların yaşam algıları ve bilinç biçimlerine göre çok daha hızla değişiyor. İnternet-bilişim teknolojileri, bilinç biçimlerini önceki yüzyıllardaki hiçbir bilgi süreci ile karşılaştırılmayacak nitelikte bir değişime tabi tutuyor.

Detaya Git

Duvar Gazetesi Felsefe

Dil Deyipte Geçmeyelim...

Ayşenur Şahan

Kaç gündür mesaj tahtamızda tartışılan bir konu var. Dilimiz!. Dil çok önemli bir konu, yöresel dil olarak elbette sahip çıkmamız gerekiyor ama resmi dil olarak kullandığımız Türkçe'mizde elden gitti, gider.

Detaya Git

Din ve ideoloji

Attila Şimşek

Bu yazıma başlamadan önce şunu belirtmek isterim... Bizler bu yazıları, iş yaşamımızdan ayırdığımız zaman ölçüsünde içimizdeki yazma isteğini, satırlara aktarmaktan ibarettir.. Ancak zaman yetersizliği nedeniyle yazdığımız yazıları düzenlemelere ve kontrollere fazla zaman ayıramadığımızı söylemek istiyorum.

Detaya Git

Attila Şimşek Yazıları

Şavşat ta Yaşlı Olmak

Hasan Büyük

Onlar orta yaşlıydılar. Çocukları vardı. Çocuklar büyümüş her işte onlara yardımcı olmaya başlamışlardı. Bu onları çok mutlu ediyordu. Oysaki çocuklarda okumaktan başka çarelerinin olmadığını biliyorlardı. Onun içindir ki büyük çoğunluğu okudu. Bazıları öğretmen, bazıları hemşire, bazıları da çeşitli devlet memuru olarak yurdun çeşitli yörelerine dağılırken okuyamayanlar ise iş buluruz umuduyla büyük şehirlere giderek Şavşat’ı terk ettiler.

Detaya Git

Hasan Büyük Yazıları

21.YY da Tanrının Gözüne Bakmak

Ali Yüksel

İnsan günümüzde zor anlarında “Aman Tanrım”, ”Allah’ım Allah’ım” cümlelerini ünlem içerecek şekilde kullanmaya devam ediyor.

Detaya Git

Duvar Gazetesi Tarih

Hitit Hukuku - Belleklerdeki Kayıp

Şavşat.com

Hukuk alanındaki her gelişme bir önceki dönemden ileri olmalı... Doğan, Hitit toplumsal yaşam kültürünün, haklar felsefesiyle birlikte keşfinin, basit bir okuma ve sorgulama sonunda bile, bizlere, başka bir dünyanın mümkünlüğünün ütopya olmadığını kaleme aldığı kitabında anlatıyor...

Detaya Git

Gürcülerin Tarihi - I

Tetri Şavşeteli

Gürcüstan topraklarında ilk insan toplulukları ’Milyonlarca yıl önce bugünkü Kafkasya hemen hemen tümüyle denizle kaplıydı. Uzun süre içinde deniz yavaş yavaş çekilerek yerini karalara terk etmeye başladı. Sonuçta Kafkas zirvesi, öteki sıra dağla yüzeyde görülmeye başladı. Giderek Kaspi (Hazar) Denizi Karadeniz’den koptu. İki deniz arasında Kafkasya Boğazı oluştu.

Detaya Git

Nevruz Tarihçesi

Nurşen Kumaş

Detaya Git

Nurşen Kumaş Yazıları

“Artvin Gevhernik Kalesi’ndeki arkeolojik kazı tarihe ışık tutacak” Başlıklı Haber üzerine birkaç söz.

Ali Yüksel

Haberin içeriği ve başlığı en başta bilimsellik adına doğru değil. Yapılan kazı çalışması  tabiatıyla en azından Osmanlının hakim olduğu 16.ve 17.YY ‘ı aydınlatmak açısından önemli ve değerli. Ancak Kazı Amacının Tanımı ve içeriğine yönelik yaklaşım oldukça tarihi aydınlatma bakımından sakat ve objektiflikten uzak.

Detaya Git

Duvar Gazetesi Bilim

Yaşantımızda İletişimin Önemi

Ayşenur Şahan

Bu yazımı iletişim üzerine seçtim.İletişim çok önemli! İletişim derken sakın telefon yada İnternet anlamayın, bunlarda elbette iletişimde birer sebep, ama benim demek istediğim ikili ilişkilerde ki iletişim ,yani konuşabilmek.

Detaya Git

Biraz ”Biyoteknoloji” Almaz mısınız ?

Turgay Demirci

Ekonomi ile ilgili olarak ilk öğrendiklerim arasında ‘sonsuz ihtiyaçlar” ve ‘kısıtlı kaynaklar” çelişkisi gelir. (Yoksa çatışma mı demeliydim! Yanlışım varsa, ekonomi hocalarının affına sığınırım:) İnsanların yaşamdan beklentileri arttıkça bu çelişki, çok daha çetin görünümlerde ortaya çıkmıştır. Daima daha iyisini bekliyoruz ama kaynaklar da giderek azalıyor. Su, hava, toprak petrol... Dün sonsuz gibi duran pek çok kaynağın artık birer sonu olduğunu biliyoruz.

Detaya Git

İnsan evriminin genetik tarihi aydınlanıyor

Şavşat.com

38.000 yıllık kemikler üzerindeki çalışmalarında Neandertaller’in genomuyla ilgili önemli bilgilere ulaşan uzmanlar, insanı tanımlayan genetik değişiklikleri ya da insan ‘olmanın’ farklı yollarını araştırıyor....

Detaya Git

Şavşat Duvar Gazetesi Üyeler