Mesaj-Tahtası Veysel Yazarlar

Tüm Mesajlar

Veysel Yazarlar

Eski Adi Çihor

Veysel Yazarlar - 13 Aralık 2005 - Genel Mesajlar

Eski adı çukur yer anlamında olan ÇİHOR"dur. Çukur köyü iki dağ yamacı arasında geçen Çukur deresinin yamaçlarında kuruludur. Köyümüz Çukur merkez, Aktepe, Çamlık ve bakırtaş olmak üzere 4 büyük mahalleden, şarabul, cadrul, mahriyet, bagat, calat, culiyet, beriyet, ardiyasminda,gigiyet gibi 9 küçük mahalleden meydana gelir. Evlerin biri bir yamaçta diğeri bir yamaçta kurulmuş, bu haliyle dağınık köydür. Şavşat"ın ençokgöç veren köyüdür. köyümüzde gürcüce konuşulur. Eski çağlarda müslüman gürcülerle insan yiyen kavimlerin köyün ikiyamacında birlikte yaşadıkları sonraki yıllarda iskit Türklerinin köye yerleştikleri ve şarapçılıkla iştigal ettikleri rivayet edilmekte olup, şu anda köyde yaşıyanların Acara ve Batum gürcülerinden oldukları, göç ederek bu bölgeye geldikleride rivayet edilmiştir. Köyümüzde buz mağaraları ile köy yaylasının tepesinde eşkiya mağaraları bulunmaktadır. Şavşat"a 21 km uzaklıktadır. Köyün gür ormanları mevcut olup Hanazor ve Sornal ormanları ile yapraklı ağaçların varlığı köyün güzellik kaynaklarıdır.